Krematorieverksamheten

Återvinning av metall från kremation

Kyrkokansliet i Uppsala tecknade sommaren 2016 ett ramavtal med Fønix Miljø AS och krematoriehuvudmännen kan nu avropa detta avtal. Fønix Miljø AS har flerårig branscherfarenhet inom området och har idag avtal med 20 av 25 norska krematorier. Under hösten 2016 etablerade företaget verksamhet i Sverige.  
Läs mera om företaget på www.fonixmiljo.no och läs ramavtalet här

För att avropa ramavtalet med Fønix Miljø AS kontakta:
Åge H. Matre

Tel. +47- (0) 91 787 276
I framtagandet av avtalet har representanter från Sveriges- kyrkogårds och krematorieförbund, Svenska kyrkans arbetsgivareorganisation, kyrkokansliet i Uppsala samt företrädare från krematoriehuvudmän deltagit.
 
För mer information om avtalet kontakta Hanna Skoglund, hanna.skoglund@svenskakyrkan.se, strategisk inköpare vid Kyrkokansliet i Uppsala.
 
För frågor beträffande hantering av metallerna kontakta Torbjörn Samuelsson, torbjorn.samuelsson@epro-es.se, krematorieteknisk rådgivare hos SKKF.

KrematoriestatistikKremation minskar både i och utanför krematorieorterna

Det kan man utläsa av årets kremationsstatistik som insamlats av Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, SKKF, kansli. Av statistiken framgår även att på orter med eget krematorium minskade kremations-frekvensen med 1,3 procentenheter till 83,4 procent. Samtidigt minskade kremations-frekvensen hos begravningshuvudmän utan eget krematorium med 0,3 procentenheter jämfört med 2015 till 78,6 procent.  Under de senaste åren har ändå kremationsfrekvensen hos begravningshuvudmän utan eget krematorium ökat varje år, förutom 2012 och nu 2016. Ökningen är ca 1,25 procentenheter i snitt per år under de senaste 10 åren. Läs mer här och ta del av hela statistiken nedan.  

Kremationsstatistik 2016
Kremationsstatistik 2015
Kremationsstatistik 2014
Kremationsstatistik 2013
Kremationsstatistik 2012
Kremationsstatistik 2011
Kremationsstatistik 2010
Kremationsstatistik 2009