Ekonomi

Här presenteras riktlinjer för ekonomi.

Särredovisning

Begravningsverksamhetens ekonomi ska hållas åtskild från övrig ekonomi i Svenska kyrkans församlingar som är huvudmän för begravningsverksamheten.
Klicka här för att läsa mer om särredovisning.

Ersättningsbeloppen fastställda
Om en person blir gravsatt hos en innehavare av enskild begravningsplats eller av en allmän begravningsplats som inte är huvudman har denna innehavare rätt till ersättning. Dessa ersättningsbelopp är fastställa av Kammarkollegiet enligt följande:

Gravsättning på bestämd gravplats: 29 775 kr
 
Gravsättning utan bestämd gravplats: 1 191 kr 
 
Dessa belopp gäller för dödfall som inträffar under åren 2017 - 2021. Läs mer här

Kalkylmall

SKKF tillhandahåller en kalkylmall för kostnader i samband med krematorieverksamhet.
Klicka här för att ladda ner kalkylmallen med anvisningar.

Enhetlig begravningsavgift

Förutsättningar vid enhetligt begravningsavgift och borttagande av begravningsclearing
Som en följd av införandet av den enhetliga begravningsavgiften avskaffades clearing enligt begravningslagen den 1 januari 2017. Läs mer om detta i 
här

Den enhetliga begravningsavgiften för 2019 är fastställd
2019 års begravningsavgift är beslutad och avgiftssatsen fastställd till 25.3 öre vilket är en ökning på drygt ett öre gentemot 2018. Svenska kyrkans huvudmän har för 2019 års verksamhet begärt 4.808.384.000 SEK vilket är en ökning med drygt 9,14 % jämfört med 2018. Läs pressmeddelandet om 2019 års begravningsavgift här och mer om begravningsavgiften på Kammarkollegiets hemsida.

Nyckeltalsprojektet

Snart finns det nyckeltal som kan vara till hjälp för den som vill analysera kostnader på kyrkogården och få hjälp med beslutsunderlag vid förändringar. Nyckeltalsprojektet
levererar inte facit på vad det ska kostamen rika möjligheter till jämförelser. Nyckeltalsprojektet är en samverkan inom partnerskapet Movium mellan SLU i Alnarp och ett tjugotal kyrkogårdsförvaltningar.
Klicka här för att läsa mer om nyckeltalsprojektet