KYRKOGÅRDEN - ETT LEVANDE KULTURARV

Begravningsverksamheten i medierna

Individualism bäddar för personliga ceremonier

2017-03-25 20:00:00

Livsstil En välkomstfest istället för dop, en begravning utan religiösa inslag eller ett kyrkbröllop med personlig prägel. Idag vänder sig...

"När kroppen kommer hit är människan redan någon annan stans"

2017-03-25 06:00:40

KREMATORIET I KARLSTAD: De arbetar i dödens närhet – Jag ser det som att jag tar hand om skalet. På ett värdigt sätt. När kroppen kommer...

Dags att göra vårfint på kyrkogården

2017-03-22 23:01:48

I veckan 13 kommer ansvariga från Skivarps församling att ta bort granar och andra vinterdekorationer på alla gravar vid församlingens...

För närvarande finns inte behovet

2017-03-22 18:23:39

Debatt Svar till Pensionären, PT 16 mars. Tack, ”Pensionären”, för din idé om minneslund och begravningsplats vid Hålsjön i Öjersjö....

Muslimerna får gravplats i Asarum

2017-03-22 08:14:29

Muslimerna i Karlshamns kommun ska få en egen begravningsplats.

Fel kropp begravdes efter miss

2017-03-21 14:12:30

Den sörjande familjen fick en smärre chock när kistan öppnades för en sista titt på kroppen av sin anhöriga, som avlidit vid 90 års ålder...

Norconsult mäter upp världsarvet – Skogskyrkogården restaureras

2017-03-20 10:57:28

Under 2015 fick Norconsult i uppdrag av arkitektbyrån HOS Arkitekter att mäta upp kapellen och det gamla krematoriet vid Skogskyrkogården i...

Med staten som enda anhörig

2017-03-20 06:00:48

Det är inte längre självklart att hålla en begravningsceremoni för den som har dött. Andelen direktkremeringar, som det kallas, har sedan...

Anna-Karin, 39, har en gravsten i trädgården

2017-03-19 18:22:57

Ligger det två personer begravda i en trädgård i Gnarp? Nja, inte riktigt. Däremot rymmer trädgården en fin historia om en gravsten. –...

Lät jobbet gå i graven

2017-03-19 12:05:43

Få vågar, fast nära hälften av oss skulle vilja. Att byta jobb är ingen lätt sak, men det finns de som törs ta steget. Gustav Terling sa...

En "direktare" istället för ceremoni

2017-03-18 09:00:39

Det är inte längre självklart att avlidna hedras med en ceremoni när de gått bort. Istället väljer en del en så kallad ”direktare.” Det är...

Ny vandalisering upptäckt på Mariefreds kyrkogård

2017-03-17 15:23:45

Det var en tragisk syn som på fredagsmorgonen mötte personalen på kyrkogården vid Ruddammsgatan. Klockan sju upptäcktes den andra...

Den nya metrostationen gav en unik inblick i modernitetens gravar

2017-03-17 13:59:34

När Köpenhamn skulle få en ny metrostation fick Sian Anthony, som bor i Helsingborg, en unik chans att veta mer om hur det ser ut under...

Gravsten vält på kyrkogård

2017-03-16 17:03:31

Kävlinge

Allt fler väljer att begrava utan cermoni

2017-03-16 11:18:18

Fler och fler hoppar över själva cermonin när de begraver sina anhöriga och har istället en en så kallad direktkremering.

Individualism bäddar för personliga ceremonier

2017-03-25 20:00:00

Livsstil En välkomstfest istället för dop, en begravning utan religiösa inslag eller ett kyrkbröllop med personlig prägel. Idag vänder sig...

"När kroppen kommer hit är människan redan någon annan stans"

2017-03-25 06:00:40

KREMATORIET I KARLSTAD: De arbetar i dödens närhet – Jag ser det som att jag tar hand om skalet. På ett värdigt sätt. När kroppen kommer...

Dags att göra vårfint på kyrkogården

2017-03-22 23:01:48

I veckan 13 kommer ansvariga från Skivarps församling att ta bort granar och andra vinterdekorationer på alla gravar vid församlingens...

För närvarande finns inte behovet

2017-03-22 18:23:39

Debatt Svar till Pensionären, PT 16 mars. Tack, ”Pensionären”, för din idé om minneslund och begravningsplats vid Hålsjön i Öjersjö....

Muslimerna får gravplats i Asarum

2017-03-22 08:14:29

Muslimerna i Karlshamns kommun ska få en egen begravningsplats.

Fel kropp begravdes efter miss

2017-03-21 14:12:30

Den sörjande familjen fick en smärre chock när kistan öppnades för en sista titt på kroppen av sin anhöriga, som avlidit vid 90 års ålder...

