KYRKOGÅRDEN - ETT LEVANDE KULTURARV

Begravningsverksamheten i medierna

Kyrkogården hämtar strömmen från himlen

2016-05-24 09:33:25

Nu ska kyrkogården i Kungsör få sin el från ovan.

Nya askgravplatsen invigd

2016-05-23 16:30:03

På torsdagskvällen invigdes en askgravplats på Hässleby kyrkogård. Invigningen förrättades av Södra Vedbo pastorats kyrkoherde Per Walett och kyrkogårdschef Charlotte Burman. De passade även på att välkomna den nya församlingsherden Markus Klefbeck som börjar i höst.

Hunden Fabel kan hjälpa till vid utgrävningarna i Silbojokk - P4 Norrbotten

2016-05-23 15:14:49

Landets enda certifierade arkeologihund kan bli aktuell för utgrävningarna i Silbojokk, Arjeplogs kommun, i sommar. Där finns en gravplats för dem som arbetade med silverbrytningen i Nasafjäll och Norrbottens museum vill få mer information kring lämningarna.

Bygglov klart för askgravlund

2016-05-23 08:02:00

Nu har kommunen gett bygglov för en askgravlund vid S:t Eriks kyrka. – Det känns väldigt roligt.

Begravningsbilder?

2016-05-23 06:00:09

Fråga: Jag har varit på flera begravningar på sistone. Varje gång togs foton på släkten och vännerna – under själva ceremonin och därefter, när vi satt på restaurangen. Fotograferna kom de sörjande inte alltför nära, men ändå tycker jag att sådant är mycket opassande.

Även i framtiden finns möjlighet för begravningsgudstjänster i Livsrummet

2016-05-23 01:00:00

Kyrkoherdarna i Skytts kontrakt och företrädare för Larssons begravningsbyrå har träffats och samtalat om den på senare tid omdebatterade frågan om plats för begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning.

Protester mot planerad begravningsplats i populärt fritidsområde på Järvafältet

2016-05-22 20:56:07

Joakim Kimmen Magnusson, aktiv discgolfare, demonstrerade tillsammans med sin familj, i Tensta centrum, mot planerna på en begravningsplats på Granholmstoppen på Järvafältet … … och många skrev på … … protestvykorten som ska skickas till finansborgarrådet Karin Wanngård.

"Vi jobbar så nära döden varje dag"

2016-05-21 17:20:38

Norrköping Tina Enstedt som arbetar på krematoriet i Norrköping avlivade ett rykte vid lördagens guidade visning: "Personalen stjäl inte tandguld från de som skall

Ny lag ska öka återvinningen av metaller

2016-05-21 15:10:03

Den första juli ska metallen som blir över efter kremering börja återvinnas. Samtidigt pågår flera projekt för att öka metallåtervinningen i Sverige. Sämst är vi på att återvinna sällsynta jordartsmetaller.

Skogslyckans gravstenar stöttas upp - P4 Kronoberg

2016-05-21 10:33:04

Det har på nytt börjar dyka upp stolpar på gravstenarna på Skogslyckans kyrkogård i Växjö. Fastighetschefen Mats Lindblad berättar att de är en del av ett årligt säkerhetsarbete.

demo mot begravningsplatsen

2016-05-21 09:15:00

I morgon söndag äger en demonstration rum i Tensta centrum.

Lagändring gör kremering miljövänligare

2016-05-21 07:00:40

Karlskrona Griftegård välkomnar lagändringen som gör att metaller från kremerade kroppar ska

Kremerades utan anhörigas vetskap

2016-05-20 17:41:54

Kiruna Deras morbror kremerades utan att de kontaktats av socialförvaltningen.

Kyrkogårdskonferens på Helsingborgs stadsteater: Spännande tid i begravningsbranschen

2016-05-20 13:00:19

På måndag samlas representanter från landets kyrkogårdar och krematorier på Helsingborgs stadsteater för att diskutera utvecklingen inom begravningsverksamheten. Intresset för konferensen som anordnas av Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, SKKF, är rekordstort.

Skadegörelse på kyrkogård

2016-05-20 08:56:34

Polisen fick på torsdagen anmälan om skadegörelse på kyrkogården invid Skolgatan i Götene. Flera föremål vid gravar, bl a lyktor, har blivit förstörda.

Kyrkogården hämtar strömmen från himlen

2016-05-24 09:33:25

Nu ska kyrkogården i Kungsör få sin el från ovan.

Nya askgravplatsen invigd

2016-05-23 16:30:03

På torsdagskvällen invigdes en askgravplats på Hässleby kyrkogård. Invigningen förrättades av Södra Vedbo pastorats kyrkoherde Per Walett och kyrkogårdschef Charlotte Burman. De passade även på att välkomna den nya församlingsherden Markus Klefbeck som börjar i höst.

Hunden Fabel kan hjälpa till vid utgrävningarna i Silbojokk - P4 Norrbotten

2016-05-23 15:14:49

Landets enda certifierade arkeologihund kan bli aktuell för utgrävningarna i Silbojokk, Arjeplogs kommun, i sommar. Där finns en gravplats för dem som arbetade med silverbrytningen i Nasafjäll och Norrbottens museum vill få mer information kring lämningarna.

