KYRKOGÅRDEN - ETT LEVANDE KULTURARV

Begravningsverksamheten i medierna

"Döden är inget farligt"

2017-02-26 10:22:15

Varberg För 25 år sedan bytte Margreth Manbring bana. Från att tidigare jobba på apotek bytte hon till begravningsbyrå. Då hittade hon hem, och blev mer positiv.

Kyrkogården för 43 amerikanska presidenter

2017-02-26 08:06:00

På ett stort fält utanför Croaker, Virginia i USA står något som får många att reagera och stanna till. Där står nämligen inte mindre än 43 skulpturer föreställande amerikanska presidenter. Samtliga har skador på sina huvuden, saknar näsor och annat vitalt.

Holger Johansson

2017-02-26 00:30:00

Familj 25 minuter sedan Begravningsgudstjänst har hållits i Equmeniakyrkan i Hökerum för Holger Johansson, Töve som avled den 14 januari i en ålder av 93 år. Mikael Godeé medverkade med sopransaxofon till ackompanjemang av Ann-Katrin Johansson som också medverkade med sång.

Här ska de uppgrävda kvarlevorna från Mariakyrkan återbegravas

2017-02-24 14:00:25

Redan 1966 fick Pålsjö kyrkogård en särskild plats för återbegravning av ben, kranier och andra kvarlevor som grävts upp i samband med byggprojekt på gamla kyrkogårdar. Där ska skelettdelarna från Mariakyrkan åter komma i vigd jord.

Kurt Stenström

2017-02-24 09:09:19

I Vists kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Kurt Stenström, Hjo, som avled 17 januari i en ålder av 71 år. Som inledning på gudstjänsten spelade Urban Gärdborn Air. Officiant var Martin Landgren som höll griftetalet, läste valda bibeltexter och förrättade överlåtelsen.

Så välskött och fint

2017-02-24 06:05:00

Tog en långpromenad i helgen. Utomhus så är det mesta grått, smutsigt och trist den här vintern. Men så kom jag till Skogskyrkogården.

Vad var det jag sa? Fan vad fint Göteborg är!

2017-02-24 06:00:00

"Vad var det jag sa? Tror ni mig nu då?" Det är vad det står på hypokondrikerns gravsten. Han tror ju alltid att han är sjuk och jävlig, men när han ligger där under jorden så får han ju rätt.

Vittne till det övernaturliga del 7

2017-02-23 21:25:06

En familj flyttar till en ny bostad i Connecticut för att komma närmare ett behandlingshem då sonen i familjen insjuknar i cancer. Det enda de kan hitta är en övergiven begravningsbyrå och det dröjer inte länge förrän märkliga saker börjar inträffa.

Kyrkogårdsmysterium ska locka unga till kyrkan

2017-02-23 14:20:56

För första gången arrangerar Lyckå församling ett kyrkogårdsmysterium för sportlovslediga barn.

Judiska gravplatsen skändad – muslimska organisationer grep in

2017-02-22 17:54:25

Efter att över 200 gravar välts och skändats på en judisk kyrkogård kom hjälp från två muslimsk-amerikanska organisationer. På bara tre timmar ordnade de finansiering till reparationer, rapporterar SVT.

Hundratals gravstenar välta: "Det är fruktansvärt!"

2017-02-22 14:53:00

Myra Katz i St Louis, Missouri USA, är bedrövad och upprörd. Hon har släktingar begravda på den judiska kyrkogård, som i helgen blev vandaliserad av okända gärningsmän. Närmare 200 gravstenar vältes omkull.

Muslimsk organisation samlade in halv miljon för att reparera judisk begravningsplats

2017-02-22 11:39:49

Över 200 gravstenar vältes och skadades under helgen på den judiska begravningsplatsen Chesed Shel Emeth i Missouri, USA. Två muslimsk-amerikanska organisationer startade då en crowdfund-kampanj för att samla in pengar till reparationer.

