KYRKOGÅRDEN - ETT LEVANDE KULTURARV

Nytt från SKKF

 

Presentationer från rikskonferensen i Jönköping

Jönköping tackar för sig och vi ser fram emot nästa års rikskonferens i Karlstad 25-26 maj. Ladda ned presentationerna nedan:

Stefan Attefalls presentation

Information från SKKF
Mångkulturell framtidsspaning

Ett säkrare samhälle
Göteborg stad
Katarina Evenseth
Ombud Jönköping
Lökar och knölar för kyrkogården
Slutrapport för riskanalysprojektet

Svenska kyrkan utreder samverkansformer för begravningsverksamheten

Kyrkostyrelsen har utsett Ragnar Svenserud  att utreda ”Samverkansformer för begravningsverksamheten”. Uppdraget är att undersöka vilka behov som finns för samverkan med bakgrund av den enhetliga begravningsavgiften och den nya strukturen i svenska kyrkan och den pastorala ledningen. Utredaren ska också belysa för och nackdelar med föreslagen samverkansform ur skatterättsliga, ekonomiska och rättsliga perspektiv. Utredningen ska vara klar 31 januari 2015.
 

Begravningsclearing: regeringen tillsätter utredning

Regeringen tillsätter en utredning för att se över regelverket för begravningsclearing. Syftet med översynen är att förenkla systemet. Utredare blir Knut Weibull och betänkande ska vara klart senast den 31 mars 2015.
Läs regeringens pressmeddelande.

Etiska frågor

Rådet för begravningsfrågor, är ett samrådsorgan mellan Svenska kyrkan, SKKF och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Rådet har för avsikt att behandla uppkommande etiska frågor vid sina ordinarie sammanträden.
Riktlinjer för etiska ställningstaganden, kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med behandlingen av etiska frågor inom begravningsverksamheten. (Riktlinjerna finns att läsa här nedan)
Frågor från anställda och förtroendevalda inom begravningsverksamheten adresseras till rådets sekreterare, mail: begravningsradet@svenskakyrkan.se

Riktlinjer för etiska ställningstaganden
Läs mer om rådet här

Betänkande på Attefalls bord

Betänkandet Begravning - återvinning, nya begravningsmetoder och enhetlig begravningsavgiftssats (SOU 2013:82) överlämnats till Civil- och bostadsminister Stefan Attefall.

Läs utredningen här

Dom om delning av aska står fast

Kammarrätten i Stockholms dom om tillstånd till delning av aska efter en avliden står fast. Kammarrätten konstaterar att det i ett enskilt fall kan föreligga synnerliga skäl för delning av aska, även om dessa skäl inte skulle vara av religiös natur. Läs domen här.


 

Begravningsverksamheten i medierna

Vanvårdade gravar dokumenteras

2014-07-28 10:26:39

Norra Kyrketorps kyrkogård har 650 gravar, men bara sex gravrättsinnehavare betalar avgift för att vaktmästarna ska hålla graven snygg och prydlig. Nu ska Skultorps församling ta hårdare tag mot de som struntar i att klippa gräs och rensa ogräs.

Valfrihet i avskedet

2014-07-28 00:00:42

Debatt Det är fullt möjligt att själv sköta processen kring det slutliga avskedet när någon närstående har avlidit.Det skriver Peeter Puide.

Fräck stöld från grav

2014-07-27 08:00:14

Eksjö. En dag när besöket uteblev var tjuven framme. En stegrande häst i miniatyr stals från en gravsten. – Det är så lågt, säger Carin Rickardsson.

"Många blev förbannade"

2014-07-26 13:50:00

Merparten av de lösa stenarna på Norra Kyrketorps kyrkogård har nu stagats upp. Men inte utan reaktioner från gravrättsinnehavarna. – De tyckte att kyrkan skulle stå för kostnaden, säger kyrkvaktmästare Anette Senby.

Ny askgravlund och tvätthall

2014-07-24 11:42:57

KRISTINEHAMN: Bygger ut nya kyrkogårdenI Kristinehamns nyaste kyrkogård ligger över 5000 personer begravda. Den tidigare askgravlunden har blivit full, och man ska nu anlägga en ny. Ytterligare byggprojekt som kommer genomföras under året är en ny tvätthall.