Norconsult mäter upp världsarvet – Skogskyrkogården restaureras

2017-03-20 10:57:28

Under 2015 fick Norconsult i uppdrag av arkitektbyrån HOS Arkitekter att mäta upp kapellen och det gamla krematoriet vid Skogskyrkogården i...

Med staten som enda anhörig

2017-03-20 06:00:48

Det är inte längre självklart att hålla en begravningsceremoni för den som har dött. Andelen direktkremeringar, som det kallas, har sedan...

Anna-Karin, 39, har en gravsten i trädgården

2017-03-19 18:22:57

Ligger det två personer begravda i en trädgård i Gnarp? Nja, inte riktigt. Däremot rymmer trädgården en fin historia om en gravsten. –...

Lät jobbet gå i graven

2017-03-19 12:05:43

Få vågar, fast nära hälften av oss skulle vilja. Att byta jobb är ingen lätt sak, men det finns de som törs ta steget. Gustav Terling sa...

En "direktare" istället för ceremoni

2017-03-18 09:00:39

Det är inte längre självklart att avlidna hedras med en ceremoni när de gått bort. Istället väljer en del en så kallad ”direktare.” Det är...

Ny vandalisering upptäckt på Mariefreds kyrkogård

2017-03-17 15:23:45

Det var en tragisk syn som på fredagsmorgonen mötte personalen på kyrkogården vid Ruddammsgatan. Klockan sju upptäcktes den andra...

Den nya metrostationen gav en unik inblick i modernitetens gravar

2017-03-17 13:59:34

När Köpenhamn skulle få en ny metrostation fick Sian Anthony, som bor i Helsingborg, en unik chans att veta mer om hur det ser ut under...

Gravsten vält på kyrkogård

2017-03-16 17:03:31

Kävlinge

Allt fler väljer att begrava utan cermoni

2017-03-16 11:18:18

Fler och fler hoppar över själva cermonin när de begraver sina anhöriga och har istället en en så kallad direktkremering.

Nyheter

Förutsättningar vid enhetligt begravningsavgift och borttagande av begravningsclearing

Som en följd av införandet av den enhetliga begravningsavgiften avskaffades clearing enligt begravningslagen den 1 januari 2017.
Läs mer om detta i här

Kremation ökar igen!

Se SKKF:s kremationsstatistik för 2015 här

Rekommenderad totalvikt för kista vid kremation

SBT, Samrådsgruppen Begravningsbranschen Träindustrin, har behandlat frågan om lämplig totalvikt för kista vid krematioin. Läs med här

Samverkansformer för Begravningsverksamheten

Ragnar Svenseruds utredning ”Ansvar i samverkan från församling till nationell nivå” finns nu tillgänglig för läsning. 

Kremation av stoft med radioaktivt implantat

Vissa former av cancer kan behandlas med radioaktivt implantat och dessa implantat kan fortfarande avge strålning om dödsfall och efterföljande kremering sker nära inpå ingreppet. Läs med i följande dokument:

Radioaktivitet på krematoriet - hur farligt är det?

Patientinformation om Seedimplantat
Handlingsplan för patient med kvarvarande strålkälla

Nya regler för kylgasmedier 

Här kan du läsa informationsbroschyren från Svenska kyl & värmepumpföreningen
Ytterligare information finns på deras hemsida. http://skvp.se/

Här kan du läsa statens
offentliga utredning om begravningsclearingen och
SKKF:s yttrande

Betänkande av Utredningen om begravningsclearingen
SKKF:s yttrande

Nu är den nya risk-bedömningsmallen för krematorieverksamheten här

Klicka här för att se mallen.

Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning - en vägledning

Läs den reviderade upplagan här

 

Senaste numret

Läs om hur du prenumererar och tjuvtitta på ett reportage ur senaste numret här.

Nyheter

SKKF:s Rikskonferens i Örebro
15-16 maj 2017

Vi erbjuder två intressanta dagar med fokus på tillgänglighet och bemötande. Hur tillgängliga är vi? Hur tillgängliga ska/kan vi vara? Hur bemöter vi myndigheternas krav på arbetsmiljö och säkerhet? Hur bemöter en bra ledare sina medarbetare och vardagliga frågeställningar? Kan vi effektivisera kyrkogårdsskötseln med bibehållen kvalitét.

Söndag den 14 maj kl. 18.00 inleder vi med ett samkväm på Örebro Slott.

