KYRKOGÅRDEN - ETT LEVANDE KULTURARV

Begravningsverksamheten i medierna

Blekinge snabbare än riket på att begrava

2016-02-11 15:20:58

I Stockholm är det värst, där tar det i snitt 24,8 dagar från dödsfall till begravning. Rikssnittet ligger på 20,3 dagar.

Här sker snabba begravningar

2016-02-10 09:54:00

Kort tid mellan dödsfall och begravning på Höglandet På Höglandet är tiden mellan dödsfall och begravning eller kremering i genomsnitt 18 dagar.

Nytt gravkapell i Gråbo

2016-02-10 07:01:09

Gråbo Stora Lundby kyrka har ett nytt gravkapell. Det är allt fler som vill ta ett sista avsked från sin avlidna anhöriga eller vän i en öppen kista – och det går att göra i gravkapellet. Vid Stora Lundby kyrka ligger sedan 1954 ett kapell, nedanför kyrkan mot ekdungen.

Askan flyttas efter lång rättstvist

2016-02-09 22:50:05

Östergötland Askan efter en man som varit död i över tre år ska flyttas från en familjegrav till en minneslund.

Gravljus – ur automat

2016-02-09 14:00:00

Eslöv När Lena Engfalk återigen glömde ta med sig ljusen till kyrkogården slog det henne att det faktiskt är där de borde säljas.

Lavendla vill underlätta sorgen med nytt samarbete

2016-02-09 12:09:47

Begravningsbyrån på nätet inleder ett samarbete med juristbyrån Avtal24 som ska göra det enklare att boka

Bil körde in på kyrkogården

2016-02-07 15:26:05

En personbil körde under eftermiddagen in på S:ta Ragnhildskyrkans kyrkogård och krockade med en

Här anläggs Västerås första askgravlund

2016-02-07 08:00:00

En askgravlund kan jämföras med en minneslund, men här finns plats för en platta med den avlidnes namn, födelse- och

Kritik mot fällda gravstenar

2016-02-06 10:22:24

”Ingen rolig syn att se gravstenar liggandes på marken.” De senaste åren har tiotusentals osäkra gravstenar lagts till marken på begravningsplatser runt om i landet. Västerviks kommun är inget undantag, men på flera orter har tillvägagångssättet ifrågasatts.

Ändringar i offentlighets- och sekretesslagen

2016-02-05 13:31:19

Justitiedepartementet skickar i dag ut promemorian Några frågor om offentlighet och sekretess (Ds 2016:2) på remiss.

Vissa begravningsfrågor

2016-02-05 11:29:51

I lagrådsremissen föreslår regeringen vissa ändringar i begravningslagen. Regeringen föreslår att metallföremål som inte förbränts vid kremering och som skiljts från askan ska återvinnas genom så kallad materialåtervinning.

Spannmålssilo föreställs som krematorium av studenter i Lund

2016-02-04 23:13:08

Arkitekturstudenterna Fredrik Thornström och Karolina Pajnowska från Lunds Universitet har presenterat ett förslag på att konvertera en spannmålssilo till ett krematorium med ett vertikalt kolumbarium.

Ministern: Vi är inte beredda att höja avgiften

2016-02-04 22:27:00

Det blir ingen chockhöjning av begravningsavgiften för stockholmare, det beslutade regeringen i dag.

Här byggs en ny gravplats

2016-02-04 19:04:56

Det blir den första av sitt slag i Västerås.

Skatt från privatpersoner ökade med 23 miljarder

2016-02-04 09:30:22

För deklarationsår 2015 avseende 2014 års inkomster ökade den beskattningsbara förvärvsinkomsten för fysiska personer med 58 miljarder kronor.

Blekinge snabbare än riket på att begrava

2016-02-11 15:20:58

I Stockholm är det värst, där tar det i snitt 24,8 dagar från dödsfall till begravning. Rikssnittet ligger på 20,3 dagar.

Här sker snabba begravningar

2016-02-10 09:54:00

Kort tid mellan dödsfall och begravning på Höglandet På Höglandet är tiden mellan dödsfall och begravning eller kremering i genomsnitt 18 dagar.

Nytt gravkapell i Gråbo

2016-02-10 07:01:09

Gråbo Stora Lundby kyrka har ett nytt gravkapell. Det är allt fler som vill ta ett sista avsked från sin avlidna anhöriga eller vän i en öppen kista – och det går att göra i gravkapellet. Vid Stora Lundby kyrka ligger sedan 1954 ett kapell, nedanför kyrkan mot ekdungen.