Brand på Skogskyrkogården

2014-07-24 06:50:22

Jönköping. En brand bröt ut strax innan sju på torsdagsmorgonen på Skogskyrkogården.

Brand vid Skogskyrkogården

2014-07-23 20:06:58

En liten skogsbrand utbröt vid Skogskyrkogården under onsdagskvällen.

Begravningsbyrån anmäls till ARN – igen

2014-07-23 19:41:24

Begravningsbyrån i Helsingborg är anmäld till ARN för fjärde gången. Kostnaderna för både begravning och bouppteckning har skenat, anser familjen. – Vi är ingen budgetbyrå, säger ägaren.

Metallföremål stals från gravplatser

2014-07-23 14:36:11

Lomma. Utsmyckningar i brons och mässingsknoppar har försvunnit från gravplatser på kyrkogården. Stölderna upptäcktes i fredags och i helgen.

Askgravlund i Valdemarsvik

2014-07-23 14:32:51

En lummig och lugn plats som öppnar sig mot Nygrenska kapellet på kullen ovanför.

"Fel" gravsten polisanmäls

2014-07-22 12:22:52

En strid om en gravsten på kyrkogården i Östra Karup har blivit ett fall för polisen.

Uppgifter: Casey Kasems kropp spårlöst försvunnen

2014-07-19 22:31:02

Casey Kasem dog för drygt en månad sedan. Nu är hans kvarlevor spårlöst försvunna, skriver nyhetsbyrån AP.

Koll av gravstenar - för säkerhets skull

2014-07-19 19:30:40

Traryd. Lösa gravstenar på kyrkogården i Traryd ska identifieras. I september inleder kyrkvaktmästarna en inventering för att upptäcka vilka stenar som är i behov av förstärkning. Detsamma ska ske i Hinneryd. – Det är en säkerhetsfråga, säger vaktmästaren Jörgen Melin.

Lerums kyrka

2014-07-17 11:02:53

Debatt Äntligen rensas det upp bland alla statyer, krukor, pynt mm som belamrar Minneslunden vid Lerums kyrka!!!

Stal Götes identitet

2014-07-17 06:13:46

Två dagar innan Ing-Britt Hellström skulle begrava sin döde make fick hon veta att någon stulit Götes identitet för att shoppa på en näthandel. – Att man kan sjunka så lågt. Det är hänsynslöst.

Vanvårdade gravar dokumenteras

2014-07-28 10:26:39

Norra Kyrketorps kyrkogård har 650 gravar, men bara sex gravrättsinnehavare betalar avgift för att vaktmästarna ska hålla graven snygg och prydlig. Nu ska Skultorps församling ta hårdare tag mot de som struntar i att klippa gräs och rensa ogräs.

Valfrihet i avskedet

2014-07-28 00:00:42

Debatt Det är fullt möjligt att själv sköta processen kring det slutliga avskedet när någon närstående har avlidit.Det skriver Peeter Puide.

Fräck stöld från grav

2014-07-27 08:00:14

Eksjö. En dag när besöket uteblev var tjuven framme. En stegrande häst i miniatyr stals från en gravsten. – Det är så lågt, säger Carin Rickardsson.

"Många blev förbannade"

2014-07-26 13:50:00

Merparten av de lösa stenarna på Norra Kyrketorps kyrkogård har nu stagats upp. Men inte utan reaktioner från gravrättsinnehavarna. – De tyckte att kyrkan skulle stå för kostnaden, säger kyrkvaktmästare Anette Senby.

Ny askgravlund och tvätthall

2014-07-24 11:42:57

KRISTINEHAMN: Bygger ut nya kyrkogårdenI Kristinehamns nyaste kyrkogård ligger över 5000 personer begravda. Den tidigare askgravlunden har blivit full, och man ska nu anlägga en ny. Ytterligare byggprojekt som kommer genomföras under året är en ny tvätthall.