Ny metrostation gav unik möjlighet för arkeologer att utforska modernitetens begravningsskick

2017-02-22 08:23:18

– I gravarna fann vi människor som begravts med sina löständer och som var uppklädda i sina vackraste kläder. En kvinna hade till och med sin peruk på sig.

Rödgröna: Åtgärder för bårhuset i Västerås på gång

2017-02-22 06:53:25

Debatt Viktigt med värdigt hanterande i bårhus

Nicolai Gedda begravs i hemlighet

2017-02-21 11:47:23

Den världsberömda svenska tenoren Nicolai Gedda, som avled 8 januari, levde sina sista år i avskildhet, tillbakadragen undan tidigare vänner. Nu avslöjas att någon begravning inte kommer att ske - i stället ska askan grävas ned i en minneslund, utan anhöriga närvarande.

"Döden är inget farligt"

2017-02-26 10:22:15

Varberg För 25 år sedan bytte Margreth Manbring bana. Från att tidigare jobba på apotek bytte hon till begravningsbyrå. Då hittade hon hem, och blev mer positiv.

Kyrkogården för 43 amerikanska presidenter

2017-02-26 08:06:00

På ett stort fält utanför Croaker, Virginia i USA står något som får många att reagera och stanna till. Där står nämligen inte mindre än 43 skulpturer föreställande amerikanska presidenter. Samtliga har skador på sina huvuden, saknar näsor och annat vitalt.

Holger Johansson

2017-02-26 00:30:00

Familj 25 minuter sedan Begravningsgudstjänst har hållits i Equmeniakyrkan i Hökerum för Holger Johansson, Töve som avled den 14 januari i en ålder av 93 år. Mikael Godeé medverkade med sopransaxofon till ackompanjemang av Ann-Katrin Johansson som också medverkade med sång.

Här ska de uppgrävda kvarlevorna från Mariakyrkan återbegravas

2017-02-24 14:00:25

Redan 1966 fick Pålsjö kyrkogård en särskild plats för återbegravning av ben, kranier och andra kvarlevor som grävts upp i samband med byggprojekt på gamla kyrkogårdar. Där ska skelettdelarna från Mariakyrkan åter komma i vigd jord.

Kurt Stenström

2017-02-24 09:09:19

I Vists kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Kurt Stenström, Hjo, som avled 17 januari i en ålder av 71 år. Som inledning på gudstjänsten spelade Urban Gärdborn Air. Officiant var Martin Landgren som höll griftetalet, läste valda bibeltexter och förrättade överlåtelsen.

Så välskött och fint

2017-02-24 06:05:00

Tog en långpromenad i helgen. Utomhus så är det mesta grått, smutsigt och trist den här vintern. Men så kom jag till Skogskyrkogården.

Vad var det jag sa? Fan vad fint Göteborg är!

2017-02-24 06:00:00

"Vad var det jag sa? Tror ni mig nu då?" Det är vad det står på hypokondrikerns gravsten. Han tror ju alltid att han är sjuk och jävlig, men när han ligger där under jorden så får han ju rätt.

Vittne till det övernaturliga del 7

2017-02-23 21:25:06

En familj flyttar till en ny bostad i Connecticut för att komma närmare ett behandlingshem då sonen i familjen insjuknar i cancer. Det enda de kan hitta är en övergiven begravningsbyrå och det dröjer inte länge förrän märkliga saker börjar inträffa.

Kyrkogårdsmysterium ska locka unga till kyrkan

2017-02-23 14:20:56

För första gången arrangerar Lyckå församling ett kyrkogårdsmysterium för sportlovslediga barn.

Judiska gravplatsen skändad – muslimska organisationer grep in

2017-02-22 17:54:25

Efter att över 200 gravar välts och skändats på en judisk kyrkogård kom hjälp från två muslimsk-amerikanska organisationer. På bara tre timmar ordnade de finansiering till reparationer, rapporterar SVT.

Hundratals gravstenar välta: "Det är fruktansvärt!"

