KYRKOGÅRDEN - ETT LEVANDE KULTURARV

Nytt från SKKF

 

Nordiskt seminarium om ny lagstiftning och mångkultur

Den 9–10 november arrangerar Nordiska förbundet för kyrkogårdar och krematorier ett seminarium i Göteborg. Seminariet som börjar klockan 12 på söndagen och avslutas vid samma tid på måndagen sker i anslutning till Kyrkogårds och begravningsmässan Vilorum. Föreläsare från Norge, Danmark och Sverige tar upp nyheter och kommande förändringar i begravningslagstiftningen. Dagen därpå handlar om den mångkulturella kyrkogården i de nordiska länderna.

Information och program.

Anmäl dig här.

Presentationer från rikskonferensen i Jönköping

Jönköping tackar för sig och vi ser fram emot nästa års rikskonferens i Karlstad 25-26 maj. Ladda ned presentationerna nedan:

Stefan Attefalls presentation

Information från SKKF
Mångkulturell framtidsspaning

Ett säkrare samhälle
Göteborg stad
Katarina Evenseth
Ombud Jönköping
Lökar och knölar för kyrkogården
Slutrapport för riskanalysprojektet

Svenska kyrkan utreder samverkansformer för begravningsverksamheten

Kyrkostyrelsen har utsett Ragnar Svenserud  att utreda ”Samverkansformer för begravningsverksamheten”. Uppdraget är att undersöka vilka behov som finns för samverkan med bakgrund av den enhetliga begravningsavgiften och den nya strukturen i svenska kyrkan och den pastorala ledningen. Utredaren ska också belysa för och nackdelar med föreslagen samverkansform ur skatterättsliga, ekonomiska och rättsliga perspektiv. Utredningen ska vara klar 31 januari 2015.
 

Begravningsclearing: regeringen tillsätter utredning

Regeringen tillsätter en utredning för att se över regelverket för begravningsclearing. Syftet med översynen är att förenkla systemet. Utredare blir Knut Weibull och betänkande ska vara klart senast den 31 mars 2015.
Läs regeringens pressmeddelande.

Etiska frågor

Rådet för begravningsfrågor, är ett samrådsorgan mellan Svenska kyrkan, SKKF och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Rådet har för avsikt att behandla uppkommande etiska frågor vid sina ordinarie sammanträden.
Riktlinjer för etiska ställningstaganden, kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med behandlingen av etiska frågor inom begravningsverksamheten. (Riktlinjerna finns att läsa här nedan)
Frågor från anställda och förtroendevalda inom begravningsverksamheten adresseras till rådets sekreterare, mail: begravningsradet@svenskakyrkan.se

Riktlinjer för etiska ställningstaganden
Läs mer om rådet här

Betänkande på Attefalls bord

Betänkandet Begravning - återvinning, nya begravningsmetoder och enhetlig begravningsavgiftssats (SOU 2013:82) överlämnats till Civil- och bostadsminister Stefan Attefall.

Läs utredningen här

Dom om delning av aska står fast

Kammarrätten i Stockholms dom om tillstånd till delning av aska efter en avliden står fast. Kammarrätten konstaterar att det i ett enskilt fall kan föreligga synnerliga skäl för delning av aska, även om dessa skäl inte skulle vara av religiös natur. Läs domen här.


 

Begravningsverksamheten i medierna

Bruna gräsmattor och brännässlor

2014-08-20 03:37:00

Graven ska inte se ut som en vissen kompost där endast brännässlor och ogräs trivs.

Drygt arbete med smittad buxbom

2014-08-19 15:35:05

Fortfarande fyra år efter att en svampsjukdom upptäcktes i buxbomshäckarna på Krematoriets kyrkogård pågår arbetet med att gräva bort dem.

Generösare regler i Skellefteå

2014-08-19 10:45:00

I Skellefteå pastorat klipps gräset även om gravrättsinnehavaren inte har betalat.

Nya begravningsformer i Arboga

2014-08-13 09:02:20

Nu finns en askgravlund och askgravplatser på Skogsborgskyrkogården söder om Arboga. Arbetet fortsätter med att skapa liknande lösningar på Gamla kyrkogården inne i stan.

