KYRKOGÅRDEN - ETT LEVANDE KULTURARV

Begravningsverksamheten i medierna

Fler anmälda gravstölder

2014-09-16 12:00:28

Fler anmälningar om stölder på gravplatser i Sölvesborg har kommit in i dagarna.

Stöld från kyrkogård

2014-09-14 21:49:07

PERSTORP. 250 namnbrickor har stulits från minnesstenen på kyrkogården i Perstorp.

Krematorium nominerat till pris

2014-09-13 08:43:11

Det om- och tillbyggda krematoriet vid Heliga korsets kyrka är nominerat till Stenpriset som delas ut av Sveriges stenindustriförbund.

Stulna gravskyltar lämnades tillbaka

2014-09-12 14:15:00

Bronsskyltarna som stals från askgravarna på Stora Skedvi kyrkogård har kommit tillbaka.

Tjuvar härjar på kyrkogårdar

2014-09-12 09:47:54

Ett tjugotal gravar i Sölvesborg har utsatts för stöld. Under den senaste veckan har ljuslyktor, bronsfåglar och namnbrickor har försvunnit.

Sveriges bästa kyrkogård prisad

2014-09-10 10:28:00

Laholms pastorat i Halland får utmärkelsen Årets kyrkogårdsförvaltning.

Ska kontrollera gravstenarna

2014-09-09 13:01:06

Det är ingen skadegörelse som har ägt rum på nya kyrkogården i Västervik. De liggande stenarna ska kontrolleras.

Förnyelse och förtätning tema på kyrkogårdsmöte

2014-09-09 09:30:36

Hur kan gamla kyrkogårdar förtätas och förnyas så att fler gravplatser ryms?

Tillbyggnad av Kvibergs krematorium – fem separata skissförslag nu presenterade

2014-09-09 08:41:02

– Vi har fått in intressanta och väl genomarbetade skissförslag från fem olika arkitektbyråer på hur tillbyggnaden av Kvibergs

Unik askgravlund med vatten invigdes på måndagen på Sandsborgskyrkogården

2014-09-08 13:21:06

Sveriges första askgravlund med vatten som för den avlidnes aska till minneslunden … … invigdes på Sandsborgskyrkogården på måndagen …

Alla gravstenar måste säkras

2014-09-07 14:48:00

Nästa år ska samtliga gravstenar i Örnsköldsvik vara säkrade. Och många gravstenar blir det.

Stendumt av kyrkorådet

2014-09-05 06:00:36

Kyrkorådet i Luleå domkyrkoförsamling bestämde att alla löst sittande gravstenar på kyrkogårdarna måste vältas omkull.

En viloplats för alla - oavsett livsåskådning På nyinvigda Kållereds södra begravningsplats finns inga religiösa symboler - här kan alla ha sina ceremonier.

2014-09-04 16:20:14

Nu är Kållereds södra begravningsplats invigd. Platsen ska vara en viloplats för alla - oavsett religion och livsåskådning.

Skadegörelse och stölder

2014-08-28 21:07:09

OSBY. Blommor stjäls, gravdekorationer försvinner och ljushuset vid minneslunden har slagits sönder. – Jättetragiskt.

Tävlar med sittvänlig gravsten

2014-08-27 16:14:37

En gravsten med sittplats. Det är umebon Anders Sandströms bidrag till designtävlingen om nya typer av gravstenar.

Fler anmälda gravstölder

2014-09-16 12:00:28

Fler anmälningar om stölder på gravplatser i Sölvesborg har kommit in i dagarna.

Stöld från kyrkogård

2014-09-14 21:49:07

PERSTORP. 250 namnbrickor har stulits från minnesstenen på kyrkogården i Perstorp.

Krematorium nominerat till pris

2014-09-13 08:43:11

Det om- och tillbyggda krematoriet vid Heliga korsets kyrka är nominerat till Stenpriset som delas ut av Sveriges stenindustriförbund.

Stulna gravskyltar lämnades tillbaka

2014-09-12 14:15:00

Bronsskyltarna som stals från askgravarna på Stora Skedvi kyrkogård har kommit tillbaka.

Tjuvar härjar på kyrkogårdar

2014-09-12 09:47:54

Ett tjugotal gravar i Sölvesborg har utsatts för stöld. Under den senaste veckan har ljuslyktor, bronsfåglar och namnbrickor har försvunnit.

