Utredning & statistik

Begravningsbranschen genomgår för närvarande och under de närmaste åren en krafig strukturförändring. Åtskilligt utredningsarbete och analyser ligger bakom. Vi har även samlat statistik som beskriver begravningsverksamheten i stort och kremationsverksamheten i synnerhet.

Klicka här för att läsa om utredningar som berör begravningsbranschen.

Klicka här för att komma till begravnings- och kremationsstatistik

 

Unik begravningsundersökning

På initiativ av SKKF har Rådet för begravningsfrågor låtit göra undersökningen Begravning 2011. Undersökningen är unik genom sitt nationella upplägg och bygger på en webbenkät som skickades i januari och februari 2011 till 5000 personer mellan 19-81 år. 32,5 procent av de tillfrågade svarade. Rådet för begravningsfrågor är ett organ för samarbete mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund (SKKF) och Svenska kyrkan.
Klicka här för att läsa en sammanfattning av Begravning 2011.
Klicka här för at läsa hela Begravning 2011.