Vill ha en minneslund utan ogräs

2014-08-12 14:48:00

Monica Forslund brukar gå till Ytterlännäs kyrkas minneslund för en stunds stillhet och eftertanke. Men upplevelsen störs allt mer av utbredande tistlar och annat ogräs.

Skogskyrkogården renoveras

2014-08-08 06:27:05

Karlskoga: Kyrkogårdschef Dan Collin: "Vi kände att det var dags för en radikal förändring"Ny asfalt på nästan alla vägar, och nya häckar runt gravplatserna. En stor renovering av Skogskyrkogården har påbörjats, och väntas vara avslutad om tre år.

Fick inte sprida askan efter avliden

2014-08-07 16:19:11

LUND. När en Lundafamilj ville sprida askan efter den avlidne fadern i en skogsdunge som inte var begravningsplats blev det stopp.

Vi begravs som vi vill

2014-08-07 03:32:20

Är begravningen inte lika viktig längre, eller är vi trötta på kyrkans sätt att göra den? Kyrkliga begravningar får ge efter för borgerliga, eller död utan begravning alls.

Fick inte veta att askan gravsatts

2014-08-06 11:00:03

Olle Forsberg förlorade sin fru i cancer i slutet av 2013.

Fler begravningar än vanligt

2014-08-06 09:30:31

I värmeböljans efterdyningar har begravningsbyråerna mycket att göra.

Gravstenar kontrolleras för säkerhetens skull

2014-08-06 07:25:38

För att minimera risken för olyckor ska alla gravplatser i kommunen kontrolleras vart femte år. Om något behöver åtgärdas har gravrättsinnehavaren ett år på sig och får själv stå för kostnaden.

Strid på kyrkogård begravs - Malmö

2014-08-05 06:00:35

2014-08-05 06:00:00 PAULI. En hotande svartbyggestrid på Pauli kyrkogård kommer troligen att begravas.

Begravningsplats = Grillplats?

2014-08-04 09:03:00

Insändare En tråkig syn mötte oss på morgonen den 1 Augusti utanför vår arbetsplats Norra begravningsplatsen.

Uno är kommunens begravningsombud

2014-08-02 13:36:32

Uno Jonsson har varit kommunens begravningsombud i 14 år och berättar om sitt intressanta uppdrag.

Gravskändare härjar i Södertälje

2014-08-01 13:21:21

Släktingarnas gravstenar slogs sönder. Andra har vandaliserats med sprayfärg eller försvunnit.

Bruna gräsmattor och brännässlor

2014-08-20 03:37:00

Graven ska inte se ut som en vissen kompost där endast brännässlor och ogräs trivs.

Drygt arbete med smittad buxbom

2014-08-19 15:35:05

Fortfarande fyra år efter att en svampsjukdom upptäcktes i buxbomshäckarna på Krematoriets kyrkogård pågår arbetet med att gräva bort dem.

Generösare regler i Skellefteå

2014-08-19 10:45:00

I Skellefteå pastorat klipps gräset även om gravrättsinnehavaren inte har betalat.

Nya begravningsformer i Arboga

2014-08-13 09:02:20

Nu finns en askgravlund och askgravplatser på Skogsborgskyrkogården söder om Arboga. Arbetet fortsätter med att skapa liknande lösningar på Gamla kyrkogården inne i stan.

Vill ha en minneslund utan ogräs

2014-08-12 14:48:00

Monica Forslund brukar gå till Ytterlännäs kyrkas minneslund för en stunds stillhet och eftertanke. Men upplevelsen störs allt mer av utbredande tistlar och annat ogräs.

Skogskyrkogården renoveras

2014-08-08 06:27:05

Karlskoga: Kyrkogårdschef Dan Collin: "Vi kände att det var dags för en radikal förändring"Ny asfalt på nästan alla vägar, och nya häckar runt gravplatserna. En stor renovering av Skogskyrkogården har påbörjats, och väntas vara avslutad om tre år.

