Checklistor

SKKF sammanfattar informationen om Ebolasmittan

Läs sammanfattningen här.
Läs socialstyrelsens rekommendation här.

Underhållsplan för fastighet

Här hittar du checklistan för underhåll av fastighet som SKKF:s rådgivare i fastighetsfrågor Leif Wahlund har upprättat.

Underhållsplan av fastighet – checklista
Exempel på ifylld checklista – Fosie

Trädinventering i urban miljö

Som ett resultat av forskning vid SLU i Alnarp finns en manual med hjälp av vilken data från lokala trädinventeringar kan kopplas ihop och göras jämförbara. Ett instrument är trädinventeringsmanualen.
Klicka här för bakgrundsinformation i tidningen Kyrkogården.
Klicka här för att komma till manualen.

Vem ansvarar för vad?

Många är delaktiga i en begravning. Därmed aktualiseras ansvarsfrågan. Vem är ansvarig för vad och hur? Berörda organisationer har utarbetat ett dokument som innehåller en vägledning när det gäller att klarlägga huvudmannens och begrav­nings­byråns olika ansvar vid en begravning
Klicka här för att läsa den reviderade upplagan av Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning - en vägledning, Daterad 2017-01-01.

Samlad vägledning och uppdaterad mall för miljörapport

SKKF har givit ut en samlad vägledning för krematorieverksamhet. Där behandlas de vanligaste frågeställningarna för branschen. Det gäller miljöprövning, miljörapport och miljökrav. Men det gäller också en samlad beskrivning av SKKFs utbildning och ett avsnitt om arbetsmiljöfrågor i krematorierna med relevanta hänvisningar. För verksamheten i krematorierna är etiken av största vikt. Därför ingår också etiska regler för krematorieverksamheten i vägledningen. I den samlade vägledningen finns också
färdiga mallar för miljörapport och egenkontrollprogram.

Den samlande vägledningen som kan läsas här är från 2005 och håller på att uppdateras. Mallen för miljörapport finns dock i uppdaterat skick.
Klicka här för att läsa Samlad vägledning för krematorieverksamhet och en uppdaterad mall för miljörapport.

Kalkylmodell för krematoriekostnader

SKKFs kalkylmodell för krematoriekostnader är uppdaterad. Här hittar du den tillsammans med anvisningar.
Klicka här för att hitta SKKFs kalkylmodell för krematoriekostnader.

Montering och provning av gravstenar

Bland annat för att undvika olyckor på grund av fallande gravstenar har Centrala Gravvårdskommittén utfärdat riktlinjer för montering och provning av gravstenar.
Klicka här för att läsa Riktlinjer för montering och provning av gravstenar.

Material i kistor och urnor

För att minimera negativ miljöpåverkan vid kremation och gravsättning har SBT, Samrådsgruppen begravningsbranschen träindustrin, efter testning utfärdat rekommendationer om kistor och urnor att använda i begravningsverksamheten. Organisationen har även utfärdat rekommendationer vid egentillverkning av urnor och kistor.
Klicka här för att läsa mer på SBT:s hemsida.

Kistmått

SKKF har samlat in uppgifter om maxstorlek på kista som landets krematorium kan ta emot
Klicka här för uppgifter om krematoriernas ugnsstorlek - under uppdatering