KYRKOGÅRDEN - ETT LEVANDE KULTURARV

Begravningsverksamheten i medierna

Nu kan man planera begravningen på nätet

2014-11-27 11:12:41

Begravningsbyråerna har länge satsat på samma koncept, men nu kliver digitaliseringen in även i denna bransch.

Nytt alternativ till traditionella gravstenar

2014-11-26 15:53:55

Många väljer bort den traditionella gravstenen för att slippa en grav som måste skötas.

Visa respekt för de döda

2014-11-26 06:13:05

I ett svar den 22 november hävdar begravningsombudet Elisabeth Wäneskog att jag som biskop är okunnig i begravningsfrågor och att

Stölder på skogskyrkogård

2014-11-25 08:10:39

Den senaste tiden har flera stölder av kransar och ljus inträffat på skogskyrkogården utanför Mönsterås.

Gravplatser viktiga kulturmiljöer att värna

2014-11-24 22:20:12

Debattartiklar (2014-11-25) Lagligt och i enlighet med hittills tillämpad svensk begravningssed förstörs i viss mening

Så avslutar du ett digitalt liv

2014-11-24 20:38:58

När en anhörig dör är det mycket att tänka på.

Gravstenen är ett tidsdokument

2014-11-24 20:10:39

Designtävlingen på Kyrkogårds- och begravningsmässan Vilorum ledde till originella bidrag.

Erséus ritar tillbyggt krematorium

2014-11-24 08:20:52

KVIBERG I höstas presenterade Svenska kyrkan fem arkitektförslag på hur en utbyggnad av Kvibergs krematorium skulle kunna se ut och nu

Dyrare begravningsavgift i Ånge

2014-11-24 07:13:16

Det är generellt dyrare att begravas på landsbygd än i städerna, därför är också begravningsgenerellt dyrare i glesbygsförsamlingar.

Färre dör men fler vill begrava

2014-11-23 12:57:34

De senaste åren har dödstalen legat på runt 90 000 årligen och de har till och med minskat lite.

Göteborg tar farväl av Göran Johansson

2014-11-21 09:01:32

När Göran Johansson i dag ska hedras blir det vid Göteborgs största begravning i modern tid.

Gravar kan bli återanvända

2014-11-20 20:48:40

Nu vill Kiruna pastorat kartlägga gravrättsinnehavare för att gravarna inte ska behöva återanvändas.

Begravningsbyårer går knackigt när rekordfå dör

2014-11-20 09:47:12

Ungefär var sjätte begravningsbyrå i landet går med förlust.

Kyrkorenoveringar kostar fem miljoner - Eslöv

2014-11-19 18:00:30

2014-11-19 18:00:00 ESLÖV.

Rekordlåga dödstal ger tufft år för begravningsbyråer

2014-11-19 06:00:35

I år dör lika få i Sverige som det senast gjorde för nästan 40 år sedan.

Nu kan man planera begravningen på nätet

2014-11-27 11:12:41

Begravningsbyråerna har länge satsat på samma koncept, men nu kliver digitaliseringen in även i denna bransch.

Nytt alternativ till traditionella gravstenar

2014-11-26 15:53:55

Många väljer bort den traditionella gravstenen för att slippa en grav som måste skötas.

Visa respekt för de döda

2014-11-26 06:13:05

I ett svar den 22 november hävdar begravningsombudet Elisabeth Wäneskog att jag som biskop är okunnig i begravningsfrågor och att

Stölder på skogskyrkogård

2014-11-25 08:10:39

Den senaste tiden har flera stölder av kransar och ljus inträffat på skogskyrkogården utanför Mönsterås.

Gravplatser viktiga kulturmiljöer att värna

2014-11-24 22:20:12

Debattartiklar (2014-11-25) Lagligt och i enlighet med hittills tillämpad svensk begravningssed förstörs i viss mening

Så avslutar du ett digitalt liv

2014-11-24 20:38:58

När en anhörig dör är det mycket att tänka på.

Gravstenen är ett tidsdokument

2014-11-24 20:10:39

Designtävlingen på Kyrkogårds- och begravningsmässan Vilorum ledde till originella bidrag.

Erséus ritar tillbyggt krematorium

2014-11-24 08:20:52

KVIBERG I höstas presenterade Svenska kyrkan fem arkitektförslag på hur en utbyggnad av Kvibergs krematorium skulle kunna se ut och nu

Dyrare begravningsavgift i Ånge

2014-11-24 07:13:16

Det är generellt dyrare att begravas på landsbygd än i städerna, därför är också begravningsgenerellt dyrare i glesbygsförsamlingar.

