KYRKOGÅRDEN - ETT LEVANDE KULTURARV

Begravningsverksamheten i medierna

Bekräftat: Skelett hittat i väska i Stockholm

2016-06-23 16:03:01

Nu bekräftar polisen att fyndet som gjordes i en väska i går var mänskliga kvarlevor, skriver DN. – Vi vet inte hur gamla skelettdelarna är, säger Carina Skagerlind, presstalesperson vid polisen i Stockholms län.

De fick pris för ny design för gammal gravplats

2016-06-23 09:00:06

Perenner, lummig grönska och en bänk att sitta på.

Efterlysning: Har du sett Malins ängel?

2016-06-22 17:26:44

"Hur kan man bara gå in på en gravplats och ta saker?

Efterlysning: Malins ängel

2016-06-22 17:26:10

"Hur kan man bara gå in på en gravplats och ta saker?

Inplico AB, Sveriges snabbast växande kedja för begravningsentreprenörer väljer PromikBook

2016-06-22 09:45:03

Inplico AB grundades 2014 och ingår i koncernen Mellby Gård AB. Bolaget förvärvar och förädlar begravningsbyråer. Det kan till exempel vara en byråägare som behöver klara en generationsväxling eller som vill ta sin verksamhet till en ny nivå.

Attack mot begravningsbyrå

2016-06-22 06:30:00

Vid 23.30-tiden på tisdagskvällen upptäcktes ett inbrott på Lindblads begravningsbyrå i Götene, uppger polisen. Någon har krossat ett fönster och tagit sig in på begravningsbyråns kontor. Det är oklart om något har stulits.

Begravningsbyrå häller döda i avloppet

2016-06-21 03:57:32

En begravningsbyrå i en liten stad sydväst om Ottawa i Kanada hanterar döda på ett udda sätt. De löser upp personernas kvarlevor med en alkalisk lösning – och häller sedan allt i avloppet.

Ett steg framåt för planerna på att starta krematoriet i Kvarnsveden

2016-06-20 13:15:40

Svenska kyrkan går vidare med planerna på att starta krematoriet i Kvarnsveden. En upphandling genomförs. När kostnaden är klar tas det slutliga beslutet. Pastoratskyrkorådet ställer sig bakom förslaget om en villkorad upphandling av krematoriet i Kvarnsveden.

Här får Centralpalatsets stenar sista vilan på kyrkogården

2016-06-19 12:13:03

De sista fragmenten från Centralpalatset i Östersund får nu sin sista vila på kyrkogården på Frösön.

Ägarna säljer Emmaboda Granit - P4 Kalmar | Sveriges Radio

2016-06-19 11:19:00

AP Sten köper Emmaboda Granit, som har tio stenbrott och en fabrik i Emmaboda som tillverkar byggnadssten och

Koppar stals från krematorietak

2016-06-17 05:02:46

Cirka 50 kvadratmeter koppar saknas från taket på krematoriet vid S:t Sigfrids

Vandaler kör moppe på kyrkogården

2016-06-16 16:05:10

Någon har rivstartat och buskört på grusgångarna bland gravstenarna om nätterna.

2-åring klämdes ihjäl vid kurragömmalek

2016-06-16 14:07:25

Kurragömmaleken på kyrkogården i Köpenhamn slutade med att en 2-åring klämdes ihjäl under en gravsten. Föräldrarna slog själva larm men pojkens liv gick inte att rädda.

Inga bostäder vid kyrkogården

2016-06-16 13:39:05

Det blir inga bostäder vid Norra kyrkogården. Däremot ska det kunna byggas mellan 170 och 190 bostäder mitt emot Heliga korsets kyrka.

41 miljoner till Växjö stift - P4 Kronoberg | Sveriges Radio

2016-06-16 11:32:42

Svenska kyrkan får 460 miljoner kronor av staten nästa år för att bevara och skydda kyrkobyggnader och begravningsplatser runt om i landet.

Bekräftat: Skelett hittat i väska i Stockholm

2016-06-23 16:03:01

Nu bekräftar polisen att fyndet som gjordes i en väska i går var mänskliga kvarlevor, skriver DN. – Vi vet inte hur gamla skelettdelarna är, säger Carina Skagerlind, presstalesperson vid polisen i Stockholms län.

De fick pris för ny design för gammal gravplats

2016-06-23 09:00:06

Perenner, lummig grönska och en bänk att sitta på.

Efterlysning: Har du sett Malins ängel?

2016-06-22 17:26:44

"Hur kan man bara gå in på en gravplats och ta saker?

Efterlysning: Malins ängel

2016-06-22 17:26:10

"Hur kan man bara gå in på en gravplats och ta saker?

