Tipsa redaktionen

Kontakta oss!

Redaktör för tidningen Kyrkogården är Johan Lindstén. Hör gärna av dig med både tips och synpunkter per e-post till red@kyrkogarden.com eller på telefon 070–639 50 60.

Prenumeration, lösnummer & annonser

Köp tidningen Kyrkogården! 

Tidningen Kyrkogården ingår i SKKF:s medlemsavgift.  Prenumerationspriset är för medlemmar 300 kr, för ickemedlemmar 410 kr inkl moms. Det går även att köpa lösnummer. Klicka här för förfrågan och beställning

Annonsera i tidningen eller på skkf.se!

Kyrkogården riktar sig till alla som är engagerade i kyrkogårds- och krematorieverksamhet. Varje nummer av tidningen Kyrkogården beräknas nå mellan 8.000 och 10.000 läsare. Klicka här för att läsa mer om annonsering i Kyrkogården eller på skkf.se