Brand på Skogskyrkogården

2014-07-24 06:50:22

Jönköping. En brand bröt ut strax innan sju på torsdagsmorgonen på Skogskyrkogården.

Brand vid Skogskyrkogården

2014-07-23 20:06:58

En liten skogsbrand utbröt vid Skogskyrkogården under onsdagskvällen.

Begravningsbyrån anmäls till ARN – igen

2014-07-23 19:41:24

Begravningsbyrån i Helsingborg är anmäld till ARN för fjärde gången. Kostnaderna för både begravning och bouppteckning har skenat, anser familjen. – Vi är ingen budgetbyrå, säger ägaren.

Metallföremål stals från gravplatser

2014-07-23 14:36:11

Lomma. Utsmyckningar i brons och mässingsknoppar har försvunnit från gravplatser på kyrkogården. Stölderna upptäcktes i fredags och i helgen.

Askgravlund i Valdemarsvik

2014-07-23 14:32:51

En lummig och lugn plats som öppnar sig mot Nygrenska kapellet på kullen ovanför.

"Fel" gravsten polisanmäls

2014-07-22 12:22:52

En strid om en gravsten på kyrkogården i Östra Karup har blivit ett fall för polisen.

Uppgifter: Casey Kasems kropp spårlöst försvunnen

2014-07-19 22:31:02

Casey Kasem dog för drygt en månad sedan. Nu är hans kvarlevor spårlöst försvunna, skriver nyhetsbyrån AP.

Koll av gravstenar - för säkerhets skull

2014-07-19 19:30:40

Traryd. Lösa gravstenar på kyrkogården i Traryd ska identifieras. I september inleder kyrkvaktmästarna en inventering för att upptäcka vilka stenar som är i behov av förstärkning. Detsamma ska ske i Hinneryd. – Det är en säkerhetsfråga, säger vaktmästaren Jörgen Melin.

Lerums kyrka

2014-07-17 11:02:53

Debatt Äntligen rensas det upp bland alla statyer, krukor, pynt mm som belamrar Minneslunden vid Lerums kyrka!!!

Stal Götes identitet

2014-07-17 06:13:46

Två dagar innan Ing-Britt Hellström skulle begrava sin döde make fick hon veta att någon stulit Götes identitet för att shoppa på en näthandel. – Att man kan sjunka så lågt. Det är hänsynslöst.

Aktuellt


Riktlinjer för krematorieverksamheten

Här kan du läsa de uppdaterade riktlinjerna

 

Rapport från projektet Underhållsskulden

Underhållsskulden har vi hört talas om under en rad år, men att den även finns inom grön utemiljö är något nytt för många. Vad menas då med underhållskuld? Vad innebär det och varför
är det viktigt att identifiera denna och behöver man göra något åt den?
Läs rapporten här

Dräneringsvatten från begravningsplatser

Vilka regler styr verksamheterna på våra begravningsplatser som berör eller kan påverka dräneringsvattnet? Det har Trollhättans kyrkosamfällighet, Svenskt Vatten Utveckling, SVU, Trollhättans Energi och WSP undersökt. I en ny rapport finns förslag på hur man kan hantera frågor kring dagvatten och dräneringsvatten från våra svenska begravningsplatser. Ladda ned den här.

Krematoriestatistik 2013

Antalet kremationer i landet fortsatte att öka under 2013. Ökningen var 730, från 71 580 under 2012 till 72 310 under 2013. Samtidigt minskade antalet avlidna. Förra året avled 90 402 personer, en minskning med 1 536 jämfört med 2012. Med undantag för 2012, då antalet avlidna ökade, har trenden med färre avlidna varit tydlig de senaste åren. Det kan man utläsa av kremationsstatistiken för 2013 som ställts samman av Sveriges kyrkogårds och krematorieförbund, SKKF. Ladda ned statistiken här.

Här hittar du en bild av anläggningarnas miljöstatus 2014 (Sverigekarta).