Färre dör men fler vill begrava

2014-11-23 12:57:34

De senaste åren har dödstalen legat på runt 90 000 årligen och de har till och med minskat lite.

Göteborg tar farväl av Göran Johansson

2014-11-21 09:01:32

När Göran Johansson i dag ska hedras blir det vid Göteborgs största begravning i modern tid.

Gravar kan bli återanvända

2014-11-20 20:48:40

Nu vill Kiruna pastorat kartlägga gravrättsinnehavare för att gravarna inte ska behöva återanvändas.

Begravningsbyårer går knackigt när rekordfå dör

2014-11-20 09:47:12

Ungefär var sjätte begravningsbyrå i landet går med förlust.

Kyrkorenoveringar kostar fem miljoner - Eslöv

2014-11-19 18:00:30

2014-11-19 18:00:00 ESLÖV.

Rekordlåga dödstal ger tufft år för begravningsbyråer

2014-11-19 06:00:35

I år dör lika få i Sverige som det senast gjorde för nästan 40 år sedan.

Nyheter

Vilorum med gravstenstävling

Kyrkogårds- och begravningsmässan Vilorum gick av stapeln på 9-10 november på Svenska mässan i Göteborg. SKKF ledde seminarier om begravningslagstiftning mångkultur i de nordiska länderna. Presentationer: Øystein Dahle och Ronny Holm.
Per Brandstedt, snickare och konstnär från Falköping, vann första priset i tävlingen "Måste en gravsten vara av sten?” Juryn fastnade för hans ådrade och tudelade ekstycken som inbjuder till samtal och bekväm kontemplation vid graven. Tävlingen arrangerades av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisaton.

VInnande bidrag i gravstenstävlingen: "Sitta tillsammans" av Per Brandstedt.

Besökarna kunde också beundra kistan Angel box i gyllene version.

Krematoriet i Kalmar vinner Stenpriset 2014 

Strindberg Arkitekter tilldelas arkitekturpriset Stenpriset 2014 för deras arbete med renoveringen och tillbyggnaden av krematoriet vid Norra kyrkogården i Kalmar.
Stenpriset är ett arkitekturpris som delas ut av Sveriges Stenindustriförbund till ett projekt i Sverige där natursten använts på ett estetiskt, hållbart och nyskapande sätt.

– Vi är väldigt glada och stolta över att Stenpriset 2014 har tilldelats krematoriet i Kalmar. Kalkstenen ligger oss nära, är ett lokalt material och det är också ett pris till regionens hantverkskunnande, säger Staffan Strindberg vid Strindberg Arkitekter.

Rikskonferens 2015 i Karlstad

BOKA DAGARNA! 25-26 maj
 

Årets kyrkogårdsförvaltning finns i Laholm

Årets kyrkogårdsförvaltning 2014 finns i Laholms pastorat i Halland. De tilldelas utmärkelsen bland annat för sitt goda miljöarbete och bevarandet av kyrkogårdarnas kulturarv. Läs juryns motivering här.

I Laholms kyrkogårdsförvaltning erbjuds flertalet gravskick. Kulturarvet ägnas stor uppmärksamhet och olika tidsepoker på kyrkogårdarna säkras. Foto: Bo Silfverberg

Senaste numret

Läs om hur du prenumererar och tjuvtitta på ett reportage ur senaste numret här.

Nyheter

SKKF sammanfattar informationen om Ebolasmittan

Läs sammanfattningen här

Alice Bah Kuhnke blir ny minister med ansvar för begravningsfrågor

När begravningsfrågorna flyttar från Socialdepartementet till Kultur- och demokratidepartementet blir Alice Bah Kuhnke ansvarig minister. Alice Bah Kuhnke har närmast varit generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor. Hon är en av grundarna till tankesmedjan Sektor3, har arbetat som hållbarhetschef på teknikkonsultbolaget ÅF och som Generalsekreterare för Rättvisemärkt/FairTrade. Alice Bah Kuhnke var ledamot i kyrkomötet 2006-2010.

Processkartläggning av begravningsverksamheten

Läs dokumentet här

Lägg till din erfarenhet

Samlad visdom gör vardagen lättare. Dela med dig av dina viktiga branscherfarenheter till andra i vår erfarenhetsbank.

Clearingtaxa 2015

Kammarkolleiget har den 17 juni 2014 fastställt att nuvarande clearingtaxa ska gälla oförändrad för 2015.

