KYRKOGÅRDEN - ETT LEVANDE KULTURARV

Begravningsverksamheten i medierna

Fonuschef förhörd om Arbogakvinnans gravkrav

2017-06-25 11:22:48

Arbogakvinnan står åtalad för mord på sin make Aki Paasila som hittades död i sjön Hjälmaren. Kvinnan krävde att kroppen skulle kremeras...

Kritiken: Får inte bli för storskaligt

2017-06-22 05:30:18

Norrköping Diskussionen om krematoriet fortsätter. I stället för att lägga ned i Norrköping borde man bygga fler krematorier, enligt Peter...

Kyrkogårdarna sparar på vattnet

2017-06-21 21:08:08

Varberg Även om det inte råder bevattningsförbud i Varberg är grundvattennivåerna låga. Därför har kyrkan bestämt sig för att inte...

Beslut om kremering väckte känslor

2017-06-21 10:35:10

Norrköping Norrköpings döda ska transporteras till Linköping. Beslutet togs i våras av kyrkorådet, men var för dåligt kommunicerat. På...

Prästens avbön: Vi står för att vi har gjort fel

2017-06-21 01:09:47

Foto: Ur dagens DN. Askgravlunden vid Österåkers kyrkogård togs i bruk 2008. Det är ett område som innehåller 1 600 rutor, 40 gånger 40...

Bombrobot kallades till kyrkogård

2017-06-20 22:48:36

Brott Polisen har spärrat av ett stort område runt Adolf Fredriks kyrka i centrala Stockholm efter att ett "farligt föremål" påträffats....

Kyrkan visste inte var folk är begravda

2017-06-20 17:15:35

Svenska kyrkan i Österåker vet inte vilka personer som ligger begravda var på kyrkogårdens askgravlund. Det skriver Dagens Nyheter. För...

Några frågor om offentlighet och sekretess ID-nummer: Prop. 2016/17:208

2017-06-20 15:29:00

Myndigheter och enskilda kontaktar löpande Regeringskansliet med önskemål om ändringar i offentlighets- och sekretesslagen. I denna...

Österåkers kyrka: Vi vet inte var människor ligger begravda

2017-06-20 15:21:17

I tio år har personer fått löften om att få begravas intill sina anhöriga i askgravlunden på Österåkers kyrkogård. Men för tre år sedan...

Kremationer kan flyttas – "ingen skillnad för de sörjande"

2017-06-20 11:09:45

Ikväll bjuder Svenska Kyrkan in till en öppen frågestund om den framtida krematorieverksamheten. Bakgrunden är förslaget från...

Anna-Karin tar hand om kyrkogårdarna

2017-06-19 10:00:00

Anna-Karin Görebrant utbildade sig till florist. Nyligen fick hon jobb som arbetsledare för begravningsverksamheten i Skillingaryds...

400 kor stormade kyrkogård – orsakade heligt kaos

2017-06-16 14:50:59

Tusentals klövar dundrade över gravarna när 400 förrymda kor stormade Thornbury Cemetery i engelska South Gloucester. Både kyrkogården och...

Skelett inte längre polisärende – var från bronsåldern

2017-06-15 07:45:49

En kvinna i Kiaby utanför Kristianstad hittade skelettdelar från en människa när hon grävde i sin trädgård. Polisen kopplades in på ärendet...

En nygammal plats för den eviga vilan

2017-06-13 10:10:00

Återanvändning blir allt viktigare - även inom kyrkan. Nyligen invigdes Bräckes askgravlund på ett område som brukade vara kolerakyrkogård.

Nya Örebrometoden underlättar nedsäkningen av kistor

2017-06-12 16:55:31

Nu finns en ny metod för att sänka ner kistor i marken vid begravningar – och den är framtagen av kyrkogårdsförvaltningen i Örebro.

Fonuschef förhörd om Arbogakvinnans gravkrav

2017-06-25 11:22:48

Arbogakvinnan står åtalad för mord på sin make Aki Paasila som hittades död i sjön Hjälmaren. Kvinnan krävde att kroppen skulle kremeras...

Kritiken: Får inte bli för storskaligt

2017-06-22 05:30:18

Norrköping Diskussionen om krematoriet fortsätter. I stället för att lägga ned i Norrköping borde man bygga fler krematorier, enligt Peter...

Kyrkogårdarna sparar på vattnet

2017-06-21 21:08:08

Varberg Även om det inte råder bevattningsförbud i Varberg är grundvattennivåerna låga. Därför har kyrkan bestämt sig för att inte...

Beslut om kremering väckte känslor

2017-06-21 10:35:10

Norrköping Norrköpings döda ska transporteras till Linköping. Beslutet togs i våras av kyrkorådet, men var för dåligt kommunicerat. På...

