KYRKOGÅRDEN - ETT LEVANDE KULTURARV

Begravningsverksamheten i medierna

Prydligt på kyrkogården i Tjällmo

2015-08-28 06:15:37

Insändare Gjorde en kort visit i Tjällmo i augusti. Besökte mina föräldrars gravplats på Tjällmo kyrkogård, som sköts om av kyrkan. Gravplatsen var som den övriga kyrkogården mycket väl omsedd.

Okunskap råder angående gravsättning i Stockholm

2015-08-27 14:37:22

Det råder dåliga kunskaper angående vad gravsättning är och vilka typer av gravsättning det finns. Gravsättning är en term som beskriver vad som ska göras med stoftet eller askan efter en avliden person. Ofta har man en begravningsceremoni i tex en kyrka och efter en tid har man gravsättning.

Rätten att själv välja gravplats är hotad

2015-08-27 13:05:01

Begravningar. Möjligheten att bli begravd var man vill i landet är hotad. I en tid då vi svenskar flyttar mer än någonsin föreslår en statlig utredning nämligen ett nytt ersättningssystem för begravningar utanför hemorten.

Begravning för nyfikna – eller?

2015-08-25 12:21:39

Med åren har jag deltagit i en del begravningar av närstående släktingar eller mycket goda vänner. Vid varje tillfälle har jag blivit lika förvånad, då jag upptäcker att släktingar och vänner till den bortgångne infinner sig till denna begravningsceremoni.

Efter tio månader är tolvkilos-väven klar för gravkapellet

2015-08-24 16:05:00

Kerstin Bystrom (S), ordförande i kyrkorådet, älskar att väva.

Tänk på dina nära i tid

2015-08-24 07:00:36

Med åren har jag deltagit i en del begravningar av närstående släktingar eller mycket goda vänner. Vid varje tillfälle har jag blivit lika förvånad, då jag upptäcker att släktingar och vänner till den bortgångne infinner sig till denna begravningsceremoni.

Kom från granitfirma

2015-08-24 06:00:00

Tidigare anställd: "Kan vara från gravar också" Möckeln Gravstenarna vid sågverket kommer från Wallins Granitindustri. En före detta anställd menar att en del av stenarna har använts på gravar.

I vår återtas ett hundratal gravar efter år av skyltning

2015-08-24 04:18:49

I tre år har informationsskyltar suttit uppe vid övergivna gravar på gamla kyrkogården och Lyviks kyrkogård.

Askgravlund klar för invigning

2015-08-24 03:21:21

Den sedan länge planerade askgravlunden vid Kinnareds kyrka är klar för

Död kvinna försvann från begravningsbyrå

2015-08-23 11:23:28

En 25-årig kvinnas kropp försvann från en begravningsbyrå i Texas förra helgen.

Begravningsbyrån: "Viktigt att sådant sker utan problem"

2015-08-23 00:56:00

Att hantera döden till vardags är ett känsligt uppdrag. När saker går fel blir därför effekterna ännu tydligare. Peter Göransson, informationschef på Fonus, menar dock att situationen med Berit Hultén är unik i sig.

Svarar: "Någonting måste ha gått fel"

2015-08-23 00:51:50

Enligt Poul Kongstad, verksamhetschef för ambulanssjukvården inom Region Skåne, är det ovanligt att missar som i fallet med Hulténs inträffar. Vanligtvis hjälper ambulanspersonal och läkare till med kontakt.

Stens hustru låg död – ingen hämtade henne

2015-08-22 22:59:03

BEDDINGESTRAND. När Sten Hulténs fru Berit hastigt gick bort för ett par månader sedan gick allt väldigt snabbt. Men efter dödsfallet kom ingen och hämtade Berit, och Sten satt på golvet och vakade över sin avlidna fru i 15 timmar. Dödsfallet blev svårare för honom än det borde ha varit.

Ingen plats för discgolf-parken

2015-08-22 12:22:21

I veckan ska stadsbyggnadsnämnden ta beslut om Järva begravningsplats.