2017-02-22 14:53:00

Myra Katz i St Louis, Missouri USA, är bedrövad och upprörd. Hon har släktingar begravda på den judiska kyrkogård, som i helgen blev vandaliserad av okända gärningsmän. Närmare 200 gravstenar vältes omkull.

Muslimsk organisation samlade in halv miljon för att reparera judisk begravningsplats

2017-02-22 11:39:49

Över 200 gravstenar vältes och skadades under helgen på den judiska begravningsplatsen Chesed Shel Emeth i Missouri, USA. Två muslimsk-amerikanska organisationer startade då en crowdfund-kampanj för att samla in pengar till reparationer.

Ny metrostation gav unik möjlighet för arkeologer att utforska modernitetens begravningsskick

2017-02-22 08:23:18

– I gravarna fann vi människor som begravts med sina löständer och som var uppklädda i sina vackraste kläder. En kvinna hade till och med sin peruk på sig.

Rödgröna: Åtgärder för bårhuset i Västerås på gång

2017-02-22 06:53:25

Debatt Viktigt med värdigt hanterande i bårhus

Nicolai Gedda begravs i hemlighet

2017-02-21 11:47:23

Den världsberömda svenska tenoren Nicolai Gedda, som avled 8 januari, levde sina sista år i avskildhet, tillbakadragen undan tidigare vänner. Nu avslöjas att någon begravning inte kommer att ske - i stället ska askan grävas ned i en minneslund, utan anhöriga närvarande.

Nyheter

 

Förutsättningar vid enhetligt begravningsavgift och borttagande av begravningsclearing

Som en följd av införandet av den enhetliga begravningsavgiften avskaffades clearing enligt begravningslagen den 1 januari 2017. Hur detta ska hanteras i praktiken har genererat många frågor och detta vill vi nu bringa klarhet i igenom detta utskick. 

Kostnader för kremation
Generellt för kremation anser vi att de huvudmän som saknar eget krematorium ska teckna avtal med närliggande krematoriehuvudman. I de fall någon avlider hos eller i närheten av en krematoriehuvudman och avtal saknas anser vi att krematoriehuvudmannen tar kostnaden för dessa enstaka kremationer. Eftersom clearingen är avskaffad och vi numera har en enhetlig begravningsavgift ska enbart fakturering av kremationskostnader ske mellan avtalsparter. Kostnader för de kremationer som sker utanför avtalsförfarande ska krematoriehuvudmannen inkludera i sitt budgetarbete.

Gravsättning på särskilda gravplatser
Även för särskilda gravplatser anser vi att huvudmän som ej har särskilda gravplatser ska teckna avtal med närliggande huvudmän som har särskilda gravplatser. I vissa fall är det nära mellan huvudmän med särskilda gravplatser och i andra fall är avstånden mycket längre. Beroende på befolkningsomflyttningar och önskemål från dödsbon kommer det finnas fall när huvudmän som har egna särskilda gravplatser får begäran från dödsbon om att gravsättning ska ske hos annan huvudman. Dessa huvudmän har av förklarliga skäl inget avtal med varandra men dödsboets fria val gäller även här med en enda begränsning, platsbrist. Uppkom detta före 2017 var det ett sedvanligt clearingförfarande men nu 2017 är det vår rekommendation att gravsättningshuvudmannen tar kostnaden för detta.

Upplåtelse av lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
För lokaler ska likvärdigt förhållningssätt gälla som för särskilda gravplatser och kremering. Finns det ett mönster där flertalet kringliggande huvudmän använder lokaler så bör avtal upprättas och kostnaden regleras. Är det enbart fåtal händelser så anser vi att kostnaden bokförs där den uppstår.

Dödfall under 2016
Den gamla clearingen gäller för alla dödsfall under 2016. Detta betyder att huvudmänen måste kunna genomföra clearingfakturering enligt det tidigare systemet hela 2017.