Bygglov klart för askgravlund

2016-05-23 08:02:00

Nu har kommunen gett bygglov för en askgravlund vid S:t Eriks kyrka. – Det känns väldigt roligt.

Begravningsbilder?

2016-05-23 06:00:09

Fråga: Jag har varit på flera begravningar på sistone. Varje gång togs foton på släkten och vännerna – under själva ceremonin och därefter, när vi satt på restaurangen. Fotograferna kom de sörjande inte alltför nära, men ändå tycker jag att sådant är mycket opassande.

Även i framtiden finns möjlighet för begravningsgudstjänster i Livsrummet

2016-05-23 01:00:00

Kyrkoherdarna i Skytts kontrakt och företrädare för Larssons begravningsbyrå har träffats och samtalat om den på senare tid omdebatterade frågan om plats för begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning.

Protester mot planerad begravningsplats i populärt fritidsområde på Järvafältet

2016-05-22 20:56:07

Joakim Kimmen Magnusson, aktiv discgolfare, demonstrerade tillsammans med sin familj, i Tensta centrum, mot planerna på en begravningsplats på Granholmstoppen på Järvafältet … … och många skrev på … … protestvykorten som ska skickas till finansborgarrådet Karin Wanngård.

"Vi jobbar så nära döden varje dag"

2016-05-21 17:20:38

Norrköping Tina Enstedt som arbetar på krematoriet i Norrköping avlivade ett rykte vid lördagens guidade visning: "Personalen stjäl inte tandguld från de som skall

Ny lag ska öka återvinningen av metaller

2016-05-21 15:10:03

Den första juli ska metallen som blir över efter kremering börja återvinnas. Samtidigt pågår flera projekt för att öka metallåtervinningen i Sverige. Sämst är vi på att återvinna sällsynta jordartsmetaller.

Skogslyckans gravstenar stöttas upp - P4 Kronoberg

2016-05-21 10:33:04

Det har på nytt börjar dyka upp stolpar på gravstenarna på Skogslyckans kyrkogård i Växjö. Fastighetschefen Mats Lindblad berättar att de är en del av ett årligt säkerhetsarbete.

demo mot begravningsplatsen

2016-05-21 09:15:00

I morgon söndag äger en demonstration rum i Tensta centrum.

Lagändring gör kremering miljövänligare

2016-05-21 07:00:40

Karlskrona Griftegård välkomnar lagändringen som gör att metaller från kremerade kroppar ska

Kremerades utan anhörigas vetskap

2016-05-20 17:41:54

Kiruna Deras morbror kremerades utan att de kontaktats av socialförvaltningen.

Kyrkogårdskonferens på Helsingborgs stadsteater: Spännande tid i begravningsbranschen

2016-05-20 13:00:19

På måndag samlas representanter från landets kyrkogårdar och krematorier på Helsingborgs stadsteater för att diskutera utvecklingen inom begravningsverksamheten. Intresset för konferensen som anordnas av Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, SKKF, är rekordstort.

Skadegörelse på kyrkogård

2016-05-20 08:56:34

Polisen fick på torsdagen anmälan om skadegörelse på kyrkogården invid Skolgatan i Götene. Flera föremål vid gravar, bl a lyktor, har blivit förstörda.

Nyheter

Vissa begravningsfrågor, 2015/16:KU24, är beslutad

Idag, den 18 maj beslutade Sveriges riksdag att godkänna Konstitutionsutskottes betänkande "Vissa begravningsfrågor", 2015/16:KU24 med bred majoritet. Resultatet av detta beslut är bland annat att metallföremål som inte förbränts vid kremering och som skiljs från askan ska återvinnas. 
 

Kremation ökar igen!

Se SKKF:s kremationsstatistik för 2015 här

Angående återvinning av metaller

Enligt den lagrådsremiss som regeringen överlämnat till Lagrådet föreslås att metallföremål som inte förbränts vid kremeringen och som skiljts från askan ska återvinnas genom s.k. metallåtervinning.

Den ersättning som innehavaren av krematoriet får från återvinningen, ska efter att eventuella kostnader för återvinningen dragits av, tillföras Allmänna arvsfonden.

En arbetsgrupp hos SKKF arbetar f n med att ta fram rutiner för  hanteringen av metalldelarna såväl internt i krematoriet som externt när det gäller upphandling mm. I rutinerna kommer också etiska aspekter att vägas in.  Arbetsgruppen kommer att redovisa förslag till rekommendationer under våren.

Utarbetade rekommendationer kommer att underställas Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation för synpunkter.

Propositionen "Vissa begravningsfrågor" presenterad

- I dagsläget är vi inte beredda att ge stockholmare en kraftig avgiftshöjning, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i dagens SvD. Läs hela artikeln här. Propositionen finns i sin helhet att läsa på följande länk och den kommer att beslutas av Riksdagen den 18 maj 2016. 