Askan flyttas efter lång rättstvist

2016-02-09 22:50:05

Östergötland Askan efter en man som varit död i över tre år ska flyttas från en familjegrav till en minneslund.

Gravljus – ur automat

2016-02-09 14:00:00

Eslöv När Lena Engfalk återigen glömde ta med sig ljusen till kyrkogården slog det henne att det faktiskt är där de borde säljas.

Lavendla vill underlätta sorgen med nytt samarbete

2016-02-09 12:09:47

Begravningsbyrån på nätet inleder ett samarbete med juristbyrån Avtal24 som ska göra det enklare att boka

Bil körde in på kyrkogården

2016-02-07 15:26:05

En personbil körde under eftermiddagen in på S:ta Ragnhildskyrkans kyrkogård och krockade med en

Här anläggs Västerås första askgravlund

2016-02-07 08:00:00

En askgravlund kan jämföras med en minneslund, men här finns plats för en platta med den avlidnes namn, födelse- och

Kritik mot fällda gravstenar

2016-02-06 10:22:24

”Ingen rolig syn att se gravstenar liggandes på marken.” De senaste åren har tiotusentals osäkra gravstenar lagts till marken på begravningsplatser runt om i landet. Västerviks kommun är inget undantag, men på flera orter har tillvägagångssättet ifrågasatts.

Ändringar i offentlighets- och sekretesslagen

2016-02-05 13:31:19

Justitiedepartementet skickar i dag ut promemorian Några frågor om offentlighet och sekretess (Ds 2016:2) på remiss.

Vissa begravningsfrågor

2016-02-05 11:29:51

I lagrådsremissen föreslår regeringen vissa ändringar i begravningslagen. Regeringen föreslår att metallföremål som inte förbränts vid kremering och som skiljts från askan ska återvinnas genom så kallad materialåtervinning.

Spannmålssilo föreställs som krematorium av studenter i Lund

2016-02-04 23:13:08

Arkitekturstudenterna Fredrik Thornström och Karolina Pajnowska från Lunds Universitet har presenterat ett förslag på att konvertera en spannmålssilo till ett krematorium med ett vertikalt kolumbarium.

Ministern: Vi är inte beredda att höja avgiften

2016-02-04 22:27:00

Det blir ingen chockhöjning av begravningsavgiften för stockholmare, det beslutade regeringen i dag.

Här byggs en ny gravplats

2016-02-04 19:04:56

Det blir den första av sitt slag i Västerås.

Skatt från privatpersoner ökade med 23 miljarder

2016-02-04 09:30:22

För deklarationsår 2015 avseende 2014 års inkomster ökade den beskattningsbara förvärvsinkomsten för fysiska personer med 58 miljarder kronor.

Nyheter

Lagrådsremissen "Vissa begravningsfrågor" presenterad

- I dagsläget är vi inte beredda att ge stockholmare en kraftig avgiftshöjning, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i dagens SvD. Läs hela artikeln här. Lagrådsremissen finns i sin helhet att läsa på följande länk.

Rekommenderad totalvikt för kista vid kremation

SBT, Samrådsgruppen Begravningsbranschen Träindustrin, har behandlat frågan om lämplig totalvikt för kista vid krematioin. Läs med här

Samverkansformer för Begravningsverksamheten

Ragnar Svenseruds utredning ”Ansvar i samverkan från församling till nationell nivå” finns nu tillgänglig för läsning. 

Kremation av stoft med radioaktivt implantat

Vissa former av cancer kan behandlas med radioaktivt implantat och dessa implantat kan fortfarande avge strålning om dödsfall och efterföljande kremering sker nära inpå ingreppet. Läs med i följande dokument:

Patientinformation om Seedimplantat
Handlingsplan för patient med kvarvarande strålkälla

Begravningsavgifter 2016 

Avgiftssatser för 2016 års begravningsavgifter har beslutats av Kammarkollegiet. I beslutet finns bakgrund och skäl till beslut om sänkning av avgiften för Kumla pastorat. Läs mer på följande länk

Information om gemensam begravningsavgift

Kyrkokansliet, enheten för ekonomi och kyrorätt, har utarbetat information om den gemensamma begravningsavgiften.
Läs informationen här

Nya regler för kylgasmedier.

