Kraven kvarstår i Kiruna

Miljööverdomstolen har prövat överklaganden från Kiruna kyrkliga samfällighet beträffande kravet på utrustning för att rena rökavgaserna från det centralt belägna krematoriet. Enligt domstolen ställs inte orimliga krav för avskiljning av kvicksilver och minskning av partikelutsläppen. Domstolen fastställer den dom i miljödomstolen som samfälligheten överklagat.

Miljööverdomstolen har beslutat att inte bevilja Visby domkyrkoförsamling prövningstillstånd i ett liknande ärende.

Klicka här för att läsa domen i Miljööverdomstolen angående Kiruna.