Sveriges bästa kyrkogård prisad

2014-09-10 10:28:00

Laholms pastorat i Halland får utmärkelsen Årets kyrkogårdsförvaltning.

Ska kontrollera gravstenarna

2014-09-09 13:01:06

Det är ingen skadegörelse som har ägt rum på nya kyrkogården i Västervik. De liggande stenarna ska kontrolleras.

Förnyelse och förtätning tema på kyrkogårdsmöte

2014-09-09 09:30:36

Hur kan gamla kyrkogårdar förtätas och förnyas så att fler gravplatser ryms?

Tillbyggnad av Kvibergs krematorium – fem separata skissförslag nu presenterade

2014-09-09 08:41:02

– Vi har fått in intressanta och väl genomarbetade skissförslag från fem olika arkitektbyråer på hur tillbyggnaden av Kvibergs

Unik askgravlund med vatten invigdes på måndagen på Sandsborgskyrkogården

2014-09-08 13:21:06

Sveriges första askgravlund med vatten som för den avlidnes aska till minneslunden … … invigdes på Sandsborgskyrkogården på måndagen …

Alla gravstenar måste säkras

2014-09-07 14:48:00

Nästa år ska samtliga gravstenar i Örnsköldsvik vara säkrade. Och många gravstenar blir det.

Stendumt av kyrkorådet

2014-09-05 06:00:36

Kyrkorådet i Luleå domkyrkoförsamling bestämde att alla löst sittande gravstenar på kyrkogårdarna måste vältas omkull.

En viloplats för alla - oavsett livsåskådning På nyinvigda Kållereds södra begravningsplats finns inga religiösa symboler - här kan alla ha sina ceremonier.

2014-09-04 16:20:14

Nu är Kållereds södra begravningsplats invigd. Platsen ska vara en viloplats för alla - oavsett religion och livsåskådning.

Skadegörelse och stölder

2014-08-28 21:07:09

OSBY. Blommor stjäls, gravdekorationer försvinner och ljushuset vid minneslunden har slagits sönder. – Jättetragiskt.

Tävlar med sittvänlig gravsten

2014-08-27 16:14:37

En gravsten med sittplats. Det är umebon Anders Sandströms bidrag till designtävlingen om nya typer av gravstenar.

Nyheter

Årets kyrkogårdsförvaltning finns i Laholm

Årets kyrkogårdsförvaltning 2014 finns i Laholms pastorat i Halland. De tilldelas utmärkelsen bland annat för sitt goda miljöarbete och bevarandet av kyrkogårdarnas kulturarv. Läs juryns motivering här.

I Laholms kyrkogårdsförvaltning erbjuds flertalet gravskick. Kulturarvet ägnas stor uppmärksamhet och olika tidsepoker på kyrkogårdarna säkras. Foto: Bo Silfverberg

Nordiskt seminarium om ny lagstiftning och mångkultur

Den 9–10 november arrangerar Nordiska förbundet för kyrkogårdar och krematorier ett seminarium i Göteborg i anslutning till Kyrkogårds och begravningsmässan Vilorum. Föreläsare från norden tar upp nyheter och kommande förändringar i begravningslagstiftningen och den mångkulturella kyrkogården i de nordiska länderna.

Information och program.

Anmäl dig här.

Senaste numret

Läs om hur du prenumererar och tjuvtitta på ett reportage ur senaste numret här.

Svenska kyrkan utreder samverkansformer för begravningsverksamheten

Kyrkostyrelsen har utsett Ragnar Svenserud  att utreda ”Samverkansformer för begravningsverksamheten”. Uppdraget är att undersöka vilka behov som finns för samverkan med bakgrund av den enhetliga begravningsavgiften och den nya strukturen i svenska kyrkan och den pastorala ledningen. Utredaren ska också belysa för och nackdelar med föreslagen samverkansform ur skatterättsliga, ekonomiska och rättsliga perspektiv. Utredningen ska vara klar 31 januari 2015.

Begravningsclearing: regeringen tillsätter utredning

Regeringen tillsätter en utredning för att se över regelverket för begravningsclearing. Syftet med översynen är att förenkla systemet. Utredare blir Knut Weibull och betänkande ska vara klart senast den 31 mars 2015.
Läs regeringens pressmeddelande.