Dödsboets kostnader
Mycket viktigt att poängtera är att dödsboet aldrig kan bli betalningsansvarigt för något som ingår i begravningsavgiften. Kostnader som tidigare belastat annan huvudman via clearingfakturering får inte under några omständigheter belasta dödsboet.  

I dessa frågor har samråd skett med SKAO.

Kremation ökar igen!

Se SKKF:s kremationsstatistik för 2015 här

Rekommenderad totalvikt för kista vid kremation

SBT, Samrådsgruppen Begravningsbranschen Träindustrin, har behandlat frågan om lämplig totalvikt för kista vid krematioin. Läs med här

Samverkansformer för Begravningsverksamheten

Ragnar Svenseruds utredning ”Ansvar i samverkan från församling till nationell nivå” finns nu tillgänglig för läsning. 

Kremation av stoft med radioaktivt implantat

Vissa former av cancer kan behandlas med radioaktivt implantat och dessa implantat kan fortfarande avge strålning om dödsfall och efterföljande kremering sker nära inpå ingreppet. Läs med i följande dokument:

Radioaktivitet på krematoriet - hur farligt är det?

Patientinformation om Seedimplantat
Handlingsplan för patient med kvarvarande strålkälla

Nya regler för kylgasmedier 

Här kan du läsa informationsbroschyren från Svenska kyl & värmepumpföreningen
Ytterligare information finns på deras hemsida. http://skvp.se/

Här kan du läsa statens
offentliga utredning om begravningsclearingen och
SKKF:s yttrande

Betänkande av Utredningen om begravningsclearingen
SKKF:s yttrande

Nu är den nya risk-bedömningsmallen för krematorieverksamheten här

Klicka här för att se mallen.

Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning - en vägledning

Läs den reviderade upplagan här

 

Senaste numret

Läs om hur du prenumererar och tjuvtitta på ett reportage ur senaste numret här.

Nyheter

SKKF:s Rikskonferens i Örebro
15-16 maj 2017

Vi erbjuer två intressanta dagar med fokus på tillgänglighet och bemötande. Hur tillgängliga är vi? Hur tillgängliga ska/kan vi vara? Hur bemöter vi myndigheternas krav på arbetsmiljö och säkerhet? Hur bemöter en bra ledare sina medarbetare och vardagliga frågeställningar? Kan vi effektivisera kyrkogårdsskötseln med bibehållen kvalitét.

Söndag den 14 maj kl. 18.00 inleder vi med ett samkväm på Örebro Slott.

Här kan du läsa programmet

Anmäl dig här

Nominera årets kyrkogårdsförvaltning

Sedan 2008 har branschen korat årets kyrkogårds- förvaltning. Syftet är att uppmärksamma förtjänstfulla insatser av långsiktig karaktär inom begravnings- verksamheten. Insatserna ska präglas av ett helhets- perspektiv. För att vinna tävlingen ska en förvaltning ha gjort insatser som efter förutsättningarna håller hög kvalitet och hög etisk standard, särskilt inom följande områden: Hållbarhet, Organisation, Arbetsmiljö, Kundservice, Kreativitet, Utveckling och Kulturarv
Förslag till nominering lämnas senast 31 mars via 
kansli@skkf.se, arbetsgivare@svenskakyrkan.se eller via följande länk.
Lär mer om tävlingen här.  

Ersättningsbeloppen fastställda

Om en person blir gravsatt hos en innehavare av enskild begravningsplats eller av en allmän begravningsplats som inte är huvudman har denna innehavare rätt till ersättning. Dessa ersättningsbelopp är fastställa av Kammarkollegiet enligt följande:
 
Gravsättning på bestämd gravplats: 29 775 kr. 
 
Gravsättning utan bestämd gravplats: 1 191 kr. 
 
