KYRKOGÅRDEN - ETT LEVANDE KULTURARV

Begravningsverksamheten i medierna

Spännande och säkert på kyrkogården

2016-07-22 04:00:32

Uddevalla På kyrkogårdar rör sig många personer varje dag.

Nej till att dela askan mellan länder

2016-07-21 14:00:00

Malmö Den avlidna kvinnans innerliga önskan var att få sin aska delad på två ställen.

Hjullastare stulen från kyrkogård

2016-07-21 13:00:00

En hjullastare har blivit stulen från Stora Hammars kyrkogård. Någon gång mellan den 14 och 20 juli har den parkerade hjullastaren försvunnit från sin plats.

Länets kyrkogårdar börjar gapa tomma

2016-07-20 21:00:03

Allt fler gravrätter säg upp, samtidigt som allt färre väljer en gravsättning med gravsten och plantering. Gravfälten från 60- 70- och 80-tal börjar försvinna. Vid många av gravarna finns det inte några anhöriga kvar och därför sägs gravrätterna upp.

Pokémontränare vid kyrkogård

2016-07-20 13:01:13

De som funderade på varför ett 60-tal människor hade samlats vid den gamla kyrkogården i Kalmar under måndagskvällen har nu

Oväntat samarbete: gamla gravstenar

2016-07-19 13:48:59

De 70.000 gravstenarna är utspridda över fyra länder som en följd av det före detta Jugoslaviens blodiga sönderfall på 1990-talet.

Promenera på Östra kyrkogården i Karlskoga

2016-07-18 09:56:14

Naturen är storslagen och arkitekturen är fascinerande på Östra kyrkogården och i intilliggande Bullerdalen. 1939 började man projektera och strax därefter började man bygga det som sedan skulle bli Östra kyrkogården i Karlskoga.

Gravstenskontrollen följs upp etappvis

2016-07-18 09:46:06

Lund Just nu pågår uppföljning av de gravstenskontroller som inleddes 2013 sedan nya säkerhetsregler

Gravstenen stod tom: "Hon skulle gråta obönhörligt om hon visste"

2016-07-18 08:53:45

Margareta Nilsson betalar 2 400 kronor var tredje år för att hennes svärföräldrars grav ska underhållas.

Mopedolycka på Gamla kyrkogården i Gävle

2016-07-17 22:45:59

På söndagskvällen larmades räddningsenheter till en mopedolycka på Gamla kyrkogården i

Här får du en guidad tur på kyrkogården

2016-07-16 12:12:00

Vem ligger begravd på kyrkogården och hur har kyrkogården utvecklats sedan den anlades?

850 gravar utan skötsel

2016-07-15 16:43:05

850 gravar på Sollentuna kyrkogård saknar någon som är ansvarig för skötseln.

Digitaliserar hanteringen av döda – men systemet är inte säkert

2016-07-15 16:22:17

Svenska kyrkan i Falun och Borlänge har sen i våras kunna följa de avlidna på vägen till krematoriet genom ett digitalt system, så att rätt person blir kremerad.

Ny ceremonilokal ska vara till för alla

2016-07-15 10:16:56

Ronneby pastorat har en skyldighet att tillhandahålla en begravningslokal även för de som inte är med i Svenska

Man attackerades av kor vid strand – dog av sina skador

2016-07-14 15:20:40

| Av Simon Lundberg 2 Svenska McDonald's berättar om planerna på att samarbeta med Pokémon Go I går 14:16 | Av Malin Nilsson Trendar Här är kommunen där flest gymnasieelever skolkar Följ Nyheter24 på Facebook KOMMENTARER Innan du kommenterar: läs våra regler 4018 4018 REAKTIONER Nyheter

Spännande och säkert på kyrkogården

2016-07-22 04:00:32

Uddevalla På kyrkogårdar rör sig många personer varje dag.

Nej till att dela askan mellan länder

2016-07-21 14:00:00

Malmö Den avlidna kvinnans innerliga önskan var att få sin aska delad på två ställen.

