KYRKOGÅRDEN - ETT LEVANDE KULTURARV

Begravningsverksamheten i medierna

Tänd ett radioljus

2014-10-31 09:56:21

I morgon är det allhelgonadagen, och den här helgen går många av oss till kyrkogårdar och gravplatser för att tända ljus och minnas de

Allt fler beställer begravning på nätet

2014-10-31 09:20:21

Internet har blivit ett verktyg även när det handlar om döden. Begravningsbranschen erbjuder numera webbaserad planering av begravningar.

Stora skillnader i begravningsavgifter

2014-10-31 09:12:31

Under allhelgonahelgen besöker vi många kyrkogårdar runt om i landet, men vad vi kanske inte tänker på är hur mycket vi faktiskt

Vilorum - en mötesplats med fokus på samtal om de stora frågorna som rör sorg, liv och död

2014-10-31 08:51:10

Vilorum, som arrangeras på Svenska Mässan den 9-10 november, vill fånga upp de funderingar som många av oss går och bär på och även

Ger service – i glädje och sorg

2014-10-31 08:12:19

Det är Anna Lenberg Johansson som ansvarar för verksamheten i Yxhammargården och Sinnenas hus.

Symboler i modern tappning

2014-10-31 08:00:31

Symboler Gravstenen behöver förnyas anser Svenska kyrkan som snart ska utse vinnaren i designtävlingen Måste en gravsten vara av sten?

Vindeln har landets dyraste begravningsavgift

2014-10-31 07:52:02

I helgen kommer många att besöka en kyrkogård, något som är gratis.

Tvingas öppna grav efter arvstvist

2014-10-31 05:16:30

En arvstvist i Norge har lett till att en 94-årig man som dog för tre år sedan ska grävas upp igen.

"Det blev ett väldigt konstigt avslut"

2014-10-30 21:24:00

När bröderna Högman kontaktade kyrkan för att sätta deras döda mamma i jorden så visade det sig att hon redan var begravd.

Begravningsplatser utan biltrafik på alla helgons dag

2014-10-30 19:20:47

Under alla helgons dag stängs begravningsplatserna i Södertälje för biltrafik.

Så lätt sparar du tusenlappar

2014-10-30 18:35:02

Den 1 november är sista dagen att gå ur Svenska kyrkan för att slippa betala kyrkoavgift för 2015.

Begravdes – utan att sönerna visste om det

2014-10-30 16:29:22

De hade planerat en minnesstund för sin mamma där de skulle sätta ned urnan.

Vad kostar en begravning?

2014-10-30 14:40:58

Jönköping. Ceremonins storlek, antal gäster och val av kista. Det är mycket som spelar in när man ska räkna ut vad en begravning kostar.

Designstudent: Farmor inspirerade framtidens gravsten

2014-10-30 11:49:41

Anders Sandström, student på designhögskolan i Umeå har tagit fram en modell på en gravsten för framtiden.

Två efterfrågade askgravplatser har anlagts i kommunen

2014-10-30 07:29:21

I dagarna invigs två nyanlagda askgravlundar, en i Blidsberg och en i Knätte.

Tänd ett radioljus

2014-10-31 09:56:21

I morgon är det allhelgonadagen, och den här helgen går många av oss till kyrkogårdar och gravplatser för att tända ljus och minnas de

Allt fler beställer begravning på nätet

2014-10-31 09:20:21

Internet har blivit ett verktyg även när det handlar om döden. Begravningsbranschen erbjuder numera webbaserad planering av begravningar.

Stora skillnader i begravningsavgifter

2014-10-31 09:12:31

Under allhelgonahelgen besöker vi många kyrkogårdar runt om i landet, men vad vi kanske inte tänker på är hur mycket vi faktiskt

Vilorum - en mötesplats med fokus på samtal om de stora frågorna som rör sorg, liv och död

2014-10-31 08:51:10

Vilorum, som arrangeras på Svenska Mässan den 9-10 november, vill fånga upp de funderingar som många av oss går och bär på och även

Ger service – i glädje och sorg

2014-10-31 08:12:19

Det är Anna Lenberg Johansson som ansvarar för verksamheten i Yxhammargården och Sinnenas hus.

Symboler i modern tappning

2014-10-31 08:00:31

Symboler Gravstenen behöver förnyas anser Svenska kyrkan som snart ska utse vinnaren i designtävlingen Måste en gravsten vara av sten?