Dessa belopp gäller för dödfall som inträffar under åren 2017 - 2021. Läs mer här
 

Provbränning av pacemakers i krematorium

Pacemakers som lämnats kvar i stoftet och kremerades har kunnat orsaka skada på både krematorieugnar och krematoriepersonal. Utvecklingen av pacemakers har gått framåt och därför har Stockholms kyrkogårdsförvaltning låtit genomföra ett provbränningsförsök av moderna pacemakers. Denna provbränning har presenterats för SKKF:s tekniska delegation och finns att ladda ner här. Denna rapport är ingen rekommendation från SKKF utan bara ett delgivande av information. Varje krematoriehuvudman avgör själva hur dom hanterar stoft med eventuellt kvarlämnad pacemaker.

Den enhetliga begravnings-
avgiften var felberäknad

Summan av den beskattningsbara förvärvsinkomsten för dem som bor inom församlingar och pastorat som är huvudmän var felberäknad. Enligt nya beräkningar blir den enhetliga begravningsavgiften 24,6 öre för 2017.

Slutrapport "Utsläpp av kväveoxider - NOx, från kremationsprocessen" 

NOx-projektet är nu slutfört och en rapport finna att ladda ner här. Bakgrunden till NOx-projektet är det åtal som en krematoriehuvudman i Södermanland ålades när utsläppen av NOx överskred 900g/kremation. 
Projektet hade till uppgift att belysa vad som kan göras för att påverka dessa utsläpp, hur NOx uppstår och hur det kan minimeras. 

Uppdaterade riktlinjer för krematorieverksamheten 

Som en följd av förändringen i begravningalagen avseende återvinning av metall från kremation har "Riktlinjer för krematorieverksamheten" uppdaterats under sensommaren. Ta del av dessa riktlinjer här

Förändrade skatteregler för biobränsle

Från och med 1 juli 2016 gäller nya regler angående biobränsle för uppvärmning. De nya reglerna berör de krematorium som använder RME eller annat biobränsle vid kremation. Skattebefrielsen för dessa bränslen kvarstår men avdragsrätten flyttas från leverantören till brukaren. I de fall Svenska kyrkan är huvudman för de aktuella krematorierna får de göra avdrag för energiskatten. På denna energiskatt tillkommer moms och eftersom Svenska kyrkans krematorieverksamhet inte är momspliktig kommer momsen inte att återbetalas. Läs mer här.    

Rätt papper viktigt vid truckkörning - annars kan det bli dyrt

Alla truckförare ska ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att få köra truck. 

Utöver detta ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Användning av truckar”, AFS 2006:5, såväl arbetsgivarens körtillstånd som truckförarens teoretiska och praktiska kunskaper i form av ett förarbevis finnas tillgängliga i skriftlig form och kunna visas upp vid förfrågan. Saknas dessa dokument kan arbetsgivaren vid en inspektion från Arbetsmiljöverket åläggas att betala sanktionsavgift på alltifrån 15 000 till 150 000 kronor beroende på arbetsplatsens storlek. Se AFS 2006:5, 19 § för med detaljer.

SKKF uppmanar alla att se till att de nödvändiga dokumenten – körtillstånd och förarbevis – finns tillgängliga i det dagliga arbetet ute på förvaltningarna.

Viktiga och användbara länkar
AFS 2006:5, Användning av truckar
Sammanfattande broschyr om arbete med truck
Mer information om användning av truckar via Prevent 
Blankett för ”Körtillstånd för truck” via Prevent
Ytterligare ett körtillstånd via TYA

Ramavtal för återvinning av metall från kremation är färdigställt

Kyrkokansliet i Uppsala har tecknat ett ramavtal med Fønix Miljø AS och krematoriehuvudmännen kan nu avropa detta avtal. Fønix Miljø AS har flerårig branscherfarenhet inom området och har idag avtal med 20 av 25 norska krematorier. Under hösten 2016 kommer företaget etablera verksamhet i Sverige.  Läs mera om företaget på www.fonixmiljo.no och läs ramavtalet här

För att avropa ramavtalet med Fønix Miljø AS kontakta:

Åge H. Matre
Tel. +47- (0) 91 787 276
I framtagandet av avtalet har representanter från Sveriges- kyrkogårds och krematorieförbund, Svenska kyrkans arbetsgivareorganisation, kyrkokansliet i Uppsala samt företrädare från krematoriehuvudmän deltagit.
 