Fick inte sprida askan efter avliden

2014-08-07 16:19:11

LUND. När en Lundafamilj ville sprida askan efter den avlidne fadern i en skogsdunge som inte var begravningsplats blev det stopp.

Vi begravs som vi vill

2014-08-07 03:32:20

Är begravningen inte lika viktig längre, eller är vi trötta på kyrkans sätt att göra den? Kyrkliga begravningar får ge efter för borgerliga, eller död utan begravning alls.

Fick inte veta att askan gravsatts

2014-08-06 11:00:03

Olle Forsberg förlorade sin fru i cancer i slutet av 2013.

Fler begravningar än vanligt

2014-08-06 09:30:31

I värmeböljans efterdyningar har begravningsbyråerna mycket att göra.

Gravstenar kontrolleras för säkerhetens skull

2014-08-06 07:25:38

För att minimera risken för olyckor ska alla gravplatser i kommunen kontrolleras vart femte år. Om något behöver åtgärdas har gravrättsinnehavaren ett år på sig och får själv stå för kostnaden.

Strid på kyrkogård begravs - Malmö

2014-08-05 06:00:35

2014-08-05 06:00:00 PAULI. En hotande svartbyggestrid på Pauli kyrkogård kommer troligen att begravas.

Begravningsplats = Grillplats?

2014-08-04 09:03:00

Insändare En tråkig syn mötte oss på morgonen den 1 Augusti utanför vår arbetsplats Norra begravningsplatsen.

Uno är kommunens begravningsombud

2014-08-02 13:36:32

Uno Jonsson har varit kommunens begravningsombud i 14 år och berättar om sitt intressanta uppdrag.

Gravskändare härjar i Södertälje

2014-08-01 13:21:21

Släktingarnas gravstenar slogs sönder. Andra har vandaliserats med sprayfärg eller försvunnit.

Aktuellt


Riktlinjer för krematorieverksamheten

Här kan du läsa de uppdaterade riktlinjerna

Rapport från projektet Underhållsskulden

Underhållsskulden har vi hört talas om under en rad år, men att den även finns inom grön utemiljö är något nytt för många. Vad menas då med underhållskuld? Vad innebär det och varför
är det viktigt att identifiera denna och behöver man göra något åt den?
Läs rapporten här

Dräneringsvatten från begravningsplatser

Vilka regler styr verksamheterna på våra begravningsplatser som berör eller kan påverka dräneringsvattnet? Det har Trollhättans kyrkosamfällighet, Svenskt Vatten Utveckling, SVU, Trollhättans Energi och WSP undersökt. I en ny rapport finns förslag på hur man kan hantera frågor kring dagvatten och dräneringsvatten från våra svenska begravningsplatser. Ladda ned den här.

Krematoriestatistik 2013

Antalet kremationer i landet fortsatte att öka under 2013. Ökningen var 730, från 71 580 under 2012 till 72 310 under 2013. Samtidigt minskade antalet avlidna. Förra året avled 90 402 personer, en minskning med 1 536 jämfört med 2012. Med undantag för 2012, då antalet avlidna ökade, har trenden med färre avlidna varit tydlig de senaste åren. Det kan man utläsa av kremationsstatistiken för 2013 som ställts samman av Sveriges kyrkogårds och krematorieförbund, SKKF. Torbjörn Samuelsson, SKKF:s förbundsrådgivare i krematorieteknik, sammanfattar statistiken här.

Här hittar du en bild av anläggningarnas miljöstatus 2014 (Sverigekarta).

Begreppsprojektet slutfört

Gröna Fakta, 2005, som innehåller definitioner av olika  begrepp i begravningsverksamheten har nu uppdaterats med anledning av lagändringar m.m Begreppssamlingen har arbetats fram av Bo Forslund, Ronny Holm, Kurt Johansson, Ulf Lerneus, Staffan Lundstedt, Cecilia Malm, Malte Sahlgren, Eva Årbrandt Johansson och Ann-Britt Sörensen. I samråd med Riksantikvarieämbetet
Arbetet har granskats av en större grupp företrädare för kyrkogårdsbranschen.