Hjullastare stulen från kyrkogård

2016-07-21 13:00:00

En hjullastare har blivit stulen från Stora Hammars kyrkogård. Någon gång mellan den 14 och 20 juli har den parkerade hjullastaren försvunnit från sin plats.

Länets kyrkogårdar börjar gapa tomma

2016-07-20 21:00:03

Allt fler gravrätter säg upp, samtidigt som allt färre väljer en gravsättning med gravsten och plantering. Gravfälten från 60- 70- och 80-tal börjar försvinna. Vid många av gravarna finns det inte några anhöriga kvar och därför sägs gravrätterna upp.

Pokémontränare vid kyrkogård

2016-07-20 13:01:13

De som funderade på varför ett 60-tal människor hade samlats vid den gamla kyrkogården i Kalmar under måndagskvällen har nu

Oväntat samarbete: gamla gravstenar

2016-07-19 13:48:59

De 70.000 gravstenarna är utspridda över fyra länder som en följd av det före detta Jugoslaviens blodiga sönderfall på 1990-talet.

Promenera på Östra kyrkogården i Karlskoga

2016-07-18 09:56:14

Naturen är storslagen och arkitekturen är fascinerande på Östra kyrkogården och i intilliggande Bullerdalen. 1939 började man projektera och strax därefter började man bygga det som sedan skulle bli Östra kyrkogården i Karlskoga.

Gravstenskontrollen följs upp etappvis

2016-07-18 09:46:06

Lund Just nu pågår uppföljning av de gravstenskontroller som inleddes 2013 sedan nya säkerhetsregler

Gravstenen stod tom: "Hon skulle gråta obönhörligt om hon visste"

2016-07-18 08:53:45

Margareta Nilsson betalar 2 400 kronor var tredje år för att hennes svärföräldrars grav ska underhållas.

Mopedolycka på Gamla kyrkogården i Gävle

2016-07-17 22:45:59

På söndagskvällen larmades räddningsenheter till en mopedolycka på Gamla kyrkogården i

Här får du en guidad tur på kyrkogården

2016-07-16 12:12:00

Vem ligger begravd på kyrkogården och hur har kyrkogården utvecklats sedan den anlades?

850 gravar utan skötsel

2016-07-15 16:43:05

850 gravar på Sollentuna kyrkogård saknar någon som är ansvarig för skötseln.

Digitaliserar hanteringen av döda – men systemet är inte säkert

2016-07-15 16:22:17

Svenska kyrkan i Falun och Borlänge har sen i våras kunna följa de avlidna på vägen till krematoriet genom ett digitalt system, så att rätt person blir kremerad.

Ny ceremonilokal ska vara till för alla

2016-07-15 10:16:56

Ronneby pastorat har en skyldighet att tillhandahålla en begravningslokal även för de som inte är med i Svenska

Man attackerades av kor vid strand – dog av sina skador

2016-07-14 15:20:40

| Av Simon Lundberg 2 Svenska McDonald's berättar om planerna på att samarbeta med Pokémon Go I går 14:16 | Av Malin Nilsson Trendar Här är kommunen där flest gymnasieelever skolkar Följ Nyheter24 på Facebook KOMMENTARER Innan du kommenterar: läs våra regler 4018 4018 REAKTIONER Nyheter

Nyheter

Vissa begravningsfrågor, 2015/16:KU24, är beslutad

Idag, den 18 maj beslutade Sveriges riksdag att godkänna Konstitutionsutskottes betänkande "Vissa begravningsfrågor", 2015/16:KU24 med bred majoritet. Resultatet av detta beslut är bland annat att metallföremål som inte förbränts vid kremering och som skiljs från askan ska återvinnas. 
 

Kremation ökar igen!

Se SKKF:s kremationsstatistik för 2015 här

Angående återvinning av metaller

Enligt den lagrådsremiss som regeringen överlämnat till Lagrådet föreslås att metallföremål som inte förbränts vid kremeringen och som skiljts från askan ska återvinnas genom s.k. metallåtervinning.