Här kan du läsa programmet

Anmäl dig här

Nominera årets kyrkogårdsförvaltning

Sedan 2008 har branschen korat årets kyrkogårds- förvaltning. Syftet är att uppmärksamma förtjänstfulla insatser av långsiktig karaktär inom begravnings- verksamheten. Insatserna ska präglas av ett helhets- perspektiv. För att vinna tävlingen ska en förvaltning ha gjort insatser som efter förutsättningarna håller hög kvalitet och hög etisk standard, särskilt inom följande områden: Hållbarhet, Organisation, Arbetsmiljö, Kundservice, Kreativitet, Utveckling och Kulturarv
Förslag till nominering lämnas senast 31 mars via 
kansli@skkf.se, arbetsgivare@svenskakyrkan.se eller via följande länk.
Lär mer om tävlingen här.  

Ersättningsbeloppen fastställda

Om en person blir gravsatt hos en innehavare av enskild begravningsplats eller av en allmän begravningsplats som inte är huvudman har denna innehavare rätt till ersättning. Dessa ersättningsbelopp är fastställa av Kammarkollegiet enligt följande:
 
Gravsättning på bestämd gravplats: 29 775 kr. 
 
Gravsättning utan bestämd gravplats: 1 191 kr. 
 
Dessa belopp gäller för dödfall som inträffar under åren 2017 - 2021. Läs mer här
 

Provbränning av pacemakers i krematorium

Pacemakers som lämnats kvar i stoftet och kremerades har kunnat orsaka skada på både krematorieugnar och krematoriepersonal. Utvecklingen av pacemakers har gått framåt och därför har Stockholms kyrkogårdsförvaltning låtit genomföra ett provbränningsförsök av moderna pacemakers. Denna provbränning har presenterats för SKKF:s tekniska delegation och finns att ladda ner här. Denna rapport är ingen rekommendation från SKKF utan bara ett delgivande av information. Varje krematoriehuvudman avgör själva hur dom hanterar stoft med eventuellt kvarlämnad pacemaker.

Den enhetliga begravnings-
avgiften var felberäknad

Summan av den beskattningsbara förvärvsinkomsten för dem som bor inom församlingar och pastorat som är huvudmän var felberäknad. Enligt nya beräkningar blir den enhetliga begravningsavgiften 24,6 öre för 2017.

Slutrapport "Utsläpp av kväveoxider - NOx, från kremationsprocessen" 

NOx-projektet är nu slutfört och en rapport finna att ladda ner här. Bakgrunden till NOx-projektet är det åtal som en krematoriehuvudman i Södermanland ålades när utsläppen av NOx överskred 900g/kremation. 
Projektet hade till uppgift att belysa vad som kan göras för att påverka dessa utsläpp, hur NOx uppstår och hur det kan minimeras. 

Uppdaterade riktlinjer för krematorieverksamheten 

Som en följd av förändringen i begravningalagen avseende återvinning av metall från kremation har "Riktlinjer för krematorieverksamheten" uppdaterats under sensommaren. Ta del av dessa riktlinjer här

Förändrade skatteregler för biobränsle

Från och med 1 juli 2016 gäller nya regler angående biobränsle för uppvärmning. De nya reglerna berör de krematorium som använder RME eller annat biobränsle vid kremation. Skattebefrielsen för dessa bränslen kvarstår men avdragsrätten flyttas från leverantören till brukaren. I de fall Svenska kyrkan är huvudman för de aktuella krematorierna får de göra avdrag för energiskatten. På denna energiskatt tillkommer moms och eftersom Svenska kyrkans krematorieverksamhet inte är momspliktig kommer momsen inte att återbetalas. Läs mer här.    

Rätt papper viktigt vid truckkörning - annars kan det bli dyrt

Alla truckförare ska ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att få köra truck. 

Utöver detta ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Användning av truckar”, AFS 2006:5, såväl arbetsgivarens körtillstånd som truckförarens teoretiska och praktiska kunskaper i form av ett förarbevis finnas tillgängliga i skriftlig form och kunna visas upp vid förfrågan. Saknas dessa dokument kan arbetsgivaren vid en inspektion från Arbetsmiljöverket åläggas att betala sanktionsavgift på alltifrån 15 000 till 150 000 kronor beroende på arbetsplatsens storlek. Se AFS 2006:5, 19 § för med detaljer.

SKKF uppmanar alla att se till att de nödvändiga dokumenten – körtillstånd och förarbevis – finns tillgängliga i det dagliga arbetet ute på förvaltningarna.