Rekommenderad totalvikt för kista vid kremation

SBT, Samrådsgruppen Begravningsbranschen Träindustrin, har behandlat frågan om lämplig totalvikt för kista vid krematioin. Läs med här

Samverkansformer för Begravningsverksamheten

Ragnar Svenseruds utredning ”Ansvar i samverkan från församling till nationell nivå” finns nu tillgänglig för läsning. 

Kremation av stoft med radioaktivt implantat

Vissa former av cancer kan behandlas med radioaktivt implantat och dessa implantat kan fortfarande avge strålning om dödsfall och efterföljande kremering sker nära inpå ingreppet. Läs med i följande dokument:

Patientinformation om Seedimplantat
Handlingsplan för patient med kvarvarande strålkälla

Begravningsavgifter 2016 

Avgiftssatser för 2016 års begravningsavgifter har beslutats av Kammarkollegiet. I beslutet finns bakgrund och skäl till beslut om sänkning av avgiften för Kumla pastorat. Läs mer på följande länk

Information om gemensam begravningsavgift

Kyrkokansliet, enheten för ekonomi och kyrorätt, har utarbetat information om den gemensamma begravningsavgiften.
Läs informationen här

Nya regler för kylgasmedier.

Här kan du läsa informationsbroschyren från Svenska kyl & värmepumpföreningen
Ytterligare information finns på deras hemsida. http://skvp.se/

Här kan du läsa statens
offentliga utredning om begravningsclearingen och
SKKF:s yttrande

Betänkande av Utredningen om begravningsclearingen
SKKF:s yttrande
 

Nu är den nya risk-bedömningsmallen för krematorieverksamheten här

Klicka här för att se mallen.
 

Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning - en vägledning

Läs den reviderade upplagan här.

 

Senaste numret

Läs om hur du prenumererar och tjuvtitta på ett reportage ur senaste numret här.

Nyheter

Föreslå Årets kyrkogårdsförvaltning 2016!

Lämna ditt nomineringsbidrag med motivering senast den 15 juni 2016 via:
www.kyrkogardschefer.se
kansli@skkf.se
arbetsgivare@svenskakyrkan.se

Juryn består av representanter från SKKF, FSK, SLU och SKAO. Vinnaren koras på FSK:s och SKAO:s årskongress i Halmstad den 6-7 september 2016. Läs mer här

Anmäl dig till Rikskonferensen
på Helsingborgs stadsteater den 23-24 maj

Intressanta föreläsare belyser årets tema, Kyrkogårdens mervärden
Värdet av att följa med i tidens utveckling digitalt och mentalt, men också värdet av att värna om det kulturhistoriska arvet.

Vi tjuvstartar söndagen den 22 maj med en utflykt till Sofiero, med efterföljande middag på anrika Parapeten. Bussar avgår från Dunkers kulturhus kl. 18.00
(Några bussar går redan 17.30)
Läs programmet här
Anmäl dig här
Hotellkarta


Nordisk kyrkogårdskongress i Köpenhamn 6 - 8 sep. 2017

 

Nyckeltal - jämförelse av kyrkogårdar

Utveckla er verksamhet genom att använda nyckeltal för skötseln nu när den gemensamma begravningsavgiften införs. Nyckeltalsprojektet ger er det stöd ni behöver för att komma igång! Testa den öppna och den grundläggande delen helt gratis! Mer info via: www.nyckeltal.nu
 

Lägg till din erfarenhet

Samlad visdom gör vardagen lättare. Dela med dig av dina viktiga branscherfarenheter till andra i vår erfarenhetsbank.

 

Begreppsprojektet slutfört

Gröna Fakta, 2005, som innehåller definitioner av olika  begrepp i begravningsverksamheten har nu uppdaterats med anledning av lagändringar m.m.

Krisberedskap i begravningsverksamheten

 Vid en kris kan även begravningsverksamheten drabbas. I foldern Krisberedskap i begravningsverksamheten finns mer information för den som ansvarar för samhällets krisberedskap. Foldern är framtagen på initiativ av Rådet för begravningsfrågor, ett samrådsorgan mellan Svenska kyrkan, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

Ladda ned foldern här.

Etiska frågor

Rådet för begravningsfrågor, är ett samrådsorgan mellan Svenska kyrkan, SKKF och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Rådet kommer att behandla etiska frågor vid sina ordinarie sammanträden.

Riktlinjer för etiska ställningstaganden, finns att läsa här nedan. Frågor från anställda och förtroendevalda inom begravningsverksamheten adresseras till rådets sekreterare, mail: kyrkokansliet.begravningsradet@svenskakyrkan.se

 
Läs riktlinjerna för etiska ställningstaganden här

Läs presentationen här

Läs riktlinjerna för krematorieverksamheten här

 

 

 

Utbildning

Boka in dig på höstens utbildningar!

Till höstens utbildningar.

 

SKKF nya utbildningar

Internt förarbevis för mindre grävmaskin-gravgrävare
är inplanerat till den 5-7 september i Bredaryd
Klicka här för inbjudan

Utbildning för Begravningsombud planerat till
den 5 oktober 2016 i Katrineholm

Klicka här för inbjudan