Den ersättning som innehavaren av krematoriet får från återvinningen, ska efter att eventuella kostnader för återvinningen dragits av, tillföras Allmänna arvsfonden.

En arbetsgrupp hos SKKF arbetar f n med att ta fram rutiner för  hanteringen av metalldelarna såväl internt i krematoriet som externt när det gäller upphandling mm. I rutinerna kommer också etiska aspekter att vägas in.  Arbetsgruppen kommer att redovisa förslag till rekommendationer under våren.

Utarbetade rekommendationer kommer att underställas Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation för synpunkter.

Propositionen "Vissa begravningsfrågor" presenterad

- I dagsläget är vi inte beredda att ge stockholmare en kraftig avgiftshöjning, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i dagens SvD. Läs hela artikeln här. Propositionen finns i sin helhet att läsa på följande länk och den kommer att beslutas av Riksdagen den 18 maj 2016. 

Rekommenderad totalvikt för kista vid kremation

SBT, Samrådsgruppen Begravningsbranschen Träindustrin, har behandlat frågan om lämplig totalvikt för kista vid krematioin. Läs med här

Samverkansformer för Begravningsverksamheten

Ragnar Svenseruds utredning ”Ansvar i samverkan från församling till nationell nivå” finns nu tillgänglig för läsning. 

Kremation av stoft med radioaktivt implantat

Vissa former av cancer kan behandlas med radioaktivt implantat och dessa implantat kan fortfarande avge strålning om dödsfall och efterföljande kremering sker nära inpå ingreppet. Läs med i följande dokument:

Patientinformation om Seedimplantat
Handlingsplan för patient med kvarvarande strålkälla

Begravningsavgifter 2016 

Avgiftssatser för 2016 års begravningsavgifter har beslutats av Kammarkollegiet. I beslutet finns bakgrund och skäl till beslut om sänkning av avgiften för Kumla pastorat. Läs mer på följande länk

Information om gemensam begravningsavgift

Kyrkokansliet, enheten för ekonomi och kyrorätt, har utarbetat information om den gemensamma begravningsavgiften.
Läs informationen här

Nya regler för kylgasmedier.

Här kan du läsa informationsbroschyren från Svenska kyl & värmepumpföreningen
Ytterligare information finns på deras hemsida. http://skvp.se/

Här kan du läsa statens
offentliga utredning om begravningsclearingen och
SKKF:s yttrande

Betänkande av Utredningen om begravningsclearingen
SKKF:s yttrande
 

Nu är den nya risk-bedömningsmallen för krematorieverksamheten här

Klicka här för att se mallen.
 

Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning - en vägledning

Läs den reviderade upplagan här.

 

Senaste numret

Läs om hur du prenumererar och tjuvtitta på ett reportage ur senaste numret här.

Nyheter

Krematorienytt

Återvinning av metaller från kremation
Från och med fredagen den 1 juli 2016 träder en lagändring i kraft avseende kremation. Denna lagändring innebär att de metaller som inte förbränns vid kremation och som inte tillförts urnan vid askberedningen ska återvinnas. Ersättningen som krematoriehuvudmännen får från denna metallåtervinning ska tillföras Allmänna arvsfonden, efter att eventuella kostnader dragits av. 
 
Läs den nya lagen här. 5 kap. Gravsättning och kremering 6 § berör den aktuella förändringen avseende metaller. 
 
Läs protokollet från debatten i Riksdagen den 18 maj, 2016 på följande länk. Sidorna 31-38 samt 76 berör ”Vissa begravningsfrågor”.  
 
Upphandling av ramavtal med metallåtervinningsföretag
Upphandlingen av ramavtal pågår via kyrkokansliet i Uppsala. När detta är slutfört kommer krematoriehuvudmännen kunna avropa detta avtal. Mer information om avtalet, andra riktlinjer såsom hantering av metallerna avseende bl.a. etik kommer i augusti. Avtalet beräknas träda i kraft och komma till praktisk användning d.v.s upphämtning av metaller i slutet av september.
I samband med att riktlinjerna för metallhantering är färdigställda kommer dokumentet ”Riktlinjer för Krematorieverksamheten” att uppdateras.   
 