Viktiga och användbara länkar
AFS 2006:5, Användning av truckar
Sammanfattande broschyr om arbete med truck
Mer information om användning av truckar via Prevent 
Blankett för ”Körtillstånd för truck” via Prevent
Ytterligare ett körtillstånd via TYA

Ramavtal för återvinning av metall från kremation är färdigställt

Kyrkokansliet i Uppsala har tecknat ett ramavtal med Fønix Miljø AS och krematoriehuvudmännen kan nu avropa detta avtal. Fønix Miljø AS har flerårig branscherfarenhet inom området och har idag avtal med 20 av 25 norska krematorier. Under hösten 2016 kommer företaget etablera verksamhet i Sverige.  Läs mera om företaget på www.fonixmiljo.no och läs ramavtalet här

För att avropa ramavtalet med Fønix Miljø AS kontakta:

Åge H. Matre
Tel. +47- (0) 91 787 276
I framtagandet av avtalet har representanter från Sveriges- kyrkogårds och krematorieförbund, Svenska kyrkans arbetsgivareorganisation, kyrkokansliet i Uppsala samt företrädare från krematoriehuvudmän deltagit.
 
För mer information om avtalet kontakta Hanna Skoglund, hanna.skoglund@svenskakyrkan.se, strategisk inköpare vid Kyrkokansliet i Uppsala.
 
För frågor beträffande hantering av metallerna kontakta Torbjörn Samuelsson, torbjorn.samuelsson@epro-es.se, krematorieteknisk rådgivare hos SKKF.
 

Nordisk kyrkogårdskongress i Köpenhamn 6 - 8 sep. 2017


 

 

 

Utbildning

Boka in dig på vårens utbildningar!

Till vårens utbildningar

Matnyttigt

Välkommen som medlem i SKKF!

SKKF och dess medlemsförvaltningar driver på utvecklingen av lagstiftning, miljöarbete och verksamhetsfrågor. Det sker genom påverkan på och i dialog med beslutsfattare, myndigheter och andra organisationer.

Gör www.skkf.se till din startsida. Då håller du fönstret öppet för kunskap och utveckling i begravningsbranschen.

Som medlem får du Tidningen Kyrkogården, rabatt på utbildning och gratis rådgivning! Bli medlem nu - klicka här för att anmäla ditt intresse

Delegation för begravningsverksamheten

En väl fungerande organisation förutsätter att beslut inte samlas centralt på ett enda organ eller enskild person. I och med detta är det nödvändigt med en genomtänkt delegationsordning i organisationen. Som branschförbund anser vi att ansvaret för uppdraget och den myndighetsutövning som är kopplad till det statliga samhällsuppdraget uppdraget, begravningsverksamheten, ska delegeras till kyrkogårdsansvarig. Vilka beslut som lämpligen delegeras till kyrkogårdsansvarig eller av denna underställda personal presenteras i följande dokument. 

Intresserad av trädinventering?

Nu finns det en mall med hjälp av vilken lokala inventeringar kan göras jämförbara.
Klicka här för att läsa mer.

Nyckeltal - jämförelse av kyrkogårdar

Utveckla er verksamhet genom att använda nyckeltal för skötseln nu när den gemensamma begravningsavgiften införs. Nyckeltalsprojektet ger er det stöd ni behöver för att komma igång! Testa den öppna och den grundläggande delen helt gratis! Mer info via: www.nyckeltal.nu

Lägg till din erfarenhet

Samlad visdom gör vardagen lättare. Dela med dig av dina viktiga branscherfarenheter till andra i vår erfarenhetsbank.

Begreppsprojektet slutfört

Gröna Fakta, 2005, som innehåller definitioner av olika  begrepp i begravningsverksamheten har nu uppdaterats med anledning av lagändringar m.m.

Krisberedskap i begravningsverksamheten

 Vid en kris kan även begravningsverksamheten drabbas. I foldern Krisberedskap i begravningsverksamheten finns mer information för den som ansvarar för samhällets krisberedskap. Foldern är framtagen på initiativ av Rådet för begravningsfrågor, ett samrådsorgan mellan Svenska kyrkan, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

Ladda ned foldern här.

Etiska frågor

Rådet för begravningsfrågor, är ett samrådsorgan mellan Svenska kyrkan, SKKF och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Rådet kommer att behandla etiska frågor vid sina ordinarie sammanträden.

Riktlinjer för etiska ställningstaganden, finns att läsa här nedan. Frågor från anställda och förtroendevalda inom begravningsverksamheten adresseras till rådets sekreterare, mail: kyrkokansliet.begravningsradet@svenskakyrkan.se

 
Läs riktlinjerna för etiska ställningstaganden här

Läs presentationen här

Läs riktlinjerna för krematorieverksamheten här

 

Sök jobb

Klicka här för att komma till Plats & tjänst.

Gröna jobb - jobb i branschen