KYRKOGÅRDEN - ETT LEVANDE KULTURARV

Begravningsverksamheten i medierna

Lång tid för dödsbevis – landstinget kritiseras

2014-09-28 09:27:15

LÄNET Landstinget Västmanland kritiseras av JO för långsamt arbete med dödsbevis.

Anhöriga: Det kändes som gravskändning

2014-09-27 15:49:15

Tusen gravstenar på Wärmö kyrkogård i Karlskrona ska stabiliseras.

Många gravstenar osäkra

2014-09-27 07:22:00

Ungefär var fjärde gravsten i Vansbrokommun klarar inte de nya stabilitetskraven.

Nytt avtal om skötseln av gravarna upprör

2014-09-26 13:16:53

Ett brev från pastoratet har upprört många gravrättsinnehavare i Salatrakten.

Kyrkan får riva omstridda hus

2014-09-25 13:08:00

En enig byggnads- och miljönämnd godkänner att tre kulturhistoriskt värdefulla men helt förfallna förråd på Skogskyrkogården i Gävle

Nytt bårhus snart färdigt

2014-09-24 17:16:17

Ljungby. Skogskyrkogårdens nya bårhus ser ut att bli klart i slutet av november.

De uppfann gravstenar i komposit

2014-09-24 08:12:47

ORUST. Det ser ut som natursten, men är lätt och kan formas som man vill. Komposit kan vara framtiden för gravstenarna.

Rosa rök var inte påveval

2014-09-23 18:52:08

Foto: Rosa rök syntes vid krematoriet i Pålsjö under tisdagseftermiddagen.

Så kan Kvibergs nya krematorium se ut

2014-09-22 13:27:30

Kviberg Kvibergs krematorium behöver byggas ut. Fem arkitektkontor har nu presenterat sina förslag på hur en tillbyggnad kan se ut.

Dödsannonser har blivit en handelsvara

2014-09-21 17:23:43

På helgerna är det en ofantlig mängd dödsannonser i tidningarna, sida upp och sida ner.

Ostadiga gravstenar utgör säkerhetsrisk

2014-09-19 08:53:21

Omkring var tredje gravsten på kyrkogårdarna i Nybro kommun står inte tillräckligt stadigt.

Österjörn har fått gravplats med järnvägstema

2014-09-19 06:20:18

Österjörns kyrkogård i Skellefteå pastorat har fått en ny askgravlund byggd på temat järnväg.

Kulturhistoriska förråd kan skrotas

2014-09-19 05:10:00

Tre av fyra av de gamla förråden på Skogskyrkogården kan komma att rivas.

Driftoperatören som blev krematoriechef

2014-09-18 16:31:21

Folk blir ofta förskräckta när Natalie Jäderlund berättar vad hon arbetar med.

Absurt om begravning i Järfälla

2014-09-18 06:14:28

Viktiga frågor för mig har inte funnits med i denna valrörelse. Men däremot i Kyrkans Tidning genom intervjuerna med partiledarna.

Lång tid för dödsbevis – landstinget kritiseras

2014-09-28 09:27:15

LÄNET Landstinget Västmanland kritiseras av JO för långsamt arbete med dödsbevis.

Anhöriga: Det kändes som gravskändning

2014-09-27 15:49:15

Tusen gravstenar på Wärmö kyrkogård i Karlskrona ska stabiliseras.

Många gravstenar osäkra

2014-09-27 07:22:00

Ungefär var fjärde gravsten i Vansbrokommun klarar inte de nya stabilitetskraven.

Nytt avtal om skötseln av gravarna upprör

2014-09-26 13:16:53

Ett brev från pastoratet har upprört många gravrättsinnehavare i Salatrakten.

Kyrkan får riva omstridda hus

2014-09-25 13:08:00

En enig byggnads- och miljönämnd godkänner att tre kulturhistoriskt värdefulla men helt förfallna förråd på Skogskyrkogården i Gävle

Nytt bårhus snart färdigt

2014-09-24 17:16:17

Ljungby. Skogskyrkogårdens nya bårhus ser ut att bli klart i slutet av november.

De uppfann gravstenar i komposit

2014-09-24 08:12:47

ORUST. Det ser ut som natursten, men är lätt och kan formas som man vill. Komposit kan vara framtiden för gravstenarna.

Rosa rök var inte påveval

2014-09-23 18:52:08

Foto: Rosa rök syntes vid krematoriet i Pålsjö under tisdagseftermiddagen.

Så kan Kvibergs nya krematorium se ut

2014-09-22 13:27:30

Kviberg Kvibergs krematorium behöver byggas ut. Fem arkitektkontor har nu presenterat sina förslag på hur en tillbyggnad kan se ut.

Dödsannonser har blivit en handelsvara

2014-09-21 17:23:43

På helgerna är det en ofantlig mängd dödsannonser i tidningarna, sida upp och sida ner.

Ostadiga gravstenar utgör säkerhetsrisk

2014-09-19 08:53:21

Omkring var tredje gravsten på kyrkogårdarna i Nybro kommun står inte tillräckligt stadigt.

Österjörn har fått gravplats med järnvägstema

2014-09-19 06:20:18

Österjörns kyrkogård i Skellefteå pastorat har fått en ny askgravlund byggd på temat järnväg.

Kulturhistoriska förråd kan skrotas

2014-09-19 05:10:00

Tre av fyra av de gamla förråden på Skogskyrkogården kan komma att rivas.

Driftoperatören som blev krematoriechef

2014-09-18 16:31:21

Folk blir ofta förskräckta när Natalie Jäderlund berättar vad hon arbetar med.

Absurt om begravning i Järfälla

2014-09-18 06:14:28

Viktiga frågor för mig har inte funnits med i denna valrörelse. Men däremot i Kyrkans Tidning genom intervjuerna med partiledarna.

