KYRKOGÅRDEN - ETT LEVANDE KULTURARV

Nytt från SKKF

  

Välkommen till årets Rikskonferens!

Väl mött i Jönköping 19-20 maj på Konserthuset Spira.
Tjuvstart söndagen den 18 maj, med samkväm,
mat och dryck i Spegelsalen på Stora hotellet kl. 18.00

Anmäl dig här
Läs programmet här

 

SJ erbjuder rabatt på resor till rikskonferensen.


 

 

 

Lidingö församling överklagar inte

Lidingö församling har efter samråd med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund beslutat att inte överklaga Kammarrättens dom om vad som ska anses ingå i tjänsten gravsättning och därmed  erbjudas dödsboet utan kostnad.

På gravplatsen finns en kammare som täcks av en stenhäll. Det som nu prövats är om begreppet gravsättning i begravningslagen innefattar de åtgärder som i det aktuella fallet krävdes för att få tillgång till kammaren och åter tillsluta den. Kammarrätten finner att de åtgärder som vidtogs i det aktuella fallet måste anses innefattas i vad som i normalt språkbruk ingår i begreppet gravsättning. Dödsboet ska mot den bakgrunden inte debiteras kostnaden för gravsättningen. Vår rekommendation med anledning av Kammarrättens dom är, om det  på gravplatsen finns en kammare som täcks av en stenhäll (lock) och gravsättning ska ske i kammaren, att gravsättning sker utan att dödsboet debiteras kostnaden för arbetet med hällen. Enligt vår bedömning får domen inte några ytterligare konsekvenser för tidigare fastställda  rutiner för begravningshuvudmannens hantering av gravanordningar vid gravsättning.

Läs domen här

Betänkande på Attefalls bord

Betänkandet Begravning - återvinning, nya begravningsmetoder och enhetlig begravningsavgiftssats (SOU 2013:82) överlämnats till Civil- och bostadsminister Stefan Attefall.

Läs utredningen här

Dom om delning av aska står fast

Kammarrätten i Stockholms dom om tillstånd till delning av aska efter en avliden står fast. Kammarrätten konstaterar att det i ett enskilt fall kan föreligga synnerliga skäl för delning av aska, även om dessa skäl inte skulle vara av religiös natur. Läs domen här.


 

Begravningsverksamheten i medierna

De försöker välta 10 000 gravstenar

2014-04-14 15:22:23

På Skogskyrkogården ligger flera välta gravstenar.

Full koll på gravstenarna

2014-04-14 04:00:35

Snart kan även Ausås gravar sökas via nätet. Inventeringen är gjord och arbetet med att lägga in bilderna pågår. Samtidigt har man hittat ett 30-tal ostadiga gravstenar som måsta åtgärdas.

Gravstenar välta på grund av oväder

2014-04-13 21:53:56

Ett 30-tal gravstenar har rasat på kyrkogården i Selånger. Det rör sig inte om något sabotage enligt förste vaktmästare Fredrik Mattsson.

Vandaler härjade på begravningsplats

2014-04-13 20:55:35

Kristianstad. Vid två tillfällen förra veckan och i helgen har någon eller några fått för sig att vandalisera på Östra begravningsplatsen. Bland annat har bommor ryckts upp och slängts omkring.

Historien bakom Stigs oväntade dödsannons

2014-04-12 18:47:49

Här är Stig Kernells sista budskap till omvärlden. Före sin död gick han in till begravningsbyrån och föreslog sin egen dödsannons. För Expressen.se berättar hans son Lars-Åke Kernell historien bakom. – Han menade att det inte behövs mycket mer.

Två fick fängelse efter kyrkostölder

2014-04-12 07:00:50

Kristianstad. För en månad sedan drabbades flera kyrkor i trakten av stölder. I Fjälkinge försvann bland annat kors från en gravsten. I går dömdes tjuvarna.

Gravinventering för framtiden

2014-04-10 19:29:35

Kyrkogårdsförvaltningen i Västerås ska inventera kommunens alla 23 begravningsplatser. Historikern Rebecca Svensson berättar om de allra enklaste gravarna som är på väg att försvinna för framtiden.

Begravningsplats för lesbiska öppnad i Berlin

2014-04-06 20:15:00

Det som torde vara Europas första begravningsplats för enbart lesbiska personer öppnades på söndagen på en kyrkogård i Berlin.

"Många vill begravas där de känner sig hemma"

2014-04-05 11:17:53

Ska det bli en begravningsplats i Torvalla? Det hoppas i alla fall Ulf Petersson kyrkogårds- och fastighetschef vid Brunflo pastorat.

Många gravstenar klarar inte kraven - Staffanstorp

2014-04-04 14:00:30

2014-04-04 14:00:00 STAFFANSTORP. Var femte stående gravsten på gamla delen av Brågarps kyrkogård har inte klarat säkerhetskontrollen.

Gravrättsinnehavaren ansvarar för trimning

2014-04-04 07:47:22

I VF måndagen den 24 mars ställde ”Undrande” en fråga till Grums

Två summor på skattsedeln

2014-04-02 11:54:22

Nu redovisas kyrkoavgiften och begravningsavgiften i två separata poster på skattsedeln.

