SRKL - Samarbetsgruppen för regionala kyrkogårdsfrågor i Lunds stift

Vårt nätverk på stiftsnivå heter SRKL. Detta nätverk består av Engagerade huvudmän inom stiftet. Styrelsen består av tjänstemän inom begravningsverksamheten och förtroendevalda med engagemang för denna verksamhet. Vi arbetar med övergripande frågor inom begravningsverksamheten och ordnar yrkesspecifika träffar för bl.a. arbetsledare på kyrkogårdarna.

Välbesökt regionkonferens i Malmö 21 mars 2017. 

Kommande aktiviteter

Boka redan nu SRKL:s höstkonferens 16 oktober i Församlingshuset i Hässleholm. 

SRKL har flertalet arbetsgrupper som träffas regelbundet. 

Kontaktpersoner till dessa grupper se nedan. 

Tekniska gruppen
Kontaktperson: Mattias Björkholm, 044 - 780 64 35
Klicka här för att skicka e-post

Taxe- och informationsgruppen
Kontaktperson: Fredrik Göransson, 0739 - 94 63 41
Klicka här hör att skicka e-post

Stensäkringsgruppen
Kontaktperson: Magnus Näsström, 0457 - 45 52 85
Klicka här för att skicka e-post
SRKL:s Gravvårdskontroll

Växtgruppen
Kontaktperson: Anna-Carin Forsman
Exempel på gruppens växtkunskapsmaterial, klicka här

Klicka här för att skicka e-post

Krematoriegruppen
Kontaktperson: Magnus Näsström, 0457 - 45 52 85
Klicka här för att skicka e-post

Reparationsgruppen

Arbetsledargruppen
Kontaktperson: Fredrik Göransson, 0739 - 94 63 41
Klicka här för att skicka e-post

Kontakt med SRKL

Mattias Schultz, ordförande
Krutviksvägen 4, 371 42 Karlskrona
Tel 0455-789 93
Klicka här för att skicka e-post

Mattias Björkholm, sekreterare
Tel 044 - 780 64 35
Svenska kyrkan Kristanstad
Box 153, 291 22 Kristianstad
Klicka här för att skicka e-post

Mer information

Klicka här för ett axplock av tidigare aktiviteter inom SRKL
 

Klicka på folder nedan för med mer information om SRKL