Nyheter

Rikskonferens 2015 i Karlstad

BOKA DAGARNA! 25-26 maj
 

Årets kyrkogårdsförvaltning finns i Laholm

Årets kyrkogårdsförvaltning 2014 finns i Laholms pastorat i Halland. De tilldelas utmärkelsen bland annat för sitt goda miljöarbete och bevarandet av kyrkogårdarnas kulturarv. Läs juryns motivering här.

I Laholms kyrkogårdsförvaltning erbjuds flertalet gravskick. Kulturarvet ägnas stor uppmärksamhet och olika tidsepoker på kyrkogårdarna säkras. Foto: Bo Silfverberg

Nordiskt seminarium om ny lagstiftning och mångkultur

Den 9–10 november arrangerar Nordiska förbundet för kyrkogårdar och krematorier ett seminarium i Göteborg i anslutning till Kyrkogårds och begravningsmässan Vilorum. Föreläsare från norden tar upp nyheter och kommande förändringar i begravningslagstiftningen och den mångkulturella kyrkogården i de nordiska länderna.

Information och program.

Anmäl dig här.

Senaste numret

Läs om hur du prenumererar och tjuvtitta på ett reportage ur senaste numret här.

Svenska kyrkan utreder samverkansformer för begravningsverksamheten

Kyrkostyrelsen har utsett Ragnar Svenserud  att utreda ”Samverkansformer för begravningsverksamheten”. Uppdraget är att undersöka vilka behov som finns för samverkan med bakgrund av den enhetliga begravningsavgiften och den nya strukturen i svenska kyrkan och den pastorala ledningen. Utredaren ska också belysa för och nackdelar med föreslagen samverkansform ur skatterättsliga, ekonomiska och rättsliga perspektiv. Utredningen ska vara klar 31 januari 2015.

Begravningsclearing: regeringen tillsätter utredning

Regeringen tillsätter en utredning för att se över regelverket för begravningsclearing. Syftet med översynen är att förenkla systemet. Utredare blir Knut Weibull och betänkande ska vara klart senast den 31 mars 2015.
Läs regeringens pressmeddelande.

Etiska frågor

Rådet för begravningsfrågor, är ett samrådsorgan mellan Svenska kyrkan, SKKF och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Rådet kommer att behandla etiska frågor vid sina ordinarie sammanträden.
Riktlinjer för etiska ställningstaganden, finns att läsa här nedan.
Frågor från anställda och förtroendevalda inom begravningsverksamheten adresseras till rådets sekreterare, mail: begravningsradet@svenskakyrkan.se
Läs riktlinjerna här

 

Nyheter

Processkartläggning av begravningsverksamheten

Läs dokumentet här

Lägg till din erfarenhet

Samlad visdom gör vardagen lättare. Dela med dig av dina viktiga branscherfarenheter till andra i vår erfarenhetsbank.

Clearingtaxa 2015

Kammarkolleiget har den 17 juni 2014 fastställt att nuvarande clearingtaxa ska gälla oförändrad för 2015.

Läs föreskrifterna här
Läs promememorian här

Begravningsclearing 2014

Läs föreskrifterna här

Riktlinjer för krematorieverksamheten

Här kan du läsa de uppdaterade riktlinjerna

Rapport från projektet Underhållsskulden

Vad menas då med underhållskuld? Vad innebär det och varför är det viktigt att identifiera denna och behöver man göra något åt den?
Läs rapporten här.

Dräneringsvatten från begravningsplatser

Vilka regler styr verksamheterna på våra begravningsplatser som berör eller kan påverka dräneringsvattnet? Det har Trollhättans kyrkosamfällighet, Svenskt Vatten Utveckling, SVU, Trollhättans Energi och WSP undersökt. I en ny rapport finns förslag på hur man kan hantera frågor kring dagvatten och dräneringsvatten från våra svenska begravningsplatser. Ladda ned den här.

Krematoriestatistik 2013

Kremationsstatistiken för 2013 har ställts samman av Sveriges kyrkogårds och krematorieförbund, SKKF. Torbjörn Samuelsson, SKKF:s förbundsrådgivare i krematorieteknik, se statistiken här.

Här hittar du en bild av anläggningarnas miljöstatus 2014 (Sverigekarta).

Begreppsprojektet slutfört

Gröna Fakta, 2005, som innehåller definitioner av olika  begrepp i begravningsverksamheten har nu uppdaterats med anledning av lagändringar m.m.

Krisberedskap i begravningsverksamheten

 Vid en kris kan även begravningsverksamheten drabbas. I foldern Krisberedskap i begravningsverksamheten finns mer information för den som ansvarar för samhällets krisberedskap. Foldern är framtagen på initiativ av Rådet för begravningsfrågor, ett samrådsorgan mellan Svenska kyrkan, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

Ladda ned foldern här.

Dags att nominera förvaltningar till Årets kyrkogård 2015

Nu är det dags att skicka in förslag till utmärkelsen Årets kyrkogårdsförvaltning. Bakom priset står Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, SLU Movium, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

Skicka in ditt förslag till Ronny.holm@skkf.se

Klicka här för att läsa mer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildning

Boka in dig på höstens utbildningar!

Till höstens utbildningar.

 

SKKF nya utbildningar

 

 Utbildningsdag för krematoriehuvudmän i Göteborg den 2 oktober

Klicka här för inbjudan

 Utbildningsdag för krematoriepersonal (FSKP)
 Skövde den 10 oktober

Klicka här för inbjudan

 


Matnyttigt

 

Intresserad
av trädinventering?

Nu finns det en mall med hjälp av vilken lokala inventeringar kan göras jämförbara.
Klicka här för att läsa mer.
 

Sök jobb

Klicka här för att komma till Plats & tjänst.