Vindeln har landets dyraste begravningsavgift

2014-10-31 07:52:02

I helgen kommer många att besöka en kyrkogård, något som är gratis.

Tvingas öppna grav efter arvstvist

2014-10-31 05:16:30

En arvstvist i Norge har lett till att en 94-årig man som dog för tre år sedan ska grävas upp igen.

"Det blev ett väldigt konstigt avslut"

2014-10-30 21:24:00

När bröderna Högman kontaktade kyrkan för att sätta deras döda mamma i jorden så visade det sig att hon redan var begravd.

Begravningsplatser utan biltrafik på alla helgons dag

2014-10-30 19:20:47

Under alla helgons dag stängs begravningsplatserna i Södertälje för biltrafik.

Så lätt sparar du tusenlappar

2014-10-30 18:35:02

Den 1 november är sista dagen att gå ur Svenska kyrkan för att slippa betala kyrkoavgift för 2015.

Begravdes – utan att sönerna visste om det

2014-10-30 16:29:22

De hade planerat en minnesstund för sin mamma där de skulle sätta ned urnan.

Vad kostar en begravning?

2014-10-30 14:40:58

Jönköping. Ceremonins storlek, antal gäster och val av kista. Det är mycket som spelar in när man ska räkna ut vad en begravning kostar.

Designstudent: Farmor inspirerade framtidens gravsten

2014-10-30 11:49:41

Anders Sandström, student på designhögskolan i Umeå har tagit fram en modell på en gravsten för framtiden.

Två efterfrågade askgravplatser har anlagts i kommunen

2014-10-30 07:29:21

I dagarna invigs två nyanlagda askgravlundar, en i Blidsberg och en i Knätte.

Nyheter

Vilorum 9-10 november

Kyrkogårds- och begravningsmässan äger rum på Svenska mässan i Göteborg 9-10 november. Läs mer på Vilorums hemsida.

Rikskonferens 2015 i Karlstad

BOKA DAGARNA! 25-26 maj
 

Årets kyrkogårdsförvaltning finns i Laholm

Årets kyrkogårdsförvaltning 2014 finns i Laholms pastorat i Halland. De tilldelas utmärkelsen bland annat för sitt goda miljöarbete och bevarandet av kyrkogårdarnas kulturarv. Läs juryns motivering här.

I Laholms kyrkogårdsförvaltning erbjuds flertalet gravskick. Kulturarvet ägnas stor uppmärksamhet och olika tidsepoker på kyrkogårdarna säkras. Foto: Bo Silfverberg

Nordiskt seminarium om ny lagstiftning och mångkultur

Den 9–10 november arrangerar Nordiska förbundet för kyrkogårdar och krematorier ett seminarium i Göteborg i anslutning till Kyrkogårds och begravningsmässan Vilorum. Föreläsare från norden tar upp nyheter och kommande förändringar i begravningslagstiftningen och den mångkulturella kyrkogården i de nordiska länderna.

Information och program.

Anmäl dig här.

Senaste numret

Läs om hur du prenumererar och tjuvtitta på ett reportage ur senaste numret här.

Svenska kyrkan utreder samverkansformer för begravningsverksamheten

Kyrkostyrelsen har utsett Ragnar Svenserud  att utreda ”Samverkansformer för begravningsverksamheten”. Uppdraget är att undersöka vilka behov som finns för samverkan med bakgrund av den enhetliga begravningsavgiften och den nya strukturen i svenska kyrkan och den pastorala ledningen. Utredaren ska också belysa för och nackdelar med föreslagen samverkansform ur skatterättsliga, ekonomiska och rättsliga perspektiv. Utredningen ska vara klar 31 januari 2015.

Begravningsclearing: regeringen tillsätter utredning

Regeringen tillsätter en utredning för att se över regelverket för begravningsclearing. Syftet med översynen är att förenkla systemet. Utredare blir Knut Weibull och betänkande ska vara klart senast den 31 mars 2015.
Läs regeringens pressmeddelande.