Mysteriet med gravstenarna vid Möckelns strand bara delvis löst

2015-08-21 14:21:03

Mysteriet med kasserade gravstenar vid Möckelns strand i Stenbrohults församling har delvis fått en

Prydligt på kyrkogården i Tjällmo

2015-08-28 06:15:37

Insändare Gjorde en kort visit i Tjällmo i augusti. Besökte mina föräldrars gravplats på Tjällmo kyrkogård, som sköts om av kyrkan. Gravplatsen var som den övriga kyrkogården mycket väl omsedd.

Okunskap råder angående gravsättning i Stockholm

2015-08-27 14:37:22

Det råder dåliga kunskaper angående vad gravsättning är och vilka typer av gravsättning det finns. Gravsättning är en term som beskriver vad som ska göras med stoftet eller askan efter en avliden person. Ofta har man en begravningsceremoni i tex en kyrka och efter en tid har man gravsättning.

Rätten att själv välja gravplats är hotad

2015-08-27 13:05:01

Begravningar. Möjligheten att bli begravd var man vill i landet är hotad. I en tid då vi svenskar flyttar mer än någonsin föreslår en statlig utredning nämligen ett nytt ersättningssystem för begravningar utanför hemorten.

Begravning för nyfikna – eller?

2015-08-25 12:21:39

Med åren har jag deltagit i en del begravningar av närstående släktingar eller mycket goda vänner. Vid varje tillfälle har jag blivit lika förvånad, då jag upptäcker att släktingar och vänner till den bortgångne infinner sig till denna begravningsceremoni.

Efter tio månader är tolvkilos-väven klar för gravkapellet

2015-08-24 16:05:00

Kerstin Bystrom (S), ordförande i kyrkorådet, älskar att väva.

Tänk på dina nära i tid

2015-08-24 07:00:36

Med åren har jag deltagit i en del begravningar av närstående släktingar eller mycket goda vänner. Vid varje tillfälle har jag blivit lika förvånad, då jag upptäcker att släktingar och vänner till den bortgångne infinner sig till denna begravningsceremoni.

Kom från granitfirma

2015-08-24 06:00:00

Tidigare anställd: "Kan vara från gravar också" Möckeln Gravstenarna vid sågverket kommer från Wallins Granitindustri. En före detta anställd menar att en del av stenarna har använts på gravar.

I vår återtas ett hundratal gravar efter år av skyltning

2015-08-24 04:18:49

I tre år har informationsskyltar suttit uppe vid övergivna gravar på gamla kyrkogården och Lyviks kyrkogård.

Askgravlund klar för invigning

2015-08-24 03:21:21

Den sedan länge planerade askgravlunden vid Kinnareds kyrka är klar för

Död kvinna försvann från begravningsbyrå

2015-08-23 11:23:28

En 25-årig kvinnas kropp försvann från en begravningsbyrå i Texas förra helgen.

Begravningsbyrån: "Viktigt att sådant sker utan problem"

2015-08-23 00:56:00

Att hantera döden till vardags är ett känsligt uppdrag. När saker går fel blir därför effekterna ännu tydligare. Peter Göransson, informationschef på Fonus, menar dock att situationen med Berit Hultén är unik i sig.

Svarar: "Någonting måste ha gått fel"

2015-08-23 00:51:50

Enligt Poul Kongstad, verksamhetschef för ambulanssjukvården inom Region Skåne, är det ovanligt att missar som i fallet med Hulténs inträffar. Vanligtvis hjälper ambulanspersonal och läkare till med kontakt.

Stens hustru låg död – ingen hämtade henne

2015-08-22 22:59:03

BEDDINGESTRAND. När Sten Hulténs fru Berit hastigt gick bort för ett par månader sedan gick allt väldigt snabbt. Men efter dödsfallet kom ingen och hämtade Berit, och Sten satt på golvet och vakade över sin avlidna fru i 15 timmar. Dödsfallet blev svårare för honom än det borde ha varit.

Ingen plats för discgolf-parken

2015-08-22 12:22:21

I veckan ska stadsbyggnadsnämnden ta beslut om Järva begravningsplats.