Här kan du läsa informationsbroschyren från Svenska kyl & värmepumpföreningen
Ytterligare information finns på deras hemsida. http://skvp.se/

Här kan du läsa statens
offentliga utredning om begravningsclearingen och
SKKF:s yttrande

Betänkande av Utredningen om begravningsclearingen
SKKF:s yttrande
 

Malmö kyrkogårdsförvaltning är årets kyrkogårdsförvaltning

En tydlig beskrivning av ansvar och mandat, ett långt drivet miljötänk och en balans mellan tradition och förnyelse gav resultat. Läs juryns motivering här.

Nu är den nya risk-bedömningsmallen för krematorieverksamheten här

Klicka här för att se mallen.
 

Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning - en vägledning

Läs den reviderade upplagan här.

 

Krematoriet i Kalmar vinner Stenpriset 2014 

Strindberg Arkitekter tilldelas arkitekturpriset Stenpriset 2014 för deras arbete med renoveringen och tillbyggnaden av krematoriet vid Norra kyrkogården i Kalmar.
Stenpriset är ett arkitekturpris som delas ut av Sveriges Stenindustriförbund till ett projekt i Sverige där natursten använts på ett estetiskt, hållbart och nyskapande sätt.

– Vi är väldigt glada och stolta över att Stenpriset 2014 har tilldelats krematoriet i Kalmar. Kalkstenen ligger oss nära, är ett lokalt material och det är också ett pris till regionens hantverkskunnande, säger Staffan Strindberg vid Strindberg Arkitekter.

Senaste numret

Läs om hur du prenumererar och tjuvtitta på ett reportage ur senaste numret här.

 

Nyheter

Rikskonferens
Helsingborg 23-24 maj

SKKFs rikskonferens, en mötesplats för alla som intresserar sig för begravningsverksamheten.
Läs programmet här
 

Nordisk kyrkogårdskongress i Köpenhamn 6 - 8 sep. 2017
 

Nyckeltal - jämförelse av kyrkogårdar

Utveckla er verksamhet genom att använda nyckeltal för skötseln nu när den gemensamma begravningsavgiften införs. Nyckeltalsprojektet ger er det stöd ni behöver för att komma igång! Testa den öppna och den grundläggande delen helt gratis! Mer info via: www.nyckeltal.nu
 

Lägg till din erfarenhet

Samlad visdom gör vardagen lättare. Dela med dig av dina viktiga branscherfarenheter till andra i vår erfarenhetsbank.

 

Begreppsprojektet slutfört

Gröna Fakta, 2005, som innehåller definitioner av olika  begrepp i begravningsverksamheten har nu uppdaterats med anledning av lagändringar m.m.

Krisberedskap i begravningsverksamheten

 Vid en kris kan även begravningsverksamheten drabbas. I foldern Krisberedskap i begravningsverksamheten finns mer information för den som ansvarar för samhällets krisberedskap. Foldern är framtagen på initiativ av Rådet för begravningsfrågor, ett samrådsorgan mellan Svenska kyrkan, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

Ladda ned foldern här.

Etiska frågor

Rådet för begravningsfrågor, är ett samrådsorgan mellan Svenska kyrkan, SKKF och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Rådet kommer att behandla etiska frågor vid sina ordinarie sammanträden.

Riktlinjer för etiska ställningstaganden, finns att läsa här nedan. Frågor från anställda och förtroendevalda inom begravningsverksamheten adresseras till rådets sekreterare, mail: kyrkokansliet.begravningsradet@svenskakyrkan.se

 
Läs riktlinjerna för etiska ställningstaganden här

Läs presentationen här

Läs riktlinjerna för krematorieverksamheten här

Svenska kyrkan utreder samverkansformer för begravningsverksamheten

Kyrkostyrelsen har utsett Ragnar Svenserud  att utreda ”Samverkansformer för begravningsverksamheten”. Uppdraget är att undersöka vilka behov som finns för samverkan med bakgrund av den enhetliga begravningsavgiften och den nya strukturen i svenska kyrkan och den pastorala ledningen. Utredaren ska också belysa för och nackdelar med föreslagen samverkansform ur skatterättsliga, ekonomiska och rättsliga perspektiv. Utredningen som skulle varit klar den 31 januari 2015 har fått förlängd utredningstid till 31 oktober 2015. 

 

 

Utbildning

Boka in dig på vårens utbildningar!

Till vårens utbildningar.

 

SKKF nya utbildningar

 

UTBILDNING FÖR BEGRAVNINGSOMBUD
Nu finns vårens tillfälle för begravningsombud inplanerat

Utbildning för begravningsombud 13 april i Linköping

Klicka här för inbjudan

Chefsutbildning om 5 block med start i Stockholm 2016

Klicka här för inbjudan till Chefskursen