Dags att kolla till gravstenarna

2014-04-01 23:00:20

Nu är det hög tid att se över gravstenarna i länet.

Fler väljer att kremeras

2014-04-01 14:48:14

Stockholm.

Gravstenar läggs omkull i Skellefteå

2014-04-01 11:50:23

Foto: TT Skellefteå.

De försöker välta 10 000 gravstenar

2014-04-14 15:22:23

På Skogskyrkogården ligger flera välta gravstenar.

Full koll på gravstenarna

2014-04-14 04:00:35

Snart kan även Ausås gravar sökas via nätet. Inventeringen är gjord och arbetet med att lägga in bilderna pågår. Samtidigt har man hittat ett 30-tal ostadiga gravstenar som måsta åtgärdas.

Gravstenar välta på grund av oväder

2014-04-13 21:53:56

Ett 30-tal gravstenar har rasat på kyrkogården i Selånger. Det rör sig inte om något sabotage enligt förste vaktmästare Fredrik Mattsson.

Vandaler härjade på begravningsplats

2014-04-13 20:55:35

Kristianstad. Vid två tillfällen förra veckan och i helgen har någon eller några fått för sig att vandalisera på Östra begravningsplatsen. Bland annat har bommor ryckts upp och slängts omkring.

Historien bakom Stigs oväntade dödsannons

2014-04-12 18:47:49

Här är Stig Kernells sista budskap till omvärlden. Före sin död gick han in till begravningsbyrån och föreslog sin egen dödsannons. För Expressen.se berättar hans son Lars-Åke Kernell historien bakom. – Han menade att det inte behövs mycket mer.

Två fick fängelse efter kyrkostölder

2014-04-12 07:00:50

Kristianstad. För en månad sedan drabbades flera kyrkor i trakten av stölder. I Fjälkinge försvann bland annat kors från en gravsten. I går dömdes tjuvarna.

Gravinventering för framtiden

2014-04-10 19:29:35

Kyrkogårdsförvaltningen i Västerås ska inventera kommunens alla 23 begravningsplatser. Historikern Rebecca Svensson berättar om de allra enklaste gravarna som är på väg att försvinna för framtiden.

Begravningsplats för lesbiska öppnad i Berlin

2014-04-06 20:15:00

Det som torde vara Europas första begravningsplats för enbart lesbiska personer öppnades på söndagen på en kyrkogård i Berlin.

"Många vill begravas där de känner sig hemma"

2014-04-05 11:17:53

Ska det bli en begravningsplats i Torvalla? Det hoppas i alla fall Ulf Petersson kyrkogårds- och fastighetschef vid Brunflo pastorat.

Många gravstenar klarar inte kraven - Staffanstorp

2014-04-04 14:00:30

2014-04-04 14:00:00 STAFFANSTORP. Var femte stående gravsten på gamla delen av Brågarps kyrkogård har inte klarat säkerhetskontrollen.

Gravrättsinnehavaren ansvarar för trimning

2014-04-04 07:47:22

I VF måndagen den 24 mars ställde ”Undrande” en fråga till Grums

Två summor på skattsedeln

2014-04-02 11:54:22

Nu redovisas kyrkoavgiften och begravningsavgiften i två separata poster på skattsedeln.

Dags att kolla till gravstenarna

2014-04-01 23:00:20

Nu är det hög tid att se över gravstenarna i länet.

Fler väljer att kremeras

2014-04-01 14:48:14

Stockholm.

Gravstenar läggs omkull i Skellefteå

2014-04-01 11:50:23

Foto: TT Skellefteå.

Aktuellt

 
Tryckfel i Kyrkogården!

Sidan 25
Statistiken avser 2013, alltså skall årtalen under rubriken ANTAL KREMATIONER vara 2013/2012
Sidan 26
Stapeln längst till höger avser gravsatta icke församlingsbor.
Den nedladdningsbar filen här nedan är rätt.

Krematoriestatistik 2013

Antalet kremationer i landet fortsatte att öka under 2013. Ökningen var 730, från 71 580 under 2012 till 72 310 under 2013. Samtidigt minskade antalet avlidna. Förra året avled 90 402 personer, en minskning med 1 536 jämfört med 2012. Med undantag för 2012, då antalet avlidna ökade, har trenden med färre avlidna varit tydlig de senaste åren. Det kan man utläsa av kremationsstatistiken för 2013 som ställts samman av Sveriges kyrkogårds och krematorieförbund, SKKF. Ladda ned statistiken här.

Här hittar du en bild av anläggningarnas miljöstatus 2014 (Sverigekarta).


 Begreppsprojektet är slutfört!

Gröna Fakta, 2005, som innehåller definitioner av olika  begrepp i begravningsverksamheten har nu uppdaterats med anledning av lagändringar m.m Begreppssamlingen har arbetats fram av Bo Forslund, Ronny Holm, Kurt Johansson, Ulf Lerneus, Staffan Lundstedt, Cecilia Malm, Malte Sahlgren, Eva Årbrandt Johansson och Ann-Britt Sörensen. I samråd med Riksantikvarieämbetet
Arbetet har granskats av en större grupp företrädare för kyrkogårdsbranschen.