Prästens avbön: Vi står för att vi har gjort fel

2017-06-21 01:09:47

Foto: Ur dagens DN. Askgravlunden vid Österåkers kyrkogård togs i bruk 2008. Det är ett område som innehåller 1 600 rutor, 40 gånger 40...

Bombrobot kallades till kyrkogård

2017-06-20 22:48:36

Brott Polisen har spärrat av ett stort område runt Adolf Fredriks kyrka i centrala Stockholm efter att ett "farligt föremål" påträffats....

Kyrkan visste inte var folk är begravda

2017-06-20 17:15:35

Svenska kyrkan i Österåker vet inte vilka personer som ligger begravda var på kyrkogårdens askgravlund. Det skriver Dagens Nyheter. För...

Några frågor om offentlighet och sekretess ID-nummer: Prop. 2016/17:208

2017-06-20 15:29:00

Myndigheter och enskilda kontaktar löpande Regeringskansliet med önskemål om ändringar i offentlighets- och sekretesslagen. I denna...

Österåkers kyrka: Vi vet inte var människor ligger begravda

2017-06-20 15:21:17

I tio år har personer fått löften om att få begravas intill sina anhöriga i askgravlunden på Österåkers kyrkogård. Men för tre år sedan...

Kremationer kan flyttas – "ingen skillnad för de sörjande"

2017-06-20 11:09:45

Ikväll bjuder Svenska Kyrkan in till en öppen frågestund om den framtida krematorieverksamheten. Bakgrunden är förslaget från...

Anna-Karin tar hand om kyrkogårdarna

2017-06-19 10:00:00

Anna-Karin Görebrant utbildade sig till florist. Nyligen fick hon jobb som arbetsledare för begravningsverksamheten i Skillingaryds...

400 kor stormade kyrkogård – orsakade heligt kaos

2017-06-16 14:50:59

Tusentals klövar dundrade över gravarna när 400 förrymda kor stormade Thornbury Cemetery i engelska South Gloucester. Både kyrkogården och...

Skelett inte längre polisärende – var från bronsåldern

2017-06-15 07:45:49

En kvinna i Kiaby utanför Kristianstad hittade skelettdelar från en människa när hon grävde i sin trädgård. Polisen kopplades in på ärendet...

En nygammal plats för den eviga vilan

2017-06-13 10:10:00

Återanvändning blir allt viktigare - även inom kyrkan. Nyligen invigdes Bräckes askgravlund på ett område som brukade vara kolerakyrkogård.

Nya Örebrometoden underlättar nedsäkningen av kistor

2017-06-12 16:55:31

Nu finns en ny metod för att sänka ner kistor i marken vid begravningar – och den är framtagen av kyrkogårdsförvaltningen i Örebro.

Nyheter

Bilderbok om arbetsmiljö i grönytebranschen

Läs med på länkar nedan och klicka på bilden ovan för att ta del av boken. 
Pressmedelande från Prevent
Information från Kommunal och SLA

SKKF:s svar på kyrkokansliets promemoria "Begravnings-
verksamheten - samordning och tillsyn m.m. (Ks 2015/2017). 

I promemorian behandlas kyrkomötesuppdraget om bl.a. samordning av begravningsverksamheten. De förslag till förändringar i kyrkoordningen som föreslås skulle få stora konsekvenser för begravningsverksamheten. Läs SKKF:s svar på promemorian här

Förutsättningar vid enhetligt begravningsavgift och borttagande av begravningsclearing

Som en följd av införandet av den enhetliga begravningsavgiften avskaffades clearing enligt begravningslagen den 1 januari 2017.
Läs mer om detta i här

Kremationerna minskar!

Se SKKF:s kremationsstatistik för 2016 här.

Rekommenderad totalvikt för kista vid kremation

SBT, Samrådsgruppen Begravningsbranschen Träindustrin, har behandlat frågan om lämplig totalvikt för kista vid krematioin. Läs med här

Samverkansformer för Begravningsverksamheten

Ragnar Svenseruds utredning ”Ansvar i samverkan från församling till nationell nivå” finns nu tillgänglig för läsning. 

Kremation av stoft med radioaktivt implantat

Vissa former av cancer kan behandlas med radioaktivt implantat och dessa implantat kan fortfarande avge strålning om dödsfall och efterföljande kremering sker nära inpå ingreppet. Läs med i följande dokument:

Radioaktivitet på krematoriet - hur farligt är det?

Patientinformation om Seedimplantat
Handlingsplan för patient med kvarvarande strålkälla

Nya regler för kylgasmedier 

Här kan du läsa informationsbroschyren från Svenska kyl & värmepumpföreningen
Ytterligare information finns på deras hemsida. http://skvp.se/

Här kan du läsa statens
offentliga utredning om begravningsclearingen och
SKKF:s yttrande

Betänkande av Utredningen om begravningsclearingen
SKKF:s yttrande

Nu är den nya risk-bedömningsmallen för krematorieverksamheten här

Klicka här för att se mallen.

Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning - en vägledning

Läs den reviderade upplagan här

 

Senaste numret

Läs om hur du prenumererar och tjuvtitta på ett reportage ur senaste numret här.

Nyheter

SKKF:s Rikskonferens 2018
Linköping 21 - 22 maj
Boka redan nu!

Bild med tillstånd från Linköpings kommun.

Årets kyrkogårdsförvaltning finns i Harplinge

Med kreativitet och effektivt utnyttjande av begränsade resurser har kyrkogårdsförvaltningen i Harplinge-Steninge pastorat skapat en levande kyrkogård som gör besökaren glad. Personalens intresse för växtlighet och besökarnas bästa har utmynnat i en botanisk upplevelsepark som retar sinnena och stimulerar till umgänge och aktivitet. Läs mer här och ta del av förvaltningens diplom här.

Nordisk kyrkogårdskongress i Köpenhamn 6 - 8 sep. 2017


Ersättningsbeloppen fastställda

Om en person blir gravsatt hos en innehavare av enskild begravningsplats eller av en allmän begravningsplats som inte är huvudman har denna innehavare rätt till ersättning. Dessa ersättningsbelopp är fastställa av Kammarkollegiet enligt följande:

Gravsättning på bestämd gravplats: 29 775 kr. 
 
Gravsättning utan bestämd gravplats: 1 191 kr. 
 
Dessa belopp gäller för dödfall som inträffar under åren 2017 - 2021. Läs mer här
 

Provbränning av pacemakers i krematorium

Pacemakers som lämnats kvar i stoftet och kremerades har kunnat orsaka skada på både krematorieugnar och krematoriepersonal. Utvecklingen av pacemakers har gått framåt och därför har Stockholms kyrkogårdsförvaltning låtit genomföra ett provbränningsförsök av moderna pacemakers. Denna provbränning har presenterats för SKKF:s tekniska delegation och finns att ladda ner här. Denna rapport är ingen rekommendation från SKKF utan bara ett delgivande av information. Varje krematoriehuvudman avgör själva hur dom hanterar stoft med eventuellt kvarlämnad pacemaker.

Den enhetliga begravnings-
avgiften var felberäknad

Summan av den beskattningsbara förvärvsinkomsten för dem som bor inom församlingar och pastorat som är huvudmän var felberäknad. Enligt nya beräkningar blir den enhetliga begravningsavgiften 24,6 öre för 2017.

Slutrapport "Utsläpp av kväveoxider - NOx, från kremationsprocessen" 

NOx-projektet är nu slutfört och en rapport finna att ladda ner här. Bakgrunden till NOx-projektet är det åtal som en krematoriehuvudman i Södermanland ålades när utsläppen av NOx överskred 900g/kremation. 
Projektet hade till uppgift att belysa vad som kan göras för att påverka dessa utsläpp, hur NOx uppstår och hur det kan minimeras. 

Uppdaterade riktlinjer för krematorieverksamheten 

Som en följd av förändringen i begravningalagen avseende återvinning av metall från kremation har "Riktlinjer för krematorieverksamheten" uppdaterats under sensommaren. Ta del av dessa riktlinjer här

Förändrade skatteregler för biobränsle

Från och med 1 juli 2016 gäller nya regler angående biobränsle för uppvärmning. De nya reglerna berör de krematorium som använder RME eller annat biobränsle vid kremation. Skattebefrielsen för dessa bränslen kvarstår men avdragsrätten flyttas från leverantören till brukaren. I de fall Svenska kyrkan är huvudman för de aktuella krematorierna får de göra avdrag för energiskatten. På denna energiskatt tillkommer moms och eftersom Svenska kyrkans krematorieverksamhet inte är momspliktig kommer momsen inte att återbetalas. Läs mer här.    

Rätt papper viktigt vid truckkörning - annars kan det bli dyrt

Alla truckförare ska ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att få köra truck. 

Utöver detta ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Användning av truckar”, AFS 2006:5, såväl arbetsgivarens körtillstånd som truckförarens teoretiska och praktiska kunskaper i form av ett förarbevis finnas tillgängliga i skriftlig form och kunna visas upp vid förfrågan. Saknas dessa dokument kan arbetsgivaren vid en inspektion från Arbetsmiljöverket åläggas att betala sanktionsavgift på alltifrån 15 000 till 150 000 kronor beroende på arbetsplatsens storlek. Se AFS 2006:5, 19 § för med detaljer.

SKKF uppmanar alla att se till att de nödvändiga dokumenten – körtillstånd och förarbevis – finns tillgängliga i det dagliga arbetet ute på förvaltningarna.