Mysteriet med gravstenarna vid Möckelns strand bara delvis löst

2015-08-21 14:21:03

Mysteriet med kasserade gravstenar vid Möckelns strand i Stenbrohults församling har delvis fått en

Nyheter

 

Malmö kyrkogårdsförvaltning är årets kyrkogårdsförvaltning

En tydlig beskrivning av ansvar och mandat, ett långt drivet miljötänk och en balans mellan tradition och förnyelse gav resultat. Läs juryns motivering här.

Nu är den nya risk-bedömningsmallen för krematorieverksamheten här

Klicka här för att se mallen.
 

Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning - en vägledning

Läs den reviderade upplagan här.

 

Krematoriet i Kalmar vinner Stenpriset 2014 

Strindberg Arkitekter tilldelas arkitekturpriset Stenpriset 2014 för deras arbete med renoveringen och tillbyggnaden av krematoriet vid Norra kyrkogården i Kalmar.
Stenpriset är ett arkitekturpris som delas ut av Sveriges Stenindustriförbund till ett projekt i Sverige där natursten använts på ett estetiskt, hållbart och nyskapande sätt.

– Vi är väldigt glada och stolta över att Stenpriset 2014 har tilldelats krematoriet i Kalmar. Kalkstenen ligger oss nära, är ett lokalt material och det är också ett pris till regionens hantverkskunnande, säger Staffan Strindberg vid Strindberg Arkitekter.

Senaste numret

Läs om hur du prenumererar och tjuvtitta på ett reportage ur senaste numret här.

Nyheter

Tack för givande dagar i Karlstad!

Dokument från rikskonferensen:


Boka redan nu in Helsingborg
23 - 24 maj 2016 i din kalender! 

 

Lägg till din erfarenhet

Samlad visdom gör vardagen lättare. Dela med dig av dina viktiga branscherfarenheter till andra i vår erfarenhetsbank.

 

Begreppsprojektet slutfört

Gröna Fakta, 2005, som innehåller definitioner av olika  begrepp i begravningsverksamheten har nu uppdaterats med anledning av lagändringar m.m.

Krisberedskap i begravningsverksamheten

 Vid en kris kan även begravningsverksamheten drabbas. I foldern Krisberedskap i begravningsverksamheten finns mer information för den som ansvarar för samhällets krisberedskap. Foldern är framtagen på initiativ av Rådet för begravningsfrågor, ett samrådsorgan mellan Svenska kyrkan, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

Ladda ned foldern här.

Etiska frågor

Rådet för begravningsfrågor, är ett samrådsorgan mellan Svenska kyrkan, SKKF och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Rådet kommer att behandla etiska frågor vid sina ordinarie sammanträden.

Riktlinjer för etiska ställningstaganden, finns att läsa här nedan. Frågor från anställda och förtroendevalda inom begravningsverksamheten adresseras till rådets sekreterare, mail: kyrkokansliet.begravningsradet@svenskakyrkan.se

 
Läs riktlinjerna för etiska ställningstaganden här

Läs presentationen här

Läs riktlinjerna för krematorieverksamheten här

Svenska kyrkan utreder samverkansformer för begravningsverksamheten

Kyrkostyrelsen har utsett Ragnar Svenserud  att utreda ”Samverkansformer för begravningsverksamheten”. Uppdraget är att undersöka vilka behov som finns för samverkan med bakgrund av den enhetliga begravningsavgiften och den nya strukturen i svenska kyrkan och den pastorala ledningen. Utredaren ska också belysa för och nackdelar med föreslagen samverkansform ur skatterättsliga, ekonomiska och rättsliga perspektiv. Utredningen som skulle varit klar den 31 januari 2015 har fått förlängd utredningstid till 31 oktober 2015. 

 

 

Utbildning

Boka in dig på höstens utbildningar!

Till höstens utbildningar.

 

SKKF nya utbildningar

UTBILDNING FÖR BEGRAVNINGSOMBUD
Nu finns höstens utbildningar för begravningsombud inplanerade

Utbildning för begravningsombud 7 oktober i Luleå
Klicka här för inbjudan

Utbildning för begravningsombud 21 oktober i Stockholm
Klicka här för inbjudan

En nytt tillfälle för seminariet "Vård- och Underhålls-
planer för begravningsplatser" 
i planeras till 2015 i Växjö