KYRKOGÅRDEN - ETT LEVANDE KULTURARV

Begravningsverksamheten i medierna

Dags att bestämma sig om kyrkoavgift

2014-10-22 11:43:23

Nu är det hög tid att tänka över om man vill ge en procent av sin inkomst via skattsedeln till det samfund man tillhör.

1 200 gravstenar kontolleras

2014-10-18 06:06:54

1 200 gravstenar på Hultsfreds kyrkogård ska kontrolleras.

God miljö i evighet

2014-10-18 03:55:00

Det klagats på lutande gravstenar och oklippta gräsmattor.

Begravningsombud ska ge begravningsalternativ för alla

2014-10-17 09:40:52

SKÅNE. Begravningar och begravningsplatser sköts oftast av församlingar inom Svenska kyrkan.

Gravstenar blev trappsteg på kyrkogård

2014-10-17 03:23:53

Kyrkotrappen byggdes om – då fick gamla gravstenar nytt liv. Magstarkt tyckte flera av den norska kyrkans besökare.

Nu lanseras gravstenar i glas

2014-10-16 14:02:00

LULEÅ Nytt i begravningsbranschen-gravstenar i glas.

Begravningsombud söks till alla kommuner

2014-10-15 16:19:55

Länsstyrelsen söker begravningsombud i alla kommuner som ska se till att församlingarna tillvaratar de personers intressen som inte

Unikt initiativ lyfter samtal om sorg

2014-10-14 14:59:34

| K G Hammar samtalar med författarinnan och f d politikern Ingrid Betancourt om sorg och att inte få sörja, söndagen 9 november

Gravstenar ska nu bli säkrare

2014-10-14 12:00:05

RONNEBY. Gravstenarna i Ronneby pastorat ska säkras för att minska risken för olyckor.

Stort stycke koppartak stulet från Krematoriet

2014-10-14 10:33:39

Någon gång under helgen har 150 kvadratmeter kopparplåt stulits från ett tak på Krematoriet.

Länsstyrelsen i Norrbotten söker begravningsombud

2014-10-14 08:15:41

Begravningar och begravningsplatser sköts oftast av församlingar inom Svenska kyrkan. För att säkerställa att församlingarna tillvaratar de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan förordnar Länsstyrelsen begravningsombud i varje kommun.

Tillsynsbesök i östgötska kyrkor

2014-10-13 11:16:17

I Östergötland finns drygt 200 skyddade kyrkor, kapell och begravningsplatser.

Snart tid att fastställa begravningsavgift för 2015

2014-10-10 00:00:00

Kammarkollegiet ska senast den 1 december bestämma hur stor begravningsavgiften ska vara för varje huvudman inom Svenska kyrkan.

Dåligt ledarskap i Järfälla

2014-10-09 10:25:28

Järfälla församling med förvaltnings- och begravnings­byråchefen Thomas Waltin, kyrko­rådets ordförande Björn Falkeblad och

"Detta är inte ett tråkigt jobb"

2014-10-08 04:00:54

Emelie Spohr jobbar som kundrådgivare på Fonus begravningsbyrå i Landskrona.

Dags att bestämma sig om kyrkoavgift

2014-10-22 11:43:23

Nu är det hög tid att tänka över om man vill ge en procent av sin inkomst via skattsedeln till det samfund man tillhör.

1 200 gravstenar kontolleras

2014-10-18 06:06:54

1 200 gravstenar på Hultsfreds kyrkogård ska kontrolleras.

God miljö i evighet

2014-10-18 03:55:00

Det klagats på lutande gravstenar och oklippta gräsmattor.

Begravningsombud ska ge begravningsalternativ för alla

2014-10-17 09:40:52

SKÅNE. Begravningar och begravningsplatser sköts oftast av församlingar inom Svenska kyrkan.

Gravstenar blev trappsteg på kyrkogård

2014-10-17 03:23:53

Kyrkotrappen byggdes om – då fick gamla gravstenar nytt liv. Magstarkt tyckte flera av den norska kyrkans besökare.

Nu lanseras gravstenar i glas

2014-10-16 14:02:00

LULEÅ Nytt i begravningsbranschen-gravstenar i glas.