För framtagandet av kommande avtal och riktlinjer har representanter från Sveriges- kyrkogårds och krematorieförbund, Svenska kyrkans arbetsgivareorganisation, kyrkokansliet i Uppsala samt företrädare från krematoriehuvudmän deltagit. 
 
Utbildningsdag för krematoriehuvudmän
Den 15 september 2016 bjuder SKKF in till en heldag med inriktning på krematorieverksamheten. Det aktuella handhavandet med metallåtervinningens upphandling, hantering av metallen och etik är en av dagen huvudpunkter. Utöver detta kommer filterbränder, utsläpp av NOx, säker identifiering av avlidna samt strålning och radioaktivitet i krematorieverksamheten utgöra delar av programmet.   
 
Utbildningsdagen är förlagd i Stockholm på Scandic Hotel Klara. För mer information och anmälan se utbildningsrubriken till höger. 
 
Upplysningar
Beträffande frågor rörande upphandlingen av ramavtalet kontakta Catarina Lönnerholm, strategisk inköpare vid kyrkokansliet i Uppsala.
Vid frågor beträffande hantering av metallerna kontakta Torbjörn Samuelsson, krematorieteknisk rådgivare hos SKKF. 


Nordisk kyrkogårdskongress i Köpenhamn 6 - 8 sep. 20172016 års Rikskonferens avslutad 

Läs presentationerna här.


Tävlingen att göra återlämnade gravplatser attraktiva för återupplåtelse genomfördes på Rikskonferensen. Det vinnande bidraget nedan heter "Evig" och är framtaget av Alnarpsstudenterna Ulrika Larsson och Johanna Spjuth, båda snart färdiga landskapsarkitekter. Läs artikel om det vinnande bidraget här

Nyckeltal - jämförelse av kyrkogårdar

Utveckla er verksamhet genom att använda nyckeltal för skötseln nu när den gemensamma begravningsavgiften införs. Nyckeltalsprojektet ger er det stöd ni behöver för att komma igång! Testa den öppna och den grundläggande delen helt gratis! Mer info via: www.nyckeltal.nu
 

Lägg till din erfarenhet

Samlad visdom gör vardagen lättare. Dela med dig av dina viktiga branscherfarenheter till andra i vår erfarenhetsbank.

 

Begreppsprojektet slutfört

Gröna Fakta, 2005, som innehåller definitioner av olika  begrepp i begravningsverksamheten har nu uppdaterats med anledning av lagändringar m.m.

Krisberedskap i begravningsverksamheten

 Vid en kris kan även begravningsverksamheten drabbas. I foldern Krisberedskap i begravningsverksamheten finns mer information för den som ansvarar för samhällets krisberedskap. Foldern är framtagen på initiativ av Rådet för begravningsfrågor, ett samrådsorgan mellan Svenska kyrkan, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

Ladda ned foldern här.

Etiska frågor

Rådet för begravningsfrågor, är ett samrådsorgan mellan Svenska kyrkan, SKKF och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Rådet kommer att behandla etiska frågor vid sina ordinarie sammanträden.

Riktlinjer för etiska ställningstaganden, finns att läsa här nedan. Frågor från anställda och förtroendevalda inom begravningsverksamheten adresseras till rådets sekreterare, mail: kyrkokansliet.begravningsradet@svenskakyrkan.se

 
Läs riktlinjerna för etiska ställningstaganden här

Läs presentationen här

Läs riktlinjerna för krematorieverksamheten här

 

 

 

Utbildning

Boka in dig på höstens utbildningar!

Till höstens utbildningar

SKKF nya utbildningar

Internt förarbevis för mindre grävmaskin-gravgrävare
är inplanerat till den 5-7 september i Bredaryd
Klicka här för inbjudan

Utbildning för Begravningsombud planerat till
den 5 oktober 2016 i Katrineholm

Klicka här för inbjudan

Utbildningsdag för krematoriehuvudmän
den 15 september 2016 i Stockholm

Klicka här för inbjudan