Krisberedskap i begravningsverksamheten

Begravningsplatser och kyrkogårdar har en betydelsefull funktion i vårt samhälle. De är platser för att ta hand om avlidna och samtidigt viktiga minnesplatser för efterlevande. Begravningsverksamheten sköts med utgångspunkt från båda dessa aspekter. Detta gäller i det vardagliga arbetet men också när en krissituation av något slag inträffar. Vid en sådan kan även begravningsverksamheten drabbas. I foldern Krisberedskap i begravningsverksamheten finns mer information för den som ansvarar för samhällets krisberedskap. Foldern är framtagen på initiativ av Rådet för begravningsfrågor, ett samrådsorgan mellan Svenska kyrkan, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

Ladda ned foldern här.

Dags att nominera förvaltningar till Årets kyrkogård 2015

Nu är det dags att skicka in förslag till utmärkelsen Årets kyrkogårdsförvaltning. Bakom priset står Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, SLU Movium, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

Skicka in ditt förslag till Ronny.holm@skkf.se

Klicka här för att läsa mer

Information från Rådet för begravningsfrågor

Riktlinjer för etiska ställningstaganden
 

Klicka här för att läsa dem

Begravningsclearing 2014

Kammarkollegiet har beslutat vilka taxor som gäller för begravningsclearing 2014. I sitt beslut har Kammarkollegiet inte tagit hänsyn till SKKF:s åsikt att taxorna överlag bör höjas, taxorna kvarstår oförändrade.

Taxa för begravningsclearing 2014

Promemoria om begravningsclearing 2014

Samordnade länsstyrelser - kontaktinformation

Länsstyrelserna har samordnat sig när det gäller ärenden med anknytning till begravningslagen. Här är kontaktlistan.

Lag och förordning uppdaterad

Ändringar är nu införda i både begravningslagen och begravningsförordningen till följd av de förändringar i lagstiftningen som gäller från den 1 maj.
Klicka här för att hitta lag- och förordningstext.

Huvudmän 2014

I Sverige finns det 648 begravningshuvudmän som har ansvar över begravningsverksamheten och dess begravningsplatser. Två stycken, Tranås och Stockholm, är kommuner, de övriga 646 är pastorat, Göteborg är ännu samfällighet.
En fullständig lista över aktuella huvudmän och uppgifter om begravningsavgifter för huvudmän inom Svenska kyrkan finns på Kammarkollegiets hemsida.

Askgravlundar och askgravplatser

Nyheter i begravningslagen
Askgravplatser i Malmö
Askgravlundar och askgravplatser


 

Utbildning

                                               

Boka in dig på höstens utbildningar de finns nu alla
på vår hemsida under utbildning

Till höstens utbildningar.

Medling:

Begravning med förhinder - vem ska bestämma? 

Seminariet hölls i Stockholm den 14 maj 2014.

Ladda ned presentationen här.

 

Frågor och svar om gravsäkerhet

 Läs frågor och svar här


Nya anvisningar för kontroll av gravstenar


Läs mer här:

Instruktioner
Gravvårdssäkerhet 
Monteringsanvisningar
Montering och provning

Montering och provning av gravvårdar
protokoll inskickade till CGK


Läs företag och produktnamn här

Presentationer från utbildningsdagen för krematoriepersonal  

i Östersund den 26 september

Media, massor av möjligheter
 

Palliation och dödsfall

Registrering av dödsfall

Arbetsmiljö och Brandskydd

SKKF nya utbildningar

 

 Säkerhet på lekplatser är en ny kurs med Dan Haubo som föreläsare.
Kursen tar upp det viktiga ansvar som församlingen har samt vilka lagar som gäller.

Klicka här för inbjudan

Viktig kursdag i Vreta Kloster den 30 september 
Vård- och Underhållsplaner för begravningsplatser

Klicka här för inbjudan

 Utbildningsdag för krematoriehuvudmän i Göteborg den 2 oktober

Klicka här för inbjudan

 

 


Matnyttigt

 

Intresserad
av trädinventering?

Nu finns det en mall med hjälp av vilken lokala inventeringar kan göras jämförbara.
Klicka här för att läsa mer.
 

Sök jobb

Klicka här för att komma till Plats & tjänst.