Begravningsombud söks till alla kommuner

2014-10-15 16:19:55

Länsstyrelsen söker begravningsombud i alla kommuner som ska se till att församlingarna tillvaratar de personers intressen som inte

Unikt initiativ lyfter samtal om sorg

2014-10-14 14:59:34

| K G Hammar samtalar med författarinnan och f d politikern Ingrid Betancourt om sorg och att inte få sörja, söndagen 9 november

Gravstenar ska nu bli säkrare

2014-10-14 12:00:05

RONNEBY. Gravstenarna i Ronneby pastorat ska säkras för att minska risken för olyckor.

Stort stycke koppartak stulet från Krematoriet

2014-10-14 10:33:39

Någon gång under helgen har 150 kvadratmeter kopparplåt stulits från ett tak på Krematoriet.

Länsstyrelsen i Norrbotten söker begravningsombud

2014-10-14 08:15:41

Begravningar och begravningsplatser sköts oftast av församlingar inom Svenska kyrkan. För att säkerställa att församlingarna tillvaratar de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan förordnar Länsstyrelsen begravningsombud i varje kommun.

Tillsynsbesök i östgötska kyrkor

2014-10-13 11:16:17

I Östergötland finns drygt 200 skyddade kyrkor, kapell och begravningsplatser.

Snart tid att fastställa begravningsavgift för 2015

2014-10-10 00:00:00

Kammarkollegiet ska senast den 1 december bestämma hur stor begravningsavgiften ska vara för varje huvudman inom Svenska kyrkan.

Dåligt ledarskap i Järfälla

2014-10-09 10:25:28

Järfälla församling med förvaltnings- och begravnings­byråchefen Thomas Waltin, kyrko­rådets ordförande Björn Falkeblad och

"Detta är inte ett tråkigt jobb"

2014-10-08 04:00:54

Emelie Spohr jobbar som kundrådgivare på Fonus begravningsbyrå i Landskrona.

Nyheter

Vilorum 9-10 november

Kyrkogårds- och begravningsmässan äger rum på Svenska mässan i Göteborg 9-10 november. Läs mer på Vilorums hemsida.

Rikskonferens 2015 i Karlstad

BOKA DAGARNA! 25-26 maj
 

Årets kyrkogårdsförvaltning finns i Laholm

Årets kyrkogårdsförvaltning 2014 finns i Laholms pastorat i Halland. De tilldelas utmärkelsen bland annat för sitt goda miljöarbete och bevarandet av kyrkogårdarnas kulturarv. Läs juryns motivering här.

I Laholms kyrkogårdsförvaltning erbjuds flertalet gravskick. Kulturarvet ägnas stor uppmärksamhet och olika tidsepoker på kyrkogårdarna säkras. Foto: Bo Silfverberg

Nordiskt seminarium om ny lagstiftning och mångkultur

Den 9–10 november arrangerar Nordiska förbundet för kyrkogårdar och krematorier ett seminarium i Göteborg i anslutning till Kyrkogårds och begravningsmässan Vilorum. Föreläsare från norden tar upp nyheter och kommande förändringar i begravningslagstiftningen och den mångkulturella kyrkogården i de nordiska länderna.

Information och program.

Anmäl dig här.

Senaste numret

Läs om hur du prenumererar och tjuvtitta på ett reportage ur senaste numret här.

Svenska kyrkan utreder samverkansformer för begravningsverksamheten

Kyrkostyrelsen har utsett Ragnar Svenserud  att utreda ”Samverkansformer för begravningsverksamheten”. Uppdraget är att undersöka vilka behov som finns för samverkan med bakgrund av den enhetliga begravningsavgiften och den nya strukturen i svenska kyrkan och den pastorala ledningen. Utredaren ska också belysa för och nackdelar med föreslagen samverkansform ur skatterättsliga, ekonomiska och rättsliga perspektiv. Utredningen ska vara klar 31 januari 2015.

Begravningsclearing: regeringen tillsätter utredning

Regeringen tillsätter en utredning för att se över regelverket för begravningsclearing. Syftet med översynen är att förenkla systemet. Utredare blir Knut Weibull och betänkande ska vara klart senast den 31 mars 2015.
Läs regeringens pressmeddelande.