 

Nyheter

SKKF sammanfattar informationen om Ebolasmittan

Läs sammanfattningen här

Alice Bah Kuhnke blir ny minister med ansvar för begravningsfrågor

När begravningsfrågorna flyttar från Socialdepartementet till Kultur- och demokratidepartementet blir Alice Bah Kuhnke ansvarig minister. Alice Bah Kuhnke har närmast varit generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor. Hon är en av grundarna till tankesmedjan Sektor3, har arbetat som hållbarhetschef på teknikkonsultbolaget ÅF och som Generalsekreterare för Rättvisemärkt/FairTrade. Alice Bah Kuhnke var ledamot i kyrkomötet 2006-2010.

Processkartläggning av begravningsverksamheten

Läs dokumentet här

Lägg till din erfarenhet

Samlad visdom gör vardagen lättare. Dela med dig av dina viktiga branscherfarenheter till andra i vår erfarenhetsbank.

Clearingtaxa 2015

Kammarkolleiget har den 17 juni 2014 fastställt att nuvarande clearingtaxa ska gälla oförändrad för 2015.

Läs föreskrifterna här
Läs promememorian här

Begravningsclearing 2014

Läs föreskrifterna här

Riktlinjer för krematorieverksamheten

Här kan du läsa de uppdaterade riktlinjerna

Rapport från projektet Underhållsskulden

Vad menas då med underhållskuld? Vad innebär det och varför är det viktigt att identifiera denna och behöver man göra något åt den?
Läs rapporten här.

Dräneringsvatten från begravningsplatser

Vilka regler styr verksamheterna på våra begravningsplatser som berör eller kan påverka dräneringsvattnet? Det har Trollhättans kyrkosamfällighet, Svenskt Vatten Utveckling, SVU, Trollhättans Energi och WSP undersökt. I en ny rapport finns förslag på hur man kan hantera frågor kring dagvatten och dräneringsvatten från våra svenska begravningsplatser. Ladda ned den här.

Krematoriestatistik 2013

Kremationsstatistiken för 2013 har ställts samman av Sveriges kyrkogårds och krematorieförbund, SKKF. Torbjörn Samuelsson, SKKF:s förbundsrådgivare i krematorieteknik, se statistiken här.

Här hittar du en bild av anläggningarnas miljöstatus 2014 (Sverigekarta).

Begreppsprojektet slutfört

Gröna Fakta, 2005, som innehåller definitioner av olika  begrepp i begravningsverksamheten har nu uppdaterats med anledning av lagändringar m.m.

Krisberedskap i begravningsverksamheten

 Vid en kris kan även begravningsverksamheten drabbas. I foldern Krisberedskap i begravningsverksamheten finns mer information för den som ansvarar för samhällets krisberedskap. Foldern är framtagen på initiativ av Rådet för begravningsfrågor, ett samrådsorgan mellan Svenska kyrkan, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

Ladda ned foldern här.

Dags att nominera förvaltningar till Årets kyrkogård 2015

Nu är det dags att skicka in förslag till utmärkelsen Årets kyrkogårdsförvaltning. Bakom priset står Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, SLU Movium, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

Skicka in ditt förslag till Ronny.holm@skkf.se

Klicka här för att läsa mer

Etiska frågor

Rådet för begravningsfrågor, är ett samrådsorgan mellan Svenska kyrkan, SKKF och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Rådet kommer att behandla etiska frågor vid sina ordinarie sammanträden.

Riktlinjer för etiska ställningstaganden, finns att läsa här nedan. Frågor från anställda och förtroendevalda inom begravningsverksamheten adresseras till rådets sekreterare, mail: begravningsradet@svenskakyrkan.se
Läs riktlinjerna här

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildning

Boka in dig på höstens utbildningar!

Till höstens utbildningar.

 

SKKF nya utbildningar

 

 Utbildningsdag för krematoriehuvudmän i Göteborg den 2 oktober har nu utförts
 

 Utbildningsdag för krematoriepersonal (FSKP)
 Skövde den 10 oktober har nu utförts

 

En nytt tillfälle för seminariet
Vård- och Underhållsplaner för begravningsplatser

i Växjö den 26 november

Klicka här för inbjudan
 

Kyrkogårdarnas byggnader
i Katrineholm den 20 november

Klicka här för inbjudan


Matnyttigt

 

Intresserad
av trädinventering?

Nu finns det en mall med hjälp av vilken lokala inventeringar kan göras jämförbara.
Klicka här för att läsa mer.
 

Sök jobb

Klicka här för att komma till Plats & tjänst.