Begreppsprojektet slutfört

Gröna Fakta, 2005, som innehåller definitioner av olika  begrepp i begravningsverksamheten har nu uppdaterats med anledning av lagändringar m.m Begreppssamlingen har arbetats fram av Bo Forslund, Ronny Holm, Kurt Johansson, Ulf Lerneus, Staffan Lundstedt, Cecilia Malm, Malte Sahlgren, Eva Årbrandt Johansson och Ann-Britt Sörensen. I samråd med Riksantikvarieämbetet
Arbetet har granskats av en större grupp företrädare för kyrkogårdsbranschen.

Krisberedskap i begravningsverksamheten

Begravningsplatser och kyrkogårdar har en betydelsefull funktion i vårt samhälle. De är platser för att ta hand om avlidna och samtidigt viktiga minnesplatser för efterlevande. Begravningsverksamheten sköts med utgångspunkt från båda dessa aspekter. Detta gäller i det vardagliga arbetet men också när en krissituation av något slag inträffar. Vid en sådan kan även begravningsverksamheten drabbas. I foldern Krisberedskap i begravningsverksamheten finns mer information för den som ansvarar för samhällets krisberedskap. Foldern är framtagen på initiativ av Rådet för begravningsfrågor, ett samrådsorgan mellan Svenska kyrkan, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

Ladda ned foldern här.

Dags att nominera förvaltningar till Årets kyrkogård 2015

Nu är det dags att skicka in förslag till utmärkelsen Årets kyrkogårdsförvaltning. Bakom priset står Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, SLU Movium, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

Skicka in ditt förslag till Ronny.holm@skkf.se

Klicka här för att läsa mer

Information från Rådet för begravningsfrågor

Riktlinjer för etiska ställningstaganden
 

Klicka här för att läsa dem

Begravningsclearing 2014

Kammarkollegiet har beslutat vilka taxor som gäller för begravningsclearing 2014. I sitt beslut har Kammarkollegiet inte tagit hänsyn till SKKF:s åsikt att taxorna överlag bör höjas, taxorna kvarstår oförändrade.

Taxa för begravningsclearing 2014

Promemoria om begravningsclearing 2014

Samordnade länsstyrelser - kontaktinformation

Länsstyrelserna har samordnat sig när det gäller ärenden med anknytning till begravningslagen. Här är kontaktlistan.

Lag och förordning uppdaterad

Ändringar är nu införda i både begravningslagen och begravningsförordningen till följd av de förändringar i lagstiftningen som gäller från den 1 maj.
Klicka här för att hitta lag- och förordningstext.

Huvudmän 2014

I Sverige finns det 648 begravningshuvudmän som har ansvar över begravningsverksamheten och dess begravningsplatser. Två stycken, Tranås och Stockholm, är kommuner, de övriga 646 är pastorat, Göteborg är ännu samfällighet.
En fullständig lista över aktuella huvudmän och uppgifter om begravningsavgifter för huvudmän inom Svenska kyrkan finns på Kammarkollegiets hemsida.

Askgravlundar och askgravplatser

Nyheter i begravningslagen
Askgravplatser i Malmö
Askgravlundar och askgravplatser


 

Utbildning

                                               

Boka in dig på höstens utbildningar de finns nu alla
på vår hemsida under utbildning

Till höstens utbildningar.

Medling:

Begravning med förhinder - vem ska bestämma? 

Seminariet hölls i Stockholm den 14 maj 2014.

Ladda ned presentationen här.

 

Frågor och svar om gravsäkerhet

 Läs frågor och svar här

 


Nya anvisningar för kontroll av gravstenar


Läs mer här:

Instruktioner
Gravvårdssäkerhet 
Monteringsanvisningar
Montering och provning

Montering och provning av gravvårdar
protokoll inskickade till CGK


Läs företag och produktnamn här

Presentationer från utbildningsdagen för krematoriepersonal  

i Östersund den 26 september

Media, massor av möjligheter
 

Palliation och dödsfall

Registrering av dödsfall

Arbetsmiljö och Brandskydd

Om SKKF

 

 

 

 


Matnyttigt

 

Intresserad
av trädinventering?

Nu finns det en mall med hjälp av vilken lokala inventeringar kan göras jämförbara.
Klicka här för att läsa mer.
 

Sök jobb

Klicka här för att komma till Plats & tjänst.