För mer information om avtalet kontakta Hanna Skoglund, hanna.skoglund@svenskakyrkan.se, strategisk inköpare vid Kyrkokansliet i Uppsala.
 
För frågor beträffande hantering av metallerna kontakta Torbjörn Samuelsson, torbjorn.samuelsson@epro-es.se, krematorieteknisk rådgivare hos SKKF.
 

Nordisk kyrkogårdskongress i Köpenhamn 6 - 8 sep. 2017


 

 

 

Utbildning

Boka in dig på vårens utbildningar!

Till vårens utbildningar

Matnyttigt

Välkommen som medlem i SKKF!

SKKF och dess medlemsförvaltningar driver på utvecklingen av lagstiftning, miljöarbete och verksamhetsfrågor. Det sker genom påverkan på och i dialog med beslutsfattare, myndigheter och andra organisationer.

Gör www.skkf.se till din startsida. Då håller du fönstret öppet för kunskap och utveckling i begravningsbranschen.

Som medlem får du Tidningen Kyrkogården, rabatt på utbildning och gratis rådgivning! Bli medlem nu - klicka här för att anmäla ditt intresse

Delegation för begravningsverksamheten

En väl fungerande organisation förutsätter att beslut inte samlas centralt på ett enda organ eller enskild person. I och med detta är det nödvändigt med en genomtänkt delegationsordning i organisationen. Som branschförbund anser vi att ansvaret för uppdraget och den myndighetsutövning som är kopplad till det statliga samhällsuppdraget uppdraget, begravningsverksamheten, ska delegeras till kyrkogårdsansvarig. Vilka beslut som lämpligen delegeras till kyrkogårdsansvarig eller av denna underställda personal presenteras i följande dokument. 

Intresserad av trädinventering?

Nu finns det en mall med hjälp av vilken lokala inventeringar kan göras jämförbara.
Klicka här för att läsa mer.

Nyckeltal - jämförelse av kyrkogårdar

Utveckla er verksamhet genom att använda nyckeltal för skötseln nu när den gemensamma begravningsavgiften införs. Nyckeltalsprojektet ger er det stöd ni behöver för att komma igång! Testa den öppna och den grundläggande delen helt gratis! Mer info via: www.nyckeltal.nu

Lägg till din erfarenhet

Samlad visdom gör vardagen lättare. Dela med dig av dina viktiga branscherfarenheter till andra i vår erfarenhetsbank.

Begreppsprojektet slutfört

Gröna Fakta, 2005, som innehåller definitioner av olika  begrepp i begravningsverksamheten har nu uppdaterats med anledning av lagändringar m.m.

Krisberedskap i begravningsverksamheten

 Vid en kris kan även begravningsverksamheten drabbas. I foldern Krisberedskap i begravningsverksamheten finns mer information för den som ansvarar för samhällets krisberedskap. Foldern är framtagen på initiativ av Rådet för begravningsfrågor, ett samrådsorgan mellan Svenska kyrkan, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

Ladda ned foldern här.

Etiska frågor

Rådet för begravningsfrågor, är ett samrådsorgan mellan Svenska kyrkan, SKKF och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Rådet kommer att behandla etiska frågor vid sina ordinarie sammanträden.

Riktlinjer för etiska ställningstaganden, finns att läsa här nedan. Frågor från anställda och förtroendevalda inom begravningsverksamheten adresseras till rådets sekreterare, mail: kyrkokansliet.begravningsradet@svenskakyrkan.se

 
Läs riktlinjerna för etiska ställningstaganden här

Läs presentationen här

Läs riktlinjerna för krematorieverksamheten här

 

Sök jobb

Klicka här för att komma till Plats & tjänst.

Gröna jobb - jobb i branschen