 

Nyheter

SKKF sammanfattar informationen om Ebolasmittan

Läs sammanfattningen här

Alice Bah Kuhnke blir ny minister med ansvar för begravningsfrågor

När begravningsfrågorna flyttar från Socialdepartementet till Kultur- och demokratidepartementet blir Alice Bah Kuhnke ansvarig minister. Alice Bah Kuhnke har närmast varit generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor. Hon är en av grundarna till tankesmedjan Sektor3, har arbetat som hållbarhetschef på teknikkonsultbolaget ÅF och som Generalsekreterare för Rättvisemärkt/FairTrade. Alice Bah Kuhnke var ledamot i kyrkomötet 2006-2010.

Processkartläggning av begravningsverksamheten

Läs dokumentet här

Lägg till din erfarenhet

Samlad visdom gör vardagen lättare. Dela med dig av dina viktiga branscherfarenheter till andra i vår erfarenhetsbank.

Clearingtaxa 2015

Kammarkolleiget har den 17 juni 2014 fastställt att nuvarande clearingtaxa ska gälla oförändrad för 2015.

Läs föreskrifterna här
Läs promememorian här

Begravningsclearing 2014

Läs föreskrifterna här

Riktlinjer för krematorieverksamheten

Här kan du läsa de uppdaterade riktlinjerna

Rapport från projektet Underhållsskulden

Vad menas då med underhållskuld? Vad innebär det och varför är det viktigt att identifiera denna och behöver man göra något åt den?
Läs rapporten här.

Dräneringsvatten från begravningsplatser

Vilka regler styr verksamheterna på våra begravningsplatser som berör eller kan påverka dräneringsvattnet? Det har Trollhättans kyrkosamfällighet, Svenskt Vatten Utveckling, SVU, Trollhättans Energi och WSP undersökt. I en ny rapport finns förslag på hur man kan hantera frågor kring dagvatten och dräneringsvatten från våra svenska begravningsplatser. Ladda ned den här.

Krematoriestatistik 2013

Kremationsstatistiken för 2013 har ställts samman av Sveriges kyrkogårds och krematorieförbund, SKKF. Torbjörn Samuelsson, SKKF:s förbundsrådgivare i krematorieteknik, se statistiken här.

Här hittar du en bild av anläggningarnas miljöstatus 2014 (Sverigekarta).

Begreppsprojektet slutfört

Gröna Fakta, 2005, som innehåller definitioner av olika  begrepp i begravningsverksamheten har nu uppdaterats med anledning av lagändringar m.m.

Krisberedskap i begravningsverksamheten

 Vid en kris kan även begravningsverksamheten drabbas. I foldern Krisberedskap i begravningsverksamheten finns mer information för den som ansvarar för samhällets krisberedskap. Foldern är framtagen på initiativ av Rådet för begravningsfrågor, ett samrådsorgan mellan Svenska kyrkan, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

Ladda ned foldern här.

Dags att nominera förvaltningar till Årets kyrkogård 2015

Nu är det dags att skicka in förslag till utmärkelsen Årets kyrkogårdsförvaltning. Bakom priset står Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, SLU Movium, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

Skicka in ditt förslag till Ronny.holm@skkf.se

Klicka här för att läsa mer

Etiska frågor

Rådet för begravningsfrågor, är ett samrådsorgan mellan Svenska kyrkan, SKKF och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Rådet kommer att behandla etiska frågor vid sina ordinarie sammanträden.

Riktlinjer för etiska ställningstaganden, finns att läsa här nedan. Frågor från anställda och förtroendevalda inom begravningsverksamheten adresseras till rådets sekreterare, mail: begravningsradet@svenskakyrkan.se
Läs riktlinjerna här

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildning

Boka in dig på höstens utbildningar!

Till höstens utbildningar.

 

SKKF nya utbildningar

 

 Utbildningsdag för krematoriehuvudmän i Göteborg den 2 oktober har nu utförts
 

 Utbildningsdag för krematoriepersonal (FSKP)
 Skövde den 10 oktober har nu utförts

 

En nytt tillfälle för seminariet
Vård- och Underhållsplaner för begravningsplatser

i Växjö den 26 november

Klicka här för inbjudan
 

Kyrkogårdarnas byggnader
i Katrineholm den 20 november

Klicka här för inbjudan


Matnyttigt

 

Intresserad
av trädinventering?

Nu finns det en mall med hjälp av vilken lokala inventeringar kan göras jämförbara.
Klicka här för att läsa mer.
 

Sök jobb

Klicka här för att komma till Plats & tjänst.