Läs begreppssamlingen här

 

Krisberedskap i begravningsverksamheten

Begravningsplatser och kyrkogårdar har en betydelsefull funktion i vårt samhälle. De är platser för att ta hand om avlidna och samtidigt viktiga minnesplatser för efterlevande. Begravningsverksamheten sköts med utgångspunkt från båda dessa aspekter. Detta gäller i det vardagliga arbetet men också när en krissituation av något slag inträffar. Vid en sådan kan även begravningsverksamheten drabbas. I foldern Krisberedskap i begravningsverksamheten finns mer information för den som ansvarar för samhällets krisberedskap. Foldern är framtagen på initiativ av Rådet för begravningsfrågor, ett samrådsorgan mellan Svenska kyrkan, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

Ladda ned foldern här.

Dags att nominera förvaltningar till Årets kyrkogård 2014

Nu är det dags att skicka in förslag till utmärkelsen Årets kyrkogårdsförvaltning. Bakom priset står Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, SLU Movium, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

Skicka in ditt förslag till Ronny.holm@skkf.se

Information från Rådet för begravningsfrågor

Riktlinjer för etiska ställningstaganden
 

Klicka här för att läsa dem

Svenska kyrkan vill fortsätta utreda samverkan i begravningsverksamheten

Enligt vad SKKF erfar kommer Svenska kyrkan att utreda samverkan i begravningsverksamheten ytterligare. Kyrkostyrelsen har ännu inte beslutat vilka direktiv utredningen ska ha. Utredningen kommer att beakta den av riksdagen beslutade enhetliga begravningsavgiften och även den nyligen beslutade nya strukturen inom Svenska kyrkan. Syftet med den nya strukturen är att förenkla den lokala organisationen och förse den med en tydlig pastoral ledning. I en skrivelse till Kyrkostyrelsen påpekar SKKF att det är angeläget att Torgny Wergers utredning remitteras och skyndsamt hanteras inom Svenska kyrkan. SKKF förordar Wergers förslag bland annat därför att större enheter kan effektivisera begravningsverksamheten samt öka kompetensen.

Begravningsclearing 2014

Kammarkollegiet har beslutat vilka taxor som gäller för begravningsclearing 2014. I sitt beslut har Kammarkollegiet inte tagit hänsyn till SKKF:s åsikt att taxorna överlag bör höjas, taxorna kvarstår oförändrade.

Taxa för begravningsclearing 2014

Promemoria om begravningsclearing 2014

Samordnade länsstyrelser - kontaktinformation

Länsstyrelserna har samordnat sig när det gäller ärenden med anknytning till begravningslagen. Här är kontaktlistan.

Lag och förordning uppdaterad

Ändringar är nu införda i både begravningslagen och begravningsförordningen till följd av de förändringar i lagstiftningen som gäller från den 1 maj.
Klicka här för att hitta lag- och förordningstext.

Huvudmän 2014

I Sverige finns det 648 begravningshuvudmän som har ansvar över begravningsverksamheten och dess begravningsplatser. Två stycken, Tranås och Stockholm, är kommuner, de övriga 646 är pastorat, Göteborg är ännu samfällighet.
En fullständig lista över aktuella huvudmän och uppgifter om begravningsavgifter för huvudmän inom Svenska kyrkan finns på Kammarkollegiets hemsida.

Askgravlundar och askgravplatser

Nyheter i begravningslagen
Askgravplatser i Malmö
Askgravlundar och askgravplatser


 

Utbildning

                                               

Boka in dig på vårens utbildningar

Till vårens utbildningar.

Medling

Begravning med förhinder-vem ska bestämma?


Stockholm den 14 maj 2014

inbjudanUtbildningsdag för krematoriehuvudmän

Stockholm den 10 april 2014
har nu utförts
 

 
 

Frågor och svar om gravsäkerhet

 Läs frågor och svar här

Nya tillfällen för kursen Gravstenssäkerhet planeras till våren 2014


Ny inbjudan till CGK Gravstenssäkerhet i Villie den 16 maj

klicka här för inbjudanNya anvisningar för kontroll av gravstenar
Läs mer här

Instruktioner
Gravvårdssäkerhet 
Monteringsanvisningar
Montering och provning

Montering och provning av gravvårdar
protokoll inskickade till CGK


Läs företag och produktnamn här

 

 

Presentationer från utbildningsdagen

för krematoriepersonal  
i Östersund den 26 septembe
r

Media, massor av möjligheter
 

Palliation och dödsfall

Registrering av dödsfall

Arbetsmiljö och Brandskydd

Om SKKF


Ny kurs i Kyrkogårdens Trädetablering och Uppbyggnadsbeskärning är planerad till Falun den 23 april

Inbjudan

 

 

 


Matnyttigt

 

Intresserad
av trädinventering?

Nu finns det en mall med hjälp av vilken lokala inventeringar kan göras jämförbara.
Klicka här för att läsa mer.
 

Sök jobb

Klicka här för att komma till Plats & tjänst.