Viktiga och användbara länkar
AFS 2006:5, Användning av truckar
Sammanfattande broschyr om arbete med truck
Mer information om användning av truckar via Prevent 
Blankett för ”Körtillstånd för truck” via Prevent
Ytterligare ett körtillstånd via TYA

Ramavtal för återvinning av metall från kremation är färdigställt

Kyrkokansliet i Uppsala har tecknat ett ramavtal med Fønix Miljø AS och krematoriehuvudmännen kan nu avropa detta avtal. Fønix Miljø AS har flerårig branscherfarenhet inom området och har idag avtal med 20 av 25 norska krematorier. Under hösten 2016 kommer företaget etablera verksamhet i Sverige.  Läs mera om företaget på www.fonixmiljo.no och läs ramavtalet här

För att avropa ramavtalet med Fønix Miljø AS kontakta:

Åge H. Matre
Tel. +47- (0) 91 787 276
I framtagandet av avtalet har representanter från Sveriges- kyrkogårds och krematorieförbund, Svenska kyrkans arbetsgivareorganisation, kyrkokansliet i Uppsala samt företrädare från krematoriehuvudmän deltagit.
 
För mer information om avtalet kontakta Hanna Skoglund, hanna.skoglund@svenskakyrkan.se, strategisk inköpare vid Kyrkokansliet i Uppsala.
 
För frågor beträffande hantering av metallerna kontakta Torbjörn Samuelsson, torbjorn.samuelsson@epro-es.se, krematorieteknisk rådgivare hos SKKF.

 


 

 

 

Utbildning

Boka in dig på höstens utbildningar!

Till höstens utbildningar

Matnyttigt

Välkommen som medlem i SKKF!

SKKF och dess medlemsförvaltningar driver på utvecklingen av lagstiftning, miljöarbete och verksamhetsfrågor. Det sker genom påverkan på och i dialog med beslutsfattare, myndigheter och andra organisationer.

Gör www.skkf.se till din startsida. Då håller du fönstret öppet för kunskap och utveckling i begravningsbranschen.

Som medlem får du Tidningen Kyrkogården, rabatt på utbildning och gratis rådgivning! Bli medlem nu - klicka här för att anmäla ditt intresse

Delegation för begravningsverksamheten

En väl fungerande organisation förutsätter att beslut inte samlas centralt på ett enda organ eller enskild person. I och med detta är det nödvändigt med en genomtänkt delegationsordning i organisationen. Som branschförbund anser vi att ansvaret för uppdraget och den myndighetsutövning som är kopplad till det statliga samhällsuppdraget uppdraget, begravningsverksamheten, ska delegeras till kyrkogårdsansvarig. Vilka beslut som lämpligen delegeras till kyrkogårdsansvarig eller av denna underställda personal presenteras i följande dokument. 

Intresserad av trädinventering?

Nu finns det en mall med hjälp av vilken lokala inventeringar kan göras jämförbara.
Klicka här för att läsa mer.

Nyckeltal - jämförelse av kyrkogårdar

Utveckla er verksamhet genom att använda nyckeltal för skötseln nu när den gemensamma begravningsavgiften införs. Nyckeltalsprojektet ger er det stöd ni behöver för att komma igång! Testa den öppna och den grundläggande delen helt gratis! Mer info via: www.nyckeltal.nu

Lägg till din erfarenhet

Samlad visdom gör vardagen lättare. Dela med dig av dina viktiga branscherfarenheter till andra i vår erfarenhetsbank.

Begreppsprojektet slutfört

Gröna Fakta, 2005, som innehåller definitioner av olika  begrepp i begravningsverksamheten har nu uppdaterats med anledning av lagändringar m.m.

Krisberedskap i begravningsverksamheten

 Vid en kris kan även begravningsverksamheten drabbas. I foldern Krisberedskap i begravningsverksamheten finns mer information för den som ansvarar för samhällets krisberedskap. Foldern är framtagen på initiativ av Rådet för begravningsfrågor, ett samrådsorgan mellan Svenska kyrkan, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

Ladda ned foldern här.

Etiska frågor

Rådet för begravningsfrågor, är ett samrådsorgan mellan Svenska kyrkan, SKKF och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Rådet kommer att behandla etiska frågor vid sina ordinarie sammanträden.

Riktlinjer för etiska ställningstaganden, finns att läsa här nedan. Frågor från anställda och förtroendevalda inom begravningsverksamheten adresseras till rådets sekreterare, mail: kyrkokansliet.begravningsradet@svenskakyrkan.se

 
Läs riktlinjerna för etiska ställningstaganden här

Läs presentationen här

Läs riktlinjerna för krematorieverksamheten här

 

Sök jobb

Klicka här för att komma till Plats & tjänst.

Gröna jobb - jobb i branschen