Läs föreskrifterna här
Läs promememorian här

Begravningsclearing 2014

Läs föreskrifterna här

Rapport från projektet Underhållsskulden

Vad menas då med underhållskuld? Vad innebär det och varför är det viktigt att identifiera denna och behöver man göra något åt den?
Läs rapporten här.

Dräneringsvatten från begravningsplatser

Vilka regler styr verksamheterna på våra begravningsplatser som berör eller kan påverka dräneringsvattnet? Det har Trollhättans kyrkosamfällighet, Svenskt Vatten Utveckling, SVU, Trollhättans Energi och WSP undersökt. I en ny rapport finns förslag på hur man kan hantera frågor kring dagvatten och dräneringsvatten från våra svenska begravningsplatser. Ladda ned den här.

Krematoriestatistik 2013

Kremationsstatistiken för 2013 har ställts samman av Sveriges kyrkogårds och krematorieförbund, SKKF. Torbjörn Samuelsson, SKKF:s förbundsrådgivare i krematorieteknik, se statistiken här.

Här hittar du en bild av anläggningarnas miljöstatus 2014 (Sverigekarta).

Begreppsprojektet slutfört

Gröna Fakta, 2005, som innehåller definitioner av olika  begrepp i begravningsverksamheten har nu uppdaterats med anledning av lagändringar m.m.

Krisberedskap i begravningsverksamheten

 Vid en kris kan även begravningsverksamheten drabbas. I foldern Krisberedskap i begravningsverksamheten finns mer information för den som ansvarar för samhällets krisberedskap. Foldern är framtagen på initiativ av Rådet för begravningsfrågor, ett samrådsorgan mellan Svenska kyrkan, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

Ladda ned foldern här.

Dags att nominera förvaltningar till Årets kyrkogård 2015

Nu är det dags att skicka in förslag till utmärkelsen Årets kyrkogårdsförvaltning. Bakom priset står Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, SLU Movium, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

Skicka in ditt förslag till Ronny.holm@skkf.se

Klicka här för att läsa mer

Etiska frågor

Rådet för begravningsfrågor, är ett samrådsorgan mellan Svenska kyrkan, SKKF och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Rådet kommer att behandla etiska frågor vid sina ordinarie sammanträden.

Riktlinjer för etiska ställningstaganden, finns att läsa här nedan. Frågor från anställda och förtroendevalda inom begravningsverksamheten adresseras till rådets sekreterare, mail: kyrkokansliet.begravningsradet@svenskakyrkan.se

 
Läs riktlinjerna för etiska ställningstaganden här

Läs presentationen här

Läs riktlinjerna för krematorieverksamheten här

Svenska kyrkan utreder samverkansformer för begravningsverksamheten

Kyrkostyrelsen har utsett Ragnar Svenserud  att utreda ”Samverkansformer för begravningsverksamheten”. Uppdraget är att undersöka vilka behov som finns för samverkan med bakgrund av den enhetliga begravningsavgiften och den nya strukturen i svenska kyrkan och den pastorala ledningen. Utredaren ska också belysa för och nackdelar med föreslagen samverkansform ur skatterättsliga, ekonomiska och rättsliga perspektiv. Utredningen ska vara klar 31 januari 2015.

Begravningsclearing: regeringen tillsätter utredning

Regeringen tillsätter en utredning för att se över regelverket för begravningsclearing. Syftet med översynen är att förenkla systemet. Utredare blir Knut Weibull och betänkande ska vara klart senast den 31 mars 2015.
Läs regeringens pressmeddelande.

 

 

 

 

 

 

 

Utbildning

 

Boka in dig på vårens utbildningar!Till vårens utbildningar.


 

SKKF nya utbildningar

 

 Utbildningsdag för krematoriehuvudmän i Göteborg den 2 oktober har nu utförts
 

 Utbildningsdag för krematoriepersonal (FSKP)
 Skövde den 10 oktober har nu utförts

 

En nytt tillfälle för seminariet
Vård- och Underhållsplaner för begravningsplatser

i Växjö planeras till 2015

 

Kyrkogårdarnas byggnader
i Katrineholm har nu utförts

 


Matnyttigt

 

Intresserad
av trädinventering?

Nu finns det en mall med hjälp av vilken lokala inventeringar kan göras jämförbara.
Klicka här för att läsa mer.
 

Sök jobb

Klicka här för att komma till Plats & tjänst.