Etiska frågor

Rådet för begravningsfrågor, är ett samrådsorgan mellan Svenska kyrkan, SKKF och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Rådet kommer att behandla etiska frågor vid sina ordinarie sammanträden.
Riktlinjer för etiska ställningstaganden, finns att läsa här nedan.
Frågor från anställda och förtroendevalda inom begravningsverksamheten adresseras till rådets sekreterare, mail: begravningsradet@svenskakyrkan.se
Läs riktlinjerna här

 

Nyheter

Processkartläggning av begravningsverksamheten

Läs dokumentet här

Lägg till din erfarenhet

Samlad visdom gör vardagen lättare. Dela med dig av dina viktiga branscherfarenheter till andra i vår erfarenhetsbank.

Clearingtaxa 2015

Kammarkolleiget har den 17 juni 2014 fastställt att nuvarande clearingtaxa ska gälla oförändrad för 2015.

Läs föreskrifterna här
Läs promememorian här

Begravningsclearing 2014

Läs föreskrifterna här

Riktlinjer för krematorieverksamheten

Här kan du läsa de uppdaterade riktlinjerna

Rapport från projektet Underhållsskulden

Vad menas då med underhållskuld? Vad innebär det och varför är det viktigt att identifiera denna och behöver man göra något åt den?
Läs rapporten här.

Dräneringsvatten från begravningsplatser

Vilka regler styr verksamheterna på våra begravningsplatser som berör eller kan påverka dräneringsvattnet? Det har Trollhättans kyrkosamfällighet, Svenskt Vatten Utveckling, SVU, Trollhättans Energi och WSP undersökt. I en ny rapport finns förslag på hur man kan hantera frågor kring dagvatten och dräneringsvatten från våra svenska begravningsplatser. Ladda ned den här.

Krematoriestatistik 2013

Kremationsstatistiken för 2013 har ställts samman av Sveriges kyrkogårds och krematorieförbund, SKKF. Torbjörn Samuelsson, SKKF:s förbundsrådgivare i krematorieteknik, se statistiken här.

Här hittar du en bild av anläggningarnas miljöstatus 2014 (Sverigekarta).

Begreppsprojektet slutfört

Gröna Fakta, 2005, som innehåller definitioner av olika  begrepp i begravningsverksamheten har nu uppdaterats med anledning av lagändringar m.m.

Krisberedskap i begravningsverksamheten

 Vid en kris kan även begravningsverksamheten drabbas. I foldern Krisberedskap i begravningsverksamheten finns mer information för den som ansvarar för samhällets krisberedskap. Foldern är framtagen på initiativ av Rådet för begravningsfrågor, ett samrådsorgan mellan Svenska kyrkan, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

Ladda ned foldern här.

Dags att nominera förvaltningar till Årets kyrkogård 2015

Nu är det dags att skicka in förslag till utmärkelsen Årets kyrkogårdsförvaltning. Bakom priset står Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, SLU Movium, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

Skicka in ditt förslag till Ronny.holm@skkf.se

Klicka här för att läsa mer

Information från Rådet för begravningsfrågor

Riktlinjer för etiska ställningstaganden
 

Klicka här för att läsa dem

 

 

 

 

 

 

 

Utbildning

Boka in dig på höstens utbildningar!

Till höstens utbildningar.

Nya anvisningar för kontroll av gravstenar


Läs mer här:

Instruktioner
Gravvårdssäkerhet 
Monteringsanvisningar
Montering och provning

Montering och provning av gravvårdar
protokoll inskickade till CGK


Läs företag och produktnamn här

 

SKKF nya utbildningar

 

 Säkerhet på lekplatser är en ny kurs med Dan Haubo som föreläsare.
Kursen tar upp det viktiga ansvar som församlingen har samt vilka lagar som gäller.

Klicka här för inbjudan

Viktig kursdag i Vreta Kloster den 30 september 
Vård- och Underhållsplaner för begravningsplatser

Klicka här för inbjudan

 Utbildningsdag för krematoriehuvudmän i Göteborg den 2 oktober

Klicka här för inbjudan

 Utbildningsdag för krematoriepersonal (FSKP)
 Skövde den 10 oktober

Klicka här för inbjudan

 


Matnyttigt

 

Intresserad
av trädinventering?

Nu finns det en mall med hjälp av vilken lokala inventeringar kan göras jämförbara.
Klicka här för att läsa mer.
 

Sök jobb

Klicka här för att komma till Plats & tjänst.