Checklistor

Rätt papper viktigt vid truckkörning - annars kan det bli dyrt

Alla truckförare ska ha dokumenterade teorietiska och praktiska kunskaper för att får köra truck.
Utöver detta ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Användning av truckar”, AFS 2006:5, såväl arbetsgivarens körtillstånd som truckförarens teoretiska och praktiska kunskaper i form av ett förarbevis finnas tillgängliga i skriftlig form och kunna visas upp vid förfrågan. Saknas dessa dokument kan arbetsgivaren vid en inspektion från Arbetsmiljöverket åläggas att betala sanktionsavgift på alltifrån 15 000 till 150 000 kronor beroende på arbetsplatsens storlek. Se AFS 2006:5, 19 § för med detaljer.
SKKF uppmanar alla att se till att de nödvändiga dokumenten – körtillstånd och förarbevis – finns tillgängliga i det dagliga arbetet ute på förvaltningarna.

Viktiga och användbara länkar
AFS 2006:5, Användning av truckar
Sammanfattande broschyr om arbete med truck
Mer information om användning av truckar via Prevent 

SKKF sammanfattar informationen om Ebolasmittan

Läs sammanfattningen här.
Läs socialstyrelsens rekommendation här.

Underhållsplan för fastighet

Här hittar du checklistan för underhåll av fastighet som SKKF:s rådgivare i fastighetsfrågor Leif Wahlund har upprättat.
Underhållsplan av fastighet – checklista
Exempel på ifylld checklista – Fosie

Trädinventering i urban miljö

Som ett resultat av forskning vid SLU i Alnarp finns en manual med hjälp av vilken data från lokala trädinventeringar kan kopplas ihop och göras jämförbara. Ett instrument är trädinventeringsmanualen.
Klicka här för bakgrundsinformation i tidningen Kyrkogården.
Klicka här för att komma till manualen.

Vem ansvarar för vad?

Många är delaktiga i en begravning. Därmed aktualiseras ansvarsfrågan. Vem är ansvarig för vad och hur? Berörda organisationer har utarbetat ett dokument som innehåller en vägledning när det gäller att klarlägga huvudmannens och begrav­nings­byråns olika ansvar vid en begravning
Klicka här för att läsa den reviderade upplagan av Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning - en vägledning, daterad januari 2018.

Montering och provning av gravstenar

Bland annat för att undvika olyckor på grund av fallande gravstenar har Centrala Gravvårdskommittén utfärdat riktlinjer för montering och provning av gravstenar.

Material i kistor och urnor

För att minimera negativ miljöpåverkan vid kremation och gravsättning har SBT, Samrådsgruppen begravningsbranschen träindustrin, efter testning utfärdat rekommendationer om kistor och urnor att använda i begravningsverksamheten. Organisationen har även utfärdat rekommendationer vid egentillverkning av urnor och kistor.
Klicka här för att läsa mer på SBT:s hemsida.