Inplico AB, Sveriges snabbast växande kedja för begravningsentreprenörer väljer PromikBook

2016-06-22 09:45:03

Inplico AB grundades 2014 och ingår i koncernen Mellby Gård AB. Bolaget förvärvar och förädlar begravningsbyråer. Det kan till exempel vara en byråägare som behöver klara en generationsväxling eller som vill ta sin verksamhet till en ny nivå.

Attack mot begravningsbyrå

2016-06-22 06:30:00

Vid 23.30-tiden på tisdagskvällen upptäcktes ett inbrott på Lindblads begravningsbyrå i Götene, uppger polisen. Någon har krossat ett fönster och tagit sig in på begravningsbyråns kontor. Det är oklart om något har stulits.

Begravningsbyrå häller döda i avloppet

2016-06-21 03:57:32

En begravningsbyrå i en liten stad sydväst om Ottawa i Kanada hanterar döda på ett udda sätt. De löser upp personernas kvarlevor med en alkalisk lösning – och häller sedan allt i avloppet.

Ett steg framåt för planerna på att starta krematoriet i Kvarnsveden

2016-06-20 13:15:40

Svenska kyrkan går vidare med planerna på att starta krematoriet i Kvarnsveden. En upphandling genomförs. När kostnaden är klar tas det slutliga beslutet. Pastoratskyrkorådet ställer sig bakom förslaget om en villkorad upphandling av krematoriet i Kvarnsveden.

Här får Centralpalatsets stenar sista vilan på kyrkogården

2016-06-19 12:13:03

De sista fragmenten från Centralpalatset i Östersund får nu sin sista vila på kyrkogården på Frösön.

Ägarna säljer Emmaboda Granit - P4 Kalmar | Sveriges Radio

2016-06-19 11:19:00

AP Sten köper Emmaboda Granit, som har tio stenbrott och en fabrik i Emmaboda som tillverkar byggnadssten och

Koppar stals från krematorietak

2016-06-17 05:02:46

Cirka 50 kvadratmeter koppar saknas från taket på krematoriet vid S:t Sigfrids

Vandaler kör moppe på kyrkogården

2016-06-16 16:05:10

Någon har rivstartat och buskört på grusgångarna bland gravstenarna om nätterna.

2-åring klämdes ihjäl vid kurragömmalek

2016-06-16 14:07:25

Kurragömmaleken på kyrkogården i Köpenhamn slutade med att en 2-åring klämdes ihjäl under en gravsten. Föräldrarna slog själva larm men pojkens liv gick inte att rädda.

Inga bostäder vid kyrkogården

2016-06-16 13:39:05

Det blir inga bostäder vid Norra kyrkogården. Däremot ska det kunna byggas mellan 170 och 190 bostäder mitt emot Heliga korsets kyrka.

41 miljoner till Växjö stift - P4 Kronoberg | Sveriges Radio

2016-06-16 11:32:42

Svenska kyrkan får 460 miljoner kronor av staten nästa år för att bevara och skydda kyrkobyggnader och begravningsplatser runt om i landet.

Nyheter

Vissa begravningsfrågor, 2015/16:KU24, är beslutad

Idag, den 18 maj beslutade Sveriges riksdag att godkänna Konstitutionsutskottes betänkande "Vissa begravningsfrågor", 2015/16:KU24 med bred majoritet. Resultatet av detta beslut är bland annat att metallföremål som inte förbränts vid kremering och som skiljs från askan ska återvinnas. 
 

Kremation ökar igen!

Se SKKF:s kremationsstatistik för 2015 här

Angående återvinning av metaller

Enligt den lagrådsremiss som regeringen överlämnat till Lagrådet föreslås att metallföremål som inte förbränts vid kremeringen och som skiljts från askan ska återvinnas genom s.k. metallåtervinning.

Den ersättning som innehavaren av krematoriet får från återvinningen, ska efter att eventuella kostnader för återvinningen dragits av, tillföras Allmänna arvsfonden.

En arbetsgrupp hos SKKF arbetar f n med att ta fram rutiner för  hanteringen av metalldelarna såväl internt i krematoriet som externt när det gäller upphandling mm. I rutinerna kommer också etiska aspekter att vägas in.  Arbetsgruppen kommer att redovisa förslag till rekommendationer under våren.

Utarbetade rekommendationer kommer att underställas Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation för synpunkter.

Propositionen "Vissa begravningsfrågor" presenterad

- I dagsläget är vi inte beredda att ge stockholmare en kraftig avgiftshöjning, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i dagens SvD. Läs hela artikeln här. Propositionen finns i sin helhet att läsa på följande länk och den kommer att beslutas av Riksdagen den 18 maj 2016. 

Rekommenderad totalvikt för kista vid kremation

SBT, Samrådsgruppen Begravningsbranschen Träindustrin, har behandlat frågan om lämplig totalvikt för kista vid krematioin. Läs med här

Samverkansformer för Begravningsverksamheten

Ragnar Svenseruds utredning ”Ansvar i samverkan från församling till nationell nivå” finns nu tillgänglig för läsning. 

Kremation av stoft med radioaktivt implantat

Vissa former av cancer kan behandlas med radioaktivt implantat och dessa implantat kan fortfarande avge strålning om dödsfall och efterföljande kremering sker nära inpå ingreppet. Läs med i följande dokument:

Patientinformation om Seedimplantat
Handlingsplan för patient med kvarvarande strålkälla

Begravningsavgifter 2016 

Avgiftssatser för 2016 års begravningsavgifter har beslutats av Kammarkollegiet. I beslutet finns bakgrund och skäl till beslut om sänkning av avgiften för Kumla pastorat. Läs mer på följande länk

Information om gemensam begravningsavgift

Kyrkokansliet, enheten för ekonomi och kyrorätt, har utarbetat information om den gemensamma begravningsavgiften.
Läs informationen här

Nya regler för kylgasmedier.

Här kan du läsa informationsbroschyren från Svenska kyl & värmepumpföreningen
Ytterligare information finns på deras hemsida. http://skvp.se/

Här kan du läsa statens
offentliga utredning om begravningsclearingen och
SKKF:s yttrande

Betänkande av Utredningen om begravningsclearingen
SKKF:s yttrande
 

Nu är den nya risk-bedömningsmallen för krematorieverksamheten här

Klicka här för att se mallen.
 

Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning - en vägledning

Läs den reviderade upplagan här.

 

Senaste numret

Läs om hur du prenumererar och tjuvtitta på ett reportage ur senaste numret här.

Nyheter

Nordisk kyrkogårdskongress i Köpenhamn 6 - 8 sep. 20172016 års Rikskonferens avslutad 

Läs presentationerna här.


Tävlingen att göra återlämnade gravplatser attraktiva för återupplåtelse genomfördes på Rikskonferensen. Det vinnande bidraget nedan heter "Evig" och är framtaget av Alnarpsstudenterna Ulrika Larsson och Johanna Spjuth, båda snart färdiga landskapsarkitekter. Läs artikel om det vinnande bidraget här

Nyckeltal - jämförelse av kyrkogårdar

Utveckla er verksamhet genom att använda nyckeltal för skötseln nu när den gemensamma begravningsavgiften införs. Nyckeltalsprojektet ger er det stöd ni behöver för att komma igång! Testa den öppna och den grundläggande delen helt gratis! Mer info via: www.nyckeltal.nu
 

Lägg till din erfarenhet

Samlad visdom gör vardagen lättare. Dela med dig av dina viktiga branscherfarenheter till andra i vår erfarenhetsbank.

 

Begreppsprojektet slutfört

Gröna Fakta, 2005, som innehåller definitioner av olika  begrepp i begravningsverksamheten har nu uppdaterats med anledning av lagändringar m.m.

Krisberedskap i begravningsverksamheten

 Vid en kris kan även begravningsverksamheten drabbas. I foldern Krisberedskap i begravningsverksamheten finns mer information för den som ansvarar för samhällets krisberedskap. Foldern är framtagen på initiativ av Rådet för begravningsfrågor, ett samrådsorgan mellan Svenska kyrkan, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

Ladda ned foldern här.

Etiska frågor

Rådet för begravningsfrågor, är ett samrådsorgan mellan Svenska kyrkan, SKKF och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Rådet kommer att behandla etiska frågor vid sina ordinarie sammanträden.

Riktlinjer för etiska ställningstaganden, finns att läsa här nedan. Frågor från anställda och förtroendevalda inom begravningsverksamheten adresseras till rådets sekreterare, mail: kyrkokansliet.begravningsradet@svenskakyrkan.se

 
Läs riktlinjerna för etiska ställningstaganden här

Läs presentationen här

Läs riktlinjerna för krematorieverksamheten här

 

 

 

Utbildning

Boka in dig på höstens utbildningar!

Till höstens utbildningar

SKKF nya utbildningar

Internt förarbevis för mindre grävmaskin-gravgrävare
är inplanerat till den 5-7 september i Bredaryd
Klicka här för inbjudan

Utbildning för Begravningsombud planerat till
den 5 oktober 2016 i Katrineholm

Klicka här för inbjudan

Utbildningsdag för krematoriehuvudmän
den 15 september 2016 i